U houdt van konickpaarden, heckrunderen , herten ? Dan mag u kiezen gaat u voor een super crash of gaat u voor mega afschot?

Inderdaad beide doorspekt van dierenleed. De supercrash wordt veroorzaakt door de dieren in een *afgesloten ruimte ( onnatuurlijk ) te zetten. De populatie groeit daardoor gestaag ( dus ook onnatuurlijk ) totdat er een ziekte of strenge winter opdoemt. Daar hoef je geen ecoloog , bioloog of rocket science gestudeerd te hebben men kan daar rustig op wachten. Het is een feit dat elk afgebakert stukje grond maar een x aantal dieren kan bevoorraden met voedsel. Zo een winter of ziekte is dan het laatste zetje naar een uithongeringsdood. Er zijn politiek partijen en dierenwelzijns groepen die deze newspeak gebruiken om hun achterban in slaap te sussen. Zij noemen al deze menselijke ingrepen ” een natuurlijke dood ” bv PvdD

De minister besluit het stokje over te dragen aan de provincie Flevoland op woensdag 7 december 2016.

” Direct na de overdracht hebben Provinciale Staten Flevoland op initiatief van VVD en SGP aangegeven een andere koers te willen varen met minder konikpaarden, Heckrunderen en edelherten – de grote grazers – en meer mogelijkheden voor recreatie.”

Weer drama? Is dat stokje voor de buhne ?

CDA’er Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris voor milieu, onderzoekt of en hoe het beheer van de Oostvaardersplassen moet veranderen.

Het is het probleem ( aanmaak van grazers ) verplaasten en dus logischerwijze tevens vergroten.

Er blijken inmiddels 2020 maar twee partijen het debat te domineren. De voor-schieters ( provincie Flevoland samen met Staatsbosbheer en de tegen-schieters Fauna4life en Faunabescherming. De laatste groep pleit voor vergroten en verbinden van gebieden zodat de dieren zich kunnen verplaatsen. Dat advies door ” dierenwelzijns groepen ” gaat lijnrecht tegen het advies van experts op dierenwelzijn in van het veterinair instituut. Verplaatsen c.q vergroten zo zegt professor Tom Stout ‘ ergens houdt het op ” in de Statenvergadering. Want populaties kunnen gemakkelijk groeien zonder natuurlijke vijanden. Het is dus het probleem verplaasten en tevens vergroten wat zij voorstellen.

De laatste stand

Na een aantal rechtzaken ( waar we later nog op in gaan ) is de Hoge Raad de laatste rechtzaak :

En die besloot in het kader van bescherming van de vogels mag er weer geschoten worden. Maar dat is raar ….ook hier denkt de werkgroep haal de kogel weg en vervang het door anticonceptie en je hebt dezelfde logica. Want met minder dieren , op deze manier , bescherm je nog steeds de vogels maar dan een stuk diervriendelijker.

Wassen neus.

Conclusie ” het veranderen van beleid ” is een wassen neus. De volgnde stap is drama waardoor de maatschappelijke onrust weer zal volgen. Of misschien hoeft dat niet. Wij werken hard aan een verandering die alleen met de macht van de maatschappij dit aanhoudende drama van keuze tussen dood en dood doet keren in de dieren via anticonceptie programma te laten leven.