Review ligt dus nog voor het moment van Geel! Wat de Review zo belangrijk maakt en waar de Statenleden zich aan moeten houden.

Waarom de Review zo belangrijk is staat in de speech  26 Juni – 1ste stuk –

Staatscommissie duurzaamheid u bent aangewezen om drastische veranderingen in het beleid te brengen van de Oostvaardersplassen ofwel OVP. Het schieten en uithongeren moet dus op de schop. Om te veranderen moet de commissie volgens het kabinet en 2de kamer wel aan 1 eis voldoen! Er moet een inventarisatie komen

van onafhankelijk, up to date, wetenschappelijk onderzoek over de OVP. Dat noemen we een Review.
Onze minister schreef op 20 juni: Het rapport van de commissie van Geel (en nu komt het !!!!!) zie ik als een onafhankelijk RieView op basis waarvan het college Van gedeputeerde Staten de mogelijkheid heeft het beheer van de grote grazers te
wijzigen.
Statencommissie u heeft dus halverwege groen licht gekregen van de minister. Maar dat is wel een voorlopig groen licht! Voorlopig, want u bent nog niet klaar. De Review moet compleet gemaakt worden zo schrijft zij in haar volgende regel. Ik citeer ’’Ik ondersteun overigens de aanbeveling van de commissie van Geel om een complete Wetenschappelijke Review uit te voeren.’’ Het up to date wetenschappelijke onderzoek dat onafhankelijk is ligt dus in Utrecht.
En dat is precies wat mist in de Review, waardoor het geen Review is! Waarom werd de Universiteit Utrecht, faculteit diergeneeskunde, autoriteit professor Tom Stout met zijn eigen afdeling; voortplanting, de enige in NL die al jaren met anticonceptie bij grote grazers bezig is, weer niet gevraagd, zo ook niet gevraagd door van Geel? Omdat van Geel zelf ook toegaf dat hun inventarisatie niet onafhankelijk was.
En dat verklaart de tegengestelde berichten over anticonceptie.
Je mag altijd op de Review terugkomen via een rechtszaak als de grond ervan niet klopt! Wij hebben daarom een voorstel. Maak, om het risico te vermijden dat er zand in de machine gegooid wordt, de Review compleet. Vraag professor Stout hij heeft vat op de up to date onderzoeken om aan te tonen dat anticonceptie wel kan! Hij kan in 30 min het belangrijkste uitleggen toegespitst op de randvoorwaarde en specifieke wensen van de OVP.
Schermafbeelding 2018-10-06 om 14.52.51.png

Nieuws item

Omroep Flevoland item : Bevoegdheid provincie over Oostvaardersplassen betwijfeld

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/161033/bevoegdheid-provincie-over-oostvaardersplassen-betwijfeld

Tekst : Bevoegdheid provincie over Oostvaardersplassen betwijfeld

FLEVOLAND • 7 juni 2018

Mag de provincie Flevoland het beleid in de Oostvaardersplassen op dit moment eigenlijk wel wijzigen? Daarover is twijfel ontstaan bij verschillende Statenleden naar aanleiding van de discussie donderdagavond in het provinciehuis. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, wil naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Van Geel het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen halveren.

In 2016 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor het beleid overgenomen van het Rijk. Bij de overdracht is wel een aantal eisen gesteld. Mocht de provincie het beleid drastisch wijzigen, dan moet er een onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de omstandigheden in het gebied. Dat wordt een review genoemd.

Niet onafhankelijk
Volgens meerdere fracties is het onderzoek dat de commissie Van Geel heeft gedaan niet onafhankelijk omdat de provincie op voorhand uitgangspunten heeft meegegeven. De uitkomsten van het onderzoek voldoen volgens de fracties dan ook niet aan een review. Dat bevestigt oud-staatssecretaris Pieter van Geel overigens ook.

Besluit pas veel later
Een aantal Provinciale Statenleden denkt dat de provincie op dit moment niet gemachtigd is om het aantal grote grazers te halveren en het leefgebied van de dieren te verkleinen. Er zou eerst een geldige review uitgevoerd moeten worden.

Een dergelijk onderzoek neemt veel tijd in beslag. Een besluit over nieuw beleid in de Oostvaardersplassen zou dan pas veel later genomen kunnen worden.

Voedselschaarste
GS kwam vorige maand met het voorstel om het aantal grazers te halveren na langdurig protest over het beleid in het natuurgebied. Vele dieren vonden de dood in de Oostvaardersplassen als gevolg van voedselschaarste en slecht weer. Provinciale Staten moeten in juli een definitief besluit nemen over de voorstellen.