We houden je graag op de hoogte. Dat is mogelijk via ons blog.

Maar voor de echte positieve geluiden die ons tot hoop stemmen hebben we een eigen pagina gemaakt.

Op 12 juli 2019 publiceert de Stentor de regionale krant van provincie Flevoland het volgende :

India doet dieren aan de pil

Krantenbericht in de Trouw 9 juli 2019

India een land waar je niet direct aan denkt als het om ontwikkelingen gaat. Maar misschien wel als je denkt aan empathie voor dieren. Het is vreemd te constateren dat India meer empathisch is voor wilde dieren dan Nederland. Hoe het ook mogen zijn, het land loopt voor, op Nederland als het om anticonceptie voor wilde dieren gaat. En dat mag wel eens goed bekeken worden. Het altijd roepen dat ” Nederland zich vooral bezighoudt met de nieuwste ontwikkelingen ” is duidelijk relatief. Zowel Amerika, die al 30 jaar bezig is als Roemenië als nu ook India gaan Nederland voor.

Op het gebied van natuurbeheer pleit Nederland nog steeds voor de meest averechtse handeling aller tijden: het doodschieten van dieren en ook nog massaal. Door het bericht over India laten wij indirect zien hoe zwaar achterhaald de gedachte van de Nederlandse overheid over ”natuurbeheer ” anno 2019 is. Massaal doodschieten geeft de volgende lente juist een overvloed aan jonge dieren als antwoord van de overgebleven dieren. Zo compenseren de dieren die niet doodgeschoten zijn de massaslacht. Nederland kan net als alle andere landen om zich heen kijken en leergierig zijn. De overheid kan zo ontdekken dat er op dit gebied nog enorm veel te leren valt. Dat is een instelling. Net als bij mensen kan je zeggen dat de overheid een enorme puber is.

Wij hebben de overheid gewezen op de know how van andere landen. Maar de Nederlandse overheid wil niet leren van andere. Sterker nog als het geinformeerd wordt maar toch op de oude voet verder gaat kan men concluderen dat het doelbewust kiest voor een methode die omstreden en ineffectief is. En dat uit naam van ”natuurbeheer”. Voor ons is deze gang van zaken niet vreemd. Het is volgens ons een overheid die structureel tegenwerkt in plaats van meewerkt aan hetgeen de burger wil.

U denkt dat het bericht over India geen positief bericht is ?

Wel als daarmee aangetoond kan worden dat aan de ene kant de Nederlandse overheid zo ongelofelijk graag het slimste jongetje van de klas zou willen zijn. Maar aan de andere kant het presteert, kosten wat het kost, het probleem van de populatie te vergroten in plaats van het probleem te verkleinen.

De zwaar conservatieve houding tegen anticonceptie lijkt daardoor erg op de houding uit de jaren 70 na uitgave van ” de pil ”. Het is die houding van de toenmalige gelovige die inmiddels zwaar om is als het om anticonceptie voor haar / hem zelf gaat. Maar wel pleiten voor ‘ de natuur laten gaan ‘ bij een ander. Met alle narigheid die daar uit voort komt, zoals uithongeren. Dat valt volgens de werkgroep onder een groep die zich superieur voelt tegenover de ander. Daardoor inconsequent is en het leed van de ander op de koop toe neemt. Opmerkelijk is dat het gros van de Partij voor de Dieren hier ook bij hoort.