Stichting Edelhert is tegen anticonceptie voor de grote grazers. Het is een jachtvereniging. 
Staatsbosbeheer is tegen anticonceptie voor de grote grazers.. Het is een semi overheid (verdiend geld met bomenkap en vlees uit park verkopen)  
Partij voor de Dieren is tegen anticonceptie voor de grote grazers. Maar voor natuurlijke dood d.w.z uithongeren d.w.z reactief beheer d.w.z afschot
Dierbaar Flevoland is tegen anticonceptie voor de grote grazers. Het is een actiegroep. 

Faunabeheer is tegen anticonceptie voor de grote grazers. Het is een semi overheidsinstantie en is onderverdeeld in de een aantal provincies. Hun beleid is geënt op jagen.
Niet te verwarren met Faunabescherming ( actiegroep ) die tegen anticonceptie voor de grote grazers is. Zij denken net als de Partij voor de Dieren