U houdt van konikpaarden, heckrunderen , herten?

Dan mag u kiezen gaat u voor een supercrash ( Catastrofe Theorie ) of gaat u voor een mega afschot?

Inderdaad beide doorspekt van dierenleed. De supercrash wordt veroorzaakt door de dieren in een afgesloten ruimte te zetten tussen hekken. Onnatuurlijk vinden wij. De populatie groeit daardoor gestaag. De groei is daarom ook onnatuurlijk. Totdat er een ziekte of strenge winter opdoemt. Daar hoef je geen ecologie , biologie of Rocket Science voor gestudeerd te hebben. Men kan daar rustig op wachten. Het natuurlijke evenwicht zal niet komen. Het is een feit dat elk afgebakend stukje grond maar een x aantal dieren kan bevoorraden met voedsel. Zo een winter of ziekte is dan het laatste zetje naar uithongerings-dood. Er zijn politiek partijen en natuurorganisaties en groepen die zeggen dat voor hen het dierenwelzijn op nummer 1 staat. Newspeak noemen wij dat. Zij gebruiken deze woorden om hun achterban in slaap te sussen. Zij noemen al deze menselijke ingrepen ” een natuurlijke dood ”. Politieke partijen zoals de partij voor de dieren maar ook de dierenbescherming en Faunabescherming hebben dat vreemde axioma.

De minister besluit het stokje over te dragen aan de provincie Flevoland op woensdag 7 december 2016.

” Direct na de overdracht hebben Provinciale Staten Flevoland op initiatief van VVD en SGP aangegeven een andere koers te willen varen met minder konikpaarden, heckrunderen en edelherten – de grote grazers – en meer mogelijkheden voor recreatie.”

Weer drama? Is dat stokje voor de bühne?

CDA’er Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris voor milieu, onderzoekt of en hoe het beheer van de Oostvaardersplassen moet veranderen.

Het is het probleem : van de aanmaak van grazers dat verplaatsen en dus logischerwijze tevens vergroten.

Er blijken inmiddels 2020 maar twee partijen het debat te domineren. De vóór– schieters ( provincie Flevoland samen met Staatsbosbeheer en de tegen- schieters Fauna4life en Faunabescherming. De laatste groep pleit voor vergroten en verbinden van het natuurgebied zodat de dieren zich kunnen verplaatsen. Dat advies door ” dierenwelzijnsorganisaties ” gaat lijnrecht tegen het advies van experts op dierenwelzijn in : het Veterinair Instituut Utrecht. In de vergadering te zien 27 mei 2020 maar ook te lezen in het artikel van Vetscience. Verplaatsen c.q vergroten zo zegt professor Tom Stout werkt maar voor even. Zeer spoedig loopt deze nieuwe ruimte ook weer vol. Stout gebruikt zijn legendarische bewoording : ‘ ergens houdt het op ” in de Statenvergadering. De partij voor de dieren stelt dus continu een uitstelt van executie voor ! Noem dat maar een partij vóór de dieren? Een populatie kan gemakkelijk groeien zonder natuurlijke vijanden. Het natuurlijk evenwicht is dan niet aanwezig. Het actioma van de natuur laten gaan zit er achter dat probleem. Het is dus het actioma en de uitstel van executie ofwel verplaatsen geeft tevens een vergroting van een populatie dus een vergroting van de hoeveelheid dieren die doodgaan van de honger of door massa afschot ( Reset)

De laatste stand

Na een aantal rechtszaken ( waar we later nog op in gaan ) is de Hoge Raad de laatste rechtszaak :En die besloot in het kader van bescherming van de vogels dat er weer geschoten mag worden. Maar dat is raar ….ook hier denkt de werkgroep haal de kogel weg en vervang het door anticonceptie en je hebt dezelfde logica. Want met minder dieren , op deze manier , bescherm je nog steeds de vogels maar dan een stuk diervriendelijker.

Wassen neus.

De conclusie ” het veranderen van het beleid ” is een wassen neus gebleken tot nu toe! De volgende stap is het grote drama waardoor de maatschappelijke onrust weer zal volgen. Of misschien hoeft dat niet. Wij werken hard aan een verandering die alleen met de macht van de maatschappij dit aanhoudende drama van keuze tussen dood en dood doet keren. Het natuurlijk evenwicht komt nooit tot stand. Het is dus kiezen voor elk jaar duizend dieren afschieten of de dieren langer laten leven en uiteindelijk door een zware winter meer dan de helft wat verhongerd. Maar je kan ook kiezen om de natuurlijke evenwicht in stand te houden met anticonceptie. Het is de enige oplossing waarmee je humaan kan sturen.