Twee belangrijke brieven mocht de werkgroep ontvangen die aantonen dat anticonceptie gegeven kan worden.

De eerste is van professor Tom Stout :