1. Hoogleraar Frans Berendse wordt geinterviewd zie hieronder

daarin geeft hij aan dat de hypothese van Vera onjuist blijkt te zijn. ‘Frans Vera zijn hypothese is onjuist gebleken’ ‘ dit kan echt niet’ ‘ de natuurbeheerders zullen als dierenbeulen gezien worden’ ‘ dit helpt het draagvlak voor natuurbeheer niet …’ Alle argumenten ten spijt.

In deze twee filmpjes is goed te zien dat er bij Frank Berendse een beseft ontstaat over een denkfout wat bij Vera tot op heden geheel mist. Vera promoveerde bij Berendse op zijn nieuwe visie ‘ de natuur creëren dieren inzetten en daarna afzijdig blijven ‘ via de Oostvaardersplassen. Tegenwoordig noemt men Vera zijn visie ‘ Rewilde’ wat bij 136 natura 2000 gebieden in Nederland aan de orde is. Probleem ? Wel voor de grote grazers die in die afgesloten terreinen leven en daar dus niet uit kunnen. Die worden elk jaar afgeschoten want de terreinen lopen vol.

Vera die zichzelf als mens even niet mee wil rekenen in zijn eigen droomvisie: creëren daarna afzijdig blijven. Dat geeft grote problemen bij de dieren die daarin moeten leven en niet weg kunnen. Maar door het ” de natuur ” te noemen stopt het denken. Tja over wat ‘de natuur ‘ is ? Daar hebben velen geen verstand? Onderwijl geeft het een griezelige inkijkje; hoe een Axioma waar alle verdere beleidsstappen uit zijn ontstaan zich kan vormen. Hoe de verantwoordelijke daarin niet zelf nadenken, klakkeloos overnemen met alle consequenties die daaruit volgen en totaal amorele houding die zij zichzelf prima hebben aangepraat. Het doet denken aan een bepaalde zwarte periode uit de geschiedenis. Wat pas stopt als er gestreden wordt voor kwetsbare die de dupe zijn van een foute denkwijze.

Eens zal ook hier een excuus uit volgen, net als bij de slavenhandel. Nee geen excuus naar de dieren maar naar alle mensen die zich onwel voelen vanwege de eenrichtingsverkeer uit de overheid die dit zo lang laat doorgaan.

De Oostvaardersplassen 5000 Ha waarvan 4000 moerasgebied waar geen grazer kan leven. 1000 Ha grasland voor de grazers. Grazers zijn omheind. Nu 2022 mag er maximaal 1100 grazers leven. Tot op heden alle Statenleden net doen alsof na de Reset er geen enkel kleintje meer bijkomt. Alle aanwas na de Reset is verzekerd van een extreme uithonger periode. Het tweede filmpje uit 2018 over de Oostvaardersplassen met de maker van de Oostvaardersplassen : Frans Vera. Hij praat over 1400 edelherten 650 runderen en 800 paarden… Hij praat over wetenschappers die aangaven dat de aantallen niet konden op het land. D.w.z er waren wetenschappers die weerwoord gaven ? Wie waren dat? Waarom werd daar niet naar geluisterd ? Heeft dat te maken met de lange arm van het ministerie van Landbouw ( hoofdstuk rookgordijn / Review ) ? Frans Vera werkte ook bij Staatsbosbeheer.

Ondanks deze twee glasheldere betogen gaat tot op heden het drama van de grazers door. Elk jaar populatiegroei, de visie van zo min mogelijk inmenging van de mens ofwel zelfregulatie bij de grazers dus geen zorgplicht. Elk jaar te veel dieren. Elk jaar weer doodmaken van deze overload aan dieren. Het natuurlijke evenwicht wordt niet gehaald en dus altijd door de mens ingezet. Ook bij niets doen is het de mens die ingrijpt doodschiet. De hekken zijn degene die ervoor zorgen dat de dieren uithongeren. Hoezo handen af ? Hoezo zelfregulatie ?

De hypothese knars en piept, beleid zal keer op keer aangepast worden , onder druk van de bevolking. Behalve als het volk met eisen komt, wakker is, niet uitgeput raakt. Tot we bij de oplossing zijn. De universiteit die al 30 jaar wereldwijd anticonceptie inzet bij herten, paarden en runderen. Die universiteit kreeg vanaf dag 1 in 2018 tegenwerking van de provincie Flevoland voornamelijk gedeputeerde D66. De universiteit Utrecht Veterinair instituut geboortebeperking bij het paard draagt geen hypothese uit maar de enige wetenschappelijke kennis die er inmiddels in overdaad vanuit de gehele wereld aanwezig is.

Het is voorlopen, verdiepen, de meute niet napagaaien.
Het is doorgeven van informatie over de oplossing, de enige manier om de jachtlobby te stoppen.
Het is meedoen met lawaai maken, meehelpen op te komen voor de dieren. De enige remedie tegen deze structurele misstand.

2. Afscheidscollege van hoogleraar Kees Bastmeijer

https://tilburguniversity.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0c722444-cd83-49da-ba0a-af8e0104fb95

Raad van State 16-09-2020 ECLI:NL:RVS:2020:2210
Bijlage Wet natuurbescherming
Artikel 3.8
[…] 5. Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

https://www.raadvanstate.nl/@122524/201909163-1-a3/?fbclid=IwAR0WHyXUNXhPogm4bUNJ-EeDE7Ui-emLSfyF2m70BrLfHmx1mXVs8N79Lvo

Voorzieningenrechter 03-02-2020 UTR 19/5339
Rechtmatigheid
Pagina 4, NR 7. ‘’Verder is onderbouwd dat daarvoor een doelstand van circa 500 edelherten aangewezen is en dat andere bevredigende oplossingen ontbreken‘’

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:306

Ontheffing 18-09-2019 kenmerk 2461473 ( in afwachting van uitkomst rapport )
Pagina 8 – Andere bevredigende oplossingen
Afschot van dieren moet gezien worden als een uiterste oplossing indien er geen andere bevredigende oplossing is.