Zoals Professor Tom Stout zei in de Statenvergadering 15.03.2020 ( volgens de werkgroep zijn meest befaamde woorden ) ” het houdt een keertje op ‘. Het was het antwoord aan Statenlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. Die zich afvroeg of men grote grazers niet beter kon verhuizen in plaats van anticonceptie te geven. De professor gaf aan: er is altijd een populatiegroei in een afgesloten gebied. Je kan dus niet eeuwig blijven schuiven. Elk gebied kan een x aantal grazers hebben. Wordt het meer dan x dan zullen er dieren doodgaan aan de honger. ” Het houdt een keertje op ” Zo zegt de werkgroep ” ergens begint het ! Waarmee wij doelen op de inzet van anticonceptie.

Stichting Edelhert is tegen anticonceptie voor de grote grazers. Het is een jachtvereniging. 
Staatsbosbeheer is tegen anticonceptie voor de grote grazers.. Het is een semi overheid (verdiend geld met bomenkap en vlees uit park verkopen)  
Partij voor de Dieren is tegen anticonceptie voor de grote grazers. Maar voor natuurlijke dood d.w.z uithongeren d.w.z reactief beheer d.w.z afschot
Dierbaar Flevoland is tegen anticonceptie voor de grote grazers. Het is een actiegroep. 

Faunabeheer is tegen anticonceptie voor de grote grazers. Het is een semi overheidsinstantie en is onderverdeeld in de een aantal provincies. Hun beleid is geënt op jagen.
Niet te verwarren met Faunabescherming ( actiegroep ) die tegen anticonceptie voor de grote grazers is. Zij denken net als de Partij voor de Dieren 

Twitter attack na bezwaar

Via twitter heeft anitafimt aangegeven dat er een bezwaar ( 3 juni ) tegen het besluit gemaakt is op 27 mei 2020. En verheugd ! Het bezwaar is ontvangen door de provincie Flevoland. Zie onze facebookpagina. De weken daarna staat de provincie in slaapstand.

Wel waren er nog wat enkele mensen die fanatiek twits verstuurde tegen anticonceptieplan voor de grote grazers , valse informatie geven over anticoceptie, vage uittingen produceren.

we delen ze even in

Pure onzin :

1) het werkt niet 2) Er zijn te veel dieren dus het werkt niet 3) De Professor zegt het kan niet 4) slecht voor de natuur 5) wetenschap maakt alles kapot 6 ) het expiriment moet stoppen 7) alleen jacht helpt 8) verbreden van de ruimtes is beter , niks doen is het beste en het natuulijkst. Het gedrag van de grote grazers veranderd. Herten kan je niet schieten want die lopen weg.

Sommige die ondanks netjes antwoord bleven klieren zijn geblokt. Nico heeft gelukkig ons geblokt. Heel verstandig want een aanwinst is het niet en kost wel tijd die wij hard nodig hebben. De drammers en gallers hadden natuurlijk tijd over !

Wat een zeer merkwaardig fenomeen is is dat we vaak alleen staan op twit. Gelukkig hebben we de petities om dat te ontkrachten.

@johannesmarise

@RRiseeuw

@Daniel17997694

@ActieTD ( ActietegenDierenleed )

@NicoDijkshoorn1

@WBijsterveldt

Onze reactie :

met het grote raadsel

gaf

Ook in deze twit aanval kan de uitspraak van Tom Stout prima inzetten ” het houdt een keertje op ”.