Ben je tegen anticonceptie bij semi wilde dieren? De consequentie daarvan is, is dat je dan voor uithongeren en afschieten bent !

Op de 11 juli waren er zes politieke partijen die tegen anticonceptie stemde waaronder de Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks en Partij van de Arbeid. De andere drie partijen moeten wij nog achterhalen. U zult waarschijnlijk vreemd kijken dat uitgerekend dier en milieuvriendelijke partijen tegen de meest humane oplossing zijn. Daar staat u niet alleen in. Het punt van bezwaar ligt bij ” de natuur ”. Deze partijen vinden dat je de natuur moet laten voor wat het is. En daar hoort ook bij dat dieren dood gaan. Dat is volgens ons wel erg makkelijk gesteld. Natuur klinkt erg mooi maar afgesloten parken waarin een groep mensen ( Staatsbosbeheer wat bij ministerie van economie hoort ) de planten en dieren beheren lijkt in de verste verte niet op natuur.

Anticonceptie is een ingreep van de mens en dus tegen de natuur volgens deze partijen. Hekwerk , wegen, etc allemaal grenzen door menselijke hand gemaakt, ziet de partij dan wel weer als gelijk dus dat zijn volgens hun hetzelfde als ”natuurlijke grenzen!” Oostvaardersplassen en Amsterdamse Waterleidingduinen zijn parken afgesloten door hekwerk, volgens hen is dat dus heel natuurlijk.

PvdD en GroenLinks zoeken de oplossing in uitbreiding. Het gebied moet vergroot worden door de hekken weg te halen. Waarop wij zeggen dat het probleem van populatie vergroting daarmee opschuift. Opschuiven van een probleem zien wij niet als oplossing. Ook in het nieuwe gebied komt de populatie uiteindelijk op een maximaal aantal. Elk gebied heeft namelijk haar eigen draagvlak. Deze partijen zijn er debet aan dat anticonceptie als oplossing jaren lang geen toegang kreeg.

Er is nog een andere groep die flink tegenwerkt. Wat denkt u van het sprookje dat anticonceptie niet mogelijk is ? Jaar in jaar uit horen we dit aan. Misschien wel bij paarden maar zeker niet bij herten is de vaste uitdrukking. Deze stem komt voornamelijk uit de hoek van de jagers. Zij zien anticonceptie als een tegenwerking voor eigen hobby. Er valt namelijk weinig te schieten als een populatie goed gaat en stabiel blijft. Dat de dieren minder stress ervaren bij doodschieten dan bij toedienen van anticonceptie is nooit wetenschappelijk bewezen. Maar ieder die zich roert in de discussie hoort dit argument voorbij komen. En hierbij dus ook teniet gedaan. Anticonceptie voor wilde dieren wordt al jaren met succes gebruikt in o.a de VS, Roemenië en Zuid – Afrika. Het wordt tijd dat we ons diervriendelijker opstellen naar onze dieren ook als het om afgesloten parken gaat. Daarom de enige humane oplossing prefereren boven een horrorscenario van uithongeren en doodschieten. Want zo zegt de werkgroep ‘’wat u niet wil wat u geschiedt doe dat ook een ander niet’’

De werkgroep begrijpt de PvdD niet! Een partij die pretendeert op te komen voor de dieren. De werkgroep zoekt daarom continu naar antwoorden die deze bizarre stap (de keuze voor uithongering en doodschieten) kan verklaren. Misschien vanwege deze verborgen agenda ?

Interview met Niko Koffeman , het brein achter de PvdD.

38760934_10156045579268822_2522684277217296384_n.jpg

En dan te bedenken dat de heer Koffeman vroeger de woordvoerder van de Faunabescherming was. Deze stichting zet zich in te ageren tegen de jacht. Hoe kan het dat juist de PvdD de jagers dan in de hand speelt?

Waarom de Partij voor de Dieren niks met uithongeren van wilde dieren achter hekken heeft (OVP en AWD ) daar hebben wij wel een vermoeden van. De harde kern zoals Niko Koffeman en Marianne Thieme zijn gelovig ; Zevende-dags Adventisten. Tot op heden kunnen wij vreemd genoeg niks vinden over deze religie en de rol van dieren / natuur daar in. In deze tekst spreekt Thieme over haar religie. Zij geeft aan te ‘zorgen voor ‘ alle dieren. https://visie.eo.nl/2007/02/marianne-thieme-voelt-zich-thuis-in-de-kerk/ Volgens ons is ‘zorgen voor’ wel een hele vreemde vertaling van het geloof als de realiteit uithongeren en afschieten achter hekken prefereert boven anticonceptie .

Schermafbeelding 2018-08-09 om 17.41.21.png

Schermafbeelding 2017-01-17 om 18.08.22.png