1.professor over anticonceptie (mov.) : https://dewerkgroep.info/professor-stout-anticonceptie/(opent in een nieuwe tab)

2. Zie daar het kan! : https://dewerkgroep.info/zie-daar-het-kan/(opent in een nieuwe tab)

3. Know how : https://dewerkgroep.info/know-how-anticonceptie/(opent in een nieuwe tab)

4. Reset prikpil geen combi ( mov.) : https://dewerkgroep.info/uitleg-anticonceptie-door-professor/(opent in een nieuwe tab)

5. Brief uitleg ; geen combi : https://dewerkgroep.info/brief-van-tom-stout-anticonceptie-grote-grazers-ovp-3-september-2018/(opent in een nieuwe tab)