Structurele Tegenwerking

Vanaf 2018 de eerste inspraak kwam tegelijkertijd met de eerste foute move van de provincie Flevoland. De klachtenlijst is niet op de juiste volgorde. Dat moet nog komen. Dit is meer om een indruk te krijgen ; wat de burger , die zich inzetten voor de juiste weg mee kan maken. Met recht een amorele overheid vol met intens foute streken. Het blijkt een geoliede machine vol met tegenwerking. die wetten maakt , veranderd dichtspijkerd. Zoals wij wel weten is dat de burger altijd wint. De hamvraag is dan ook : hoe gaan ze dit na ons gelijk goed proberen te maken ? Dat gaat ze niet lukken. Lees en concludeer. Hoe wel ? Lees ” wij burgers ”

 1. Professor Stout werd uitgenodigd wij werden niet geinformeerd.
 2. Na 10 min werd Professor Stout gekapitteld door de voorzitter ( op beeld )
 3. Provincie Flevoland vraagt aan professor Stout of anticonceptie werkt op 1500 herten
 4. Professor Stout geeft duidelijk aan dat anticonceptie werkt op wat nog moet komen niet wat er al is
 5. Provincie Flevoland laat in de opdracht afschot vergunning zetten dat anticonceptie dus niet werkt.
 6. De Review die geeist werd door de minister ( de wetenschappelijke onderbouwing voor nieuw beleid ) is nooit gekomen.
 7. Commissie van Geel was niet aanpreekbaar maar wel in dezelfde ruimte aanwezig.
 8. Commissie van Geel gebruikte achterhaald onderzoek om te zeggen dat anticonceptie niet kan
 9. Op onze brief naar van Geel kregen wij nooit een antwoord
 10. Flevoland laat de de Raad van Dierenaangelegenheid beleid beslissen via een meningen en dus zonder enig wetenschappelijke onderbouwing
 11. Geen enkele handhaving van foutieve inzet Gedeputeerde Staten.
 12. Afschieten van massapopulatie geeft een dal en maakt dat overige compenseren; waardoor meer dieren aanwas gemaakt wordt ; het is dus ook weer foutieve informatie gebasseerd op geen wetenschappleijk bewijs.
 13. Massa-afschot noemt de provincie duurzaambeheer.
 14. Inspreken over anticonceptie wordt verboden.
 15. Griffie geeft de besluitlijst niet, zegt niet waar die te vinden is.
 16. Geen inspanningsverplichting
 17. Perverse prikkels die publiekspark niet voor iedereen toegankelijk maakt.
 18. Het rapport van professor Stout wordt openbaar gemaakt het publiek is niet uitgenodigd.
 19. Staatsbosbeheer spreekt de hoogleraar op 30 jaar onderzoek / vakgebied tegen.
 20. De expert van de universiteit Utrecht veterinair instituut hoogleraar met 30 jaar ervaring zegt dat anticonceptie gegeven kan worden. De hele wereld gebuikt nu met succes 30 jaar anticonceptie voor grote grazers. Flevoland durft te stellen dat anticonceptie niet gegeven kan worden. Omroep Flevoland neemt dat klakkeloos over en na ons verzoek gaat geen navraag doen bij de universiteit.
 21. De werkgroep geen idee wie dat is ? Hoort dat bij Reerink ?
 22. Inspraak is poppenkast
 23. 10 jaar werk in de prullenmand ? Reerink is volgens Flevoland geen belanghebbende Als je als burger een voorbereiding van tien jaar hebt gehad voordat je inspreekt. Allereerst het proefschrift doorgenomen. De mede professors uit verschillende landen gecontacteerd wat er mogelijk is. een plan gemaakt. het voorgelegd aan de burger via filminterviews. Het plan verder uitgewerkt. Het voor gelegd aan de expert van het veterinair instituut, afspraken gemaakt en wensen geuit. Plannen verder uitgewerkt. Inspraak voorbereid gecombineerd met acties. En dan een provincie die zegt dat je geen belanghebbende bent als uiteindelijk je tweede verzoek het literatuuronderzoek conclusie niet gehonoreerd wordt. een provincie die zegt dat het weliswaar een besluit is maar niet in de zin van een Awb dus geen rechtsgevolg heeft. Een besluit waar de minister en de commissie van Geel op wacht zo maken dat niemand er tegen in kan gaan.
 24. De besluitlijst 2018 is identiek aan de besluitlijst 2020 Dat kan helemaal niet over het literatuur onderzoek anticonceptie wat afgerond is in 2020 ? Gemaild door de griffie op de 24 april 2020. Hoe kan een provincie een besluitlijst tekst klaar hebben als het onderzoek nog moet beginnen. De uiteindelijke besluitlijst identiek aan degene uit 2018?
 25. Flevoland probeert onder anticonceptie plan uit te komen via een eigen besluit. En daarmee belangrijke rechtszaken die op dat moment spelen, eisen dat wanneer er een bevredigend alternatief is dat ook geopperd wordt. Zowel Flevoland doet er alles aan de uitkomst negatief te maken. Zo ook faunabescherming die op de hoogte is van deze techniek zegt er niets over zodat Flevoland jaren lang weer kan afschieten.
 26. Flevoland gaat niets veranderen maar grijpt terug naar beleid 2018 zodat het lijkt dat anticonceptie onderzoek nooit bestaan heeft.
 27. Flevoland zegt dat monitoren veel te duur is ! Wat hebben ze al die andere jaren dan gedaan ?
 28. Flevoland zelfs de minister zegt dat anticonceptie in de EU nooit gebruikt is. Onzin zie project van viervoeters.
 29. De werkgroep wordt ondanks 6 inspraken nergens bij betrokken of gevraagd door Flevoland.
 30. Flevoland heeft aangegeven dat de professor met niemand mag praten omdat het een gevoelig onderwerp is. Zo proberen ze de werkgroep los te koppelen van de universiteit. Wij waren daar al op voorbereid, lukte niet !
 31. Flevoland doet net alsof doden DE oplossing is maar houdt doden daardoor in stand. Massa slacht werkt averechts. Er komen er alleen meer bij. Het eeuwige riedeltje dat het nodig is dieren te doden omdat er anders meer komen is eigenlijk te onzinnig voor woorden en het bewijst zichzelf hoe onzinnig. Flevoland zegt het namelijk elk jaar. Anticonceptie is een middel wat in Flevoland nog niet bekend is. Eigenlijk lijkt het erg op een gereformeerd geloof

Wij BURGERS” ( waarvoor het park bedoelt is ) weten al heel erg lang hoe het wel moet . Heel simpel wij doen mee en houden de boel in de gaten met onafhankelijke partij die toeziet op de handhaving. Wij filmen alles zodat het neutraal zonder achterkamer ingezet wordt. Wij zijn er bij en houden de boel in de gaten. Staatsbosbeheer meot afstand nemen als het om de grote grazers gaat. Geen intervering!

De provincie van geel gedeputeeerde hebben nooit gereageerd