Op 6 maart 2020 kregen wij de eerste foutieve krantenberichten binnen over de negatieve conclusie van het literatuuronderzoek. Op dat moment hebben wij direct contact gezocht met de professor en hem gevraagd of deze berichten klopte. Nee, dat klopte niet. Voor ons was het daarom een forse taak uit te zoeken hoe dat ondanks de positieve conclusie zo gekomen was. We hebben allereerst het rapport gelezen en besproken en een aantal vragen gesteld aan de professor. Daarna hebben we een samenvatting gemaakt wat uiteindelijk deels in de 5de inspraak is gezet. Wij hebben zelf een brief geschreven naar de professor met de tekst van het onderzoek waaruit de conclusie te herleiden is. Daarna wordt ook nog eens een samenvatting verstuurd. Alles om aan het verzoek een heldere conclusie te onderschrijven. We kregen een brief terug van de professor waarin hij ons nogmaals uitlegt wat kan en niet kan. Wij zijn blij met de brief. Inmiddels hebben wij een rapport plus een brief waarin staat dat anticonceptie gegeven kan worden aan de grote grazers. Naast het College prof. Tom Stout als clip. Daaronder het artikel ” Wij hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze dieren niet verhongeren ” vanuit de Universiteit Utrecht.