‘Anticonceptie nader onderzoeken , verkennend onderzoek’

De remmende strategie van de overheid. Keer op keer wordt er weer een onderzoek beloofd. Anticonceptie als onderzoek naar voren schuiven i.p.v. het direct inzetten. Ofwel aan het lijntje houden.

Nader onderzoek naar anticonceptie , verkenning

Nader onderzoek naar anticonceptie werd meerdere malen gemeld. In het proces rondom het literatuuronderzoek. Vanaf 2019 tot nu. In de 2019 ontheffing , van Geel advies ( Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen ) , de brief van de minister , de brief van Gedeputeerde. Naast dat ‘’ het wachten op de uitkomst van het onderzoek ‘’

Omdat de uitkomst van het onderzoek op zich liet wachten werd er een belofte gedaan:

  • De afschot ontheffing 2019. 2461473 , ‘’ Daarna is naar verwachting nog aanvullend onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid en het dierenwelzijnsaspect noodzakelijk om te kunnen bepalen of anticonceptie een reëel alternatief is om de gewenste reductie van edelherten te bereiken.
  • In het advies beheer van Geel 2018 ‘ nader onderzoek en verkenning, waaronder alternatieve vormen van beheer, zoals contraceptie…’
  • In de brief van de minister 28286 Dierenwelzijn 2019, ‘onderdeel van het beleidskader is ook het advies om nadat de populatie in aantal is teruggebracht de tijd te nemen te verkennen welke beheermaatregelen het welzijn van de dieren kunnen optimaliseren…’
  • In brief 2018 van Gedeputeerde kenmerk 2267590 : ‘ nader onderzoek en verkenning, waaronder alternatieve vormen van beheer, zoals contraceptie uitgebreid verwezen naar nader verkenning en onderzoek, verkenning waaronder alternatieve vormen van beheer.
  • 1. De afschot ontheffing 2019. 2461473

Pagina 8

2. In het advies beheer van Geel 2018 Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen

pagina 33 , 4.6 alternatieven vormen

pagina 44

pagina 46

Overzicht waar de teksten te vinden in Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen

pagina 33
4.6 alternatieven vormen
b. toepassen van contraceptie
Het is de commissie in de consultatieronde gebleken dat er een vrij grote eensgezindheid onder deskundigen en beheerders is dat contraceptie bij de dieren in de Oostvaardersplassen niet goed uitvoerbaar is. Dat komt door de handelingen die moeten worden verricht: verzamelen van de wilde en verwilderde dieren en herhaalde toediening van contraceptiestoffen. Voorts veroorzaakt contraceptie welzijnsproblemen. Castratie bij mannetjesdieren heeft invloed op de conditie en het gedrag van de dieren.

pagina 44
Nadere verkenning en onderzoek
De commissie pleit ervoor om na de reset van het aantal grote grazers de tijd te nemen om te verkennen en te onderzoeken welke maatregelen naast de hierboven genoemde beheermaatregelen het welzijn van de aanwezige dieren kunnen optimaliseren. Aan de uitkomsten van de onderzoeken kunnen consequenties worden verbonden voor het bijstellen van het beheer. Onderwerpen voor nader onderzoek en nadere verkenning zijn:

Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen
conclusie in blauwe vlak
pagina 46 !!!!!!!!!!!!!!!
De commissie pleit ervoor de komende jaren nader te onderzoeken en te verkennen:

  • de wijze waarop de beheermethode gericht op het beperken van de groei van de populaties verder kan worden geoptimaliseerd zodat het maatschappelijke draagvlak ervoor verder wordt verstevigd;
  • de voor- en nadelen van uiteenlopend beheren van de drie soorten: als gehouden dier of als wild dier;

3. In de brief van de minister 28286 Dierenwelzijn 2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32563-66.html

4. Onze brief naar van Geel , antwoord van Gedeputeerde 2018 kenmerk 2267590

De werkgroep heeft in Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen gelezen dat gelezen dat er geen anticonceptie gebruikt kan worden. Terwijl professor Stout zegt dat anticonceptie mogelijk is vandaar dat wij zijn gaan inspreken ! De informatie is achterhaald en het antwoord op de brief is nooit gegeven door de heer van Geel zelf.

Op een hele andere brief over de Review kregen we van Gedeputeerde Staten Antwoord

Deze laatste voor zich uitschuif moves was 26-04-2021 UTR, 20/2494 NR 14.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:1691

Strategie van de werkgroep

De werkgroep heeft maar 1 mededeling bij ‘ een rond de tafel gesprek’ of ‘ klankbordgroep’ of andere belangrijke namen voor een bijeenkomsten met de overheid.

Wij doen mee mits :

B. Wij zijn aanwezig als er een ultimatum wordt gesteld plus afspraken zwart of wit. Want een beetje mee kletsen , een minderheid zijn en mogen meestemmen helaas is die strategie ons al bekend.

A Wij zijn de enige partij zonder belangen. Wij komen op voor de dieren. De rest verdiend geld of zit er voor vermaak. Belangen belangen en de rede waarom er veel verkeerd gaat. Want de burger waarvoor alles is bedoeld komt niet aan bod. Wij gaan in gesprek als meer burgers in de besprekingen die geen belang hebben mee mogen doen.

Wij doen mee aan het gesprek als er een manier van handhaven is.