De Statenleden hebben vragen aan professor Tom Stout.

Hoelang duurt het voordat de populatie omlaag gaat? De werkgroep vindt het eigenlijk niet de juiste vraag. Professor Stout zijn antwoord is ” je geeft de dieren de tijd om te laten sterven ”. De vraag hoe maak je de dieren onvruchtbaar wordt niet gesteld. En ieder weet je dat je dat niet vraagt als er al te veel zijn! Dat is goed te doen en te behouden bij het aantal wat het gebied kan dragen.

Een andere vraag was : is anticonceptie zinvol ? Stout antwoord ” vind ik het slim om te doen ? Met mijn hart of met mijn verstand? Ja ik vind het slim.

De vragen van de Statenleden blijken stuk voor stuk vragen waar je niet veel mee opschiet. Een eigen constructieve verhaal was eigenlijk extreem noodzakelijker geweest. Dit tegenover een vragenlijst van mensen die geen kaas hebben gegeten van het zo wetenschappelijke onderwerp zoals deze Statenleden in Flevoland.

Geframed vuile strategie van FL. 1ste 

Pas op : Eigenlijk was de vraag  ” werkt anticonceptie  bij een grote populatie? ” een strategie van de Provincie Flevoland. Dit om de professor  ” nee , het werkt niet ! ”  te laten zeggen.  Zodat ze dat konden formuleren en framen. De rest van zijn informatie werd vakkundig weggelaten .

Wat de Statenleden hadden moeten horen  A. Dit is wat er verteld had moeten worden. 

Allereerst zonder anticonceptie groeit de populatie elk jaar door. Afschieten werkt namelijk averechts. Er komen dus steeds meer  jonge dieren bij. Conclusie afschieten werkt dus niet! Dat is geen mening maar een feit het een leidt uit het ander. Dan de tweede optie : uithongeren! Dat zal om de zoveel jaren gebeuren. Na een zeer strenge winter, wat niet elk jaar het geval is. Dan verlies je meteen een enorme groep ( de helft van de populatie ). Ook dat werkt averechts. De lente die volgt zullen er vele kleintjes bijkomen om de schade te compenseren. Dus feitelijk kiest men tot op heden voor: 1.  afschot elk jaar of 2. de populatie uit laten hongeren. Conclusie : hoe dan ook gaat de populatie vroeg of laat dood. Of door de mens via de kogel. Wat leed betekend en nodeloos is want het werkt averechts. Of door de mens via het hek. Wat een uitgestelde langzame dood is onnoemelijk veel leed betekend en nodeloos is want het werkt averechts. In beide gevallen is het dus in mening van mens via geweer of via het hek. En dan wordt er vaak gekozen voor de minst langzame dood en dat is de kogel. Maar bij anticonceptie begin je bij het begin.  Wanneer de populatie klein is zodat die klein blijft!  In zekere zin is het duidelijk dat de provincie geen enkele visie heeft op het probleem of dat de provincie schietgraag is. Want wie gaat er nou elk jaar weer het probleem bespreken als het zich al aangemeld heeft. Alsof ze het elk jaar niet zien aankomen !

Begin bij het begin, begin bij de Reset 

B. De bekende valkuil : praten als het probleem daar is. Elk jaar loopt de boel vol. Moet er beslist worden wat gaat er gebeuren. Elk jaar worden groepen dus weer bezorgd. Maar wat te doen als de populatie al te groot is. En na het massaal afschieten zijn de mensen weer stil. Het publiek is lam gelegd en verdrietig. Ziet de boel weer groeien en begint met demonstreren omdat ze denken dat schattige jonge hert wordt straks doodgeschoten. Het probleem van de grote populatie dan ben je al te laat. Je moet beginnen bij het begin! Anticonceptie is altijd na de Reset! En daarna nooit meer uithongeren of massaal afschieten.

 Raken klappen

Kan je de dieren niet gewoon verplaatsen ? Legendarische antwoord van de professor is ” eens houdt het op !” In 27 mei 2020 vraagt PvdD dat nogmaals en hij herhaalt deze prachtige woorden. De werkgroep vraagt zich stellig af ; hoe helder wil de partij voor de dieren die pleit voor verschuiven van het probleem hebben?

Afschieten betekend elk jaar afschieten. Want afschieten werkt averechts. Voor je schiet je een hert dood en achter je maken andere herten al weer jongen. Helder dat afschieten niet werkt.

Na de reset kan de de populatie groei stoppen. Dat doe je met anticonceptie. Daarbij komen de dieren in betere conditie. Deze gezonde populatie is intoom te houden door te sturen met anticonceptie.