Dit zijn enkele groepen – mensen die in 2018 participeerde bij provincie Flevoland; opzoek naar humaan beheer. Omdat deze groepen / mensen tegen uithongeren en doodschieten zijn. De overheid strijdt nog steeds voor uithongeren en doodschieten. De overheid deed en doet er alles aan dat te behouden.

Provincie Flevoland heeft lak aan de participerende burger. Om een beetje oog te krijgen hoe de overheid te werk gaat hier het overzicht. De overheid koos voor de reductiemethode jaren ‘ niks doen’ ( niet ingrijpen). D.w.z in de tussentijd de populatie flink laten aangroeien. Met als gevolg dat men koos 3000 grazers langzaam te laten uithongeren. Na maanden honger kregen de grazers uiteindelijk een ‘genadeschot’. De overheid was verrast dat dit alles maatschappelijke onrust gaf ( 2017 ) De onrust werd gedempt door een belofte. Samen te zoeken naar humaan beleid. Die oproep kwam van de minister van Landbouw Carola Schouten en de provincie Flevoland. Zij gingen samen met de burger op zoek naar humaan beleid. Iedereen kon humaan beleid opperen. Meer dan dertig groepen kwamen er op af. Meer dan dertig groepen participeerde langer dan een jaar. Om te komen tot nieuw humaan beleid.Meer dan dertig groepen gaven aan dat de reductiemethode van de overheid : uithongering & doodschieten hen niet zinde. De werkgroep opperde de oplossing en de wetenschappers tijdens het participatietraject. De provincie Flevoland kon in dat traject de werkgroep en de wetenschappers flink zwart maken. Zo ontliep de provincie Flevoland haar wettelijke verplichting; het bevredigende alternatief dus humaan beheer. Dit omdat de provincie er alles aan kan doen om afschot, slacht en uithongering als reductiemethode te behouden. Geen handhaving, geen toezicht, geen inspanningsverplichting, geen rechten voor de participerende burger, zelfs beloftes in beleid en beloftes in afschotvergunningen kunnen ontlopen worden.

Provincie Flevoland wakkert maatschappelijke onrust aan. De provincie Flevoland stuurt nu elk jaar een persbericht de deur uit met cijfers hoeveel grazers er ( onnodig ) gedood zijn. Dat is een prima imago-killer. Maar niet alleen dat. De provincie Flevoland laat ook zien lak te hebben aan dertig groepen. Een aantal kranten pikken het persbricht gretig op.

Dier – natuurgroepen verdiep of verdwijn . Inmiddels is de enige humane beheermethode anticonceptie, wel doorgesijpeld. Anticonceptie als oplossing wordt door Eddy Nagel van Stichting Hart voor Dieren genoemd. Al zegt natuurorganisatie Faunabescherming daar nog steeds niets over. Wij weten uit ervaring (andere landen gingen ons voor) dat deze stilte zal veranderen. Ook de nu nog stille dier en natuurgroepen zullen voor anticonceptie gaan pleiten. Doen ze dat niet, dan zal de burger met ze afrekenen. Want zeggen dat je voor dieren ben en voor de natuur opkomt wenst 3000 grazers te laten uihongeren ( ‘niets doen ‘ ) Naast dat je de overheid 4 maanden laat jagen – vangen – slachten – uithongerenvan van grote groepen grazers. Beide uitkomsten stroken niet met opkomen voor dier en natuur. Waar het nu op neerkomt voor dier en natuurgroepen het is ‘verdiepen of verdwijnen’.

Trouw 12 mei 2023 , NOS 11 mei 2023 , Nu.nl 11 mei 2023, Omroep Flevoland 12 mei 2023