Minister Carola Schouten Brief 18 juni 2018

Ondanks van gemis aan wetenschappelijk onderzoek in Review geeft minister van Landbouw toch groen licht. De provincie mag het van Geel rapport uitvoeren: met als uitkomst mega afschot herten! Maar wetenschappelijk onderzoek moet nog wel komen zegt de minister.

de werkgroep laat haar tanden zien. Er is genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan als het om anticonceptie gaat. Dus ons devies is gaan met die banaan!

De Review ligt dus nog voor het moment van Geel! Wat de Review zo belangrijk maakt en waar de Statenleden zich aan moeten houden.Waarom de Review zo belangrijk is staat in de 2de inspraak 26 juni 2018 – 1ste stuk

-Staatscommissie duurzaamheid u bent aangewezen om drastische veranderingen in het beleid te brengen van de Oostvaardersplassen ofwel OVP. Het schieten en uithongeren moet dus op de schop. Om te veranderen moet de commissie volgens het kabinet en 2de kamer wel aan 1 eis voldoen! Er moet een inventarisatie komen van onafhankelijk, up to date, wetenschappelijk onderzoek over de OVP. Dat noemen we een Review.Onze minister schreef op 20 juni: Het rapport van de commissie van Geel (en nu komt het !!!!!) zie ik als een onafhankelijk RieView op basis waarvan het college Van gedeputeerde Staten de mogelijkheid heeft het beheer van de grote grazers te wijzigen.Statencommissie u heeft dus halverwege groen licht gekregen van de minister. Maar dat is wel een voorlopig groen licht! Voorlopig, want u bent nog niet klaar. De Review moet compleet gemaakt worden zo schrijft zij in haar volgende regel. Ik citeer ’’Ik ondersteun overigens de aanbeveling van de commissie van Geel om een complete Wetenschappelijke Review uit te voeren.’’ Het up to date wetenschappelijke onderzoek dat onafhankelijk is ligt dus in Utrecht. En dat is precies wat mist in de Review, waardoor het geen Review is! Waarom werd de Universiteit Utrecht, faculteit diergeneeskunde, autoriteit professor Tom Stout met zijn eigen afdeling; voortplanting, de enige in NL die al jaren met anticonceptie bij grote grazers bezig is, weer niet gevraagd, zo ook niet gevraagd door van Geel? Omdat van Geel zelf ook toegaf dat hun inventarisatie niet onafhankelijk was. En dat verklaart de tegengestelde berichten over anticonceptie. Je mag altijd op de Review terugkomen via een rechtszaak als de grond ervan niet klopt! Wij hebben daarom een voorstel. Maak, om het risico te vermijden dat er zand in de machine gegooid wordt, de Review compleet. Vraag professor Stout hij heeft vat op de up to date onderzoeken om aan te tonen dat anticonceptie wel kan! Hij kan in 30 min het belangrijkste uitleggen toegespitst op de randvoorwaarde en specifieke wensen van de OVP.