De tendens : Flevoland vraagt : moeder van 10 kinderen ” werkt anticonceptie op uw 10 kinderen ( die er al zijn ) om die niet te krijgen? Mevrouw legt uit dat anticonceptie niet werkt op de kinderen die er al zijn! Flevoland concludeert ” dus anticonceptie werkt niet ! ” Flevoland zet in de opdracht tot afschot vergunning 2295583 ” mevrouw zegt dat anticonceptie niet werkt ” Flevoland kiest voor afschieten dat werkt wel. Zie onderaan de pagina. Omroep Flevoland blijft stil.

Op 26 september 2018 sprak professor Stout. De kern van zijn betoog was :
1. Door anticonceptie wordt het welzijn van de dieren beter.
2. De dieren zullen daardoor langer leven en in betere conditie zijn. 6:43
3. Wat anticonceptie doet : populatie groei voorkomen !
4. Uiteraard helpt anticonceptie niet om de zogenaamde Reset te bereiken alleen maar om de handhaving ervan jarenlang te prolongeren. En laat provincie Flevoland in haar afschot opdracht zetten met ” overwegend  dat uit advies van professor Stout van de universiteit Utrecht blijkt dat herplaatsing of anticonceptie geen bevredigende alternatieven voor afschot zijn ” ( als het er 1500 zijn werkt anticonceptie niet )

” Anticonceptie leidt niet tot afname van dieren maar betekend dat er geen dieren bij komen ”Professor Stout zegt daarmee nog maar weer eens ; dat anticonceptie werkt op herten , paarden en runderen maar wel na de Reset.

De rol van de provincie Flevoland.
De provincie komt liever niet in beweging.
Wat in de lijn van verwachting lag. Als voorbeeld de provincie stelt een groep aan genaamd ‘’ de Raad van Dierenaangelegenheid’’ Die groep beslist zonder enig wetenschappelijke onderbouwing. Volgens de minister mocht er beslist worden  maar wel op wetenschappelijke onderbouwing ( hoofdstuk ministers rem )
RDA had daarmee het alternatieve beheer gestremd door grotendeels de plannen rondom alternatief af te schieten. Deze keer remt de provincie de komst van anticonceptie weer nu door :

De verkeerde vragen,  is een vorm van vertragen.
De provincie heeft professor een brief geschreven met een vraag.  Het antwoord van Stout mocht hij toelichten 26 september 2018. Daarin was de kernvraag van de provincie een dwaalspoor.De werkgroep ; vindt het bijna belachelijk een top professional te vragen of binnen 2 maanden de populatie van 1000 herten kan verminderd worden via anticonceptie? ”
De werkgroep denkt : Alsof de gehele Statenleden niet weet hoe anticonceptie werkt !
Anticonceptie werkt niet als de populatie uit de hand is gegroeid daarna pas anticonceptie inzetten is algemeen bekend. geeft niet de gewenste effecten maar duurt 10 jaar.  De vraag is daarom frats om het proces te remmen.

Media, oud beleid, rechtszaken
De nadruk op de uitleg van professor Stout ‘’ anticonceptie kan niet …’’ werd in de media , via het oude beleid , en de verdere rechtszaken geciteerd. Nergens leest men dat anticonceptie na de reset ingezet moet worden, wil het het juiste effect krijgen. Na de uitleg op die onzinnige vraag kwam dan de tweede vraag van de provincie :
Wilt u dan uitzoeken of anticonceptie mogelijk is NA de RESET?
De professor begint uit te leggen dat anticonceptie prima werkt en wordt na enkele tellen abrupt op onbeschoft wijze afgekapt door voorzitter.

Maar de belangrijkste info hebben we geciteerd en kunt u helemaal bovenaan dit hoofdstuk lezen.

Het onderzoek is gepubliceerd maart 2020
Het rapport zegt dat GnRh gegeven kan worden via een cascade aan de grote grazers. Dat werkt als anticonceptie wordt in America gebruikt als anticonceptie. In de tussentijd kan men een vergunning aanvraag om Pz te kunnen geven. Ook dat is een anticonceptie wordt al meer dan dertig jaar in het buitenland gebruikt als geboortebeperking.

Na de Reset

De juiste grootte van de populatie is als eerste nodig. Heb je te veel dieren voor wat het stuk land kan dragen dan ga je niet om anticonceptie vragen want daardoor zullen er geen dieren verdwijnen. Dat wil zeggen een Reset ( verkleining van een groep ) door middel van anticonceptie kan natuurlijk niet. Na de Reset ( meestal door mensen ingezet : afschot , weghalen van een grote groep ) Na die verkleining van de groep ( Reset ) geeft prikpil de gewenste effecten. Er komen  minder dieren bij  wat men via anticonceptie kan sturen.

 

Flevo dropt kul-vraag zodat de professor moet zeggen ‘’ nee anticonceptie kan niet gegeven worden ‘’ De kul-vraag ’ Kan anticonceptie op een populatie van 1500 herten , de populatie doen verminderen ? ”

Dit is de brief waar professor Stout 26 september in provincie Flevoland op reageerde. Het was een eis van de provincie dat professor Stout een brief als reactie zou schrijven met een de uitleg op de kul vraag , dat dan weer de 26ste toe te lichten. Een grote show aan tactieken om maar niet te willen horen dat anticonceptie wel gegeven kan worden.

opdracht tot afschot edelherten oostvaardersplassen 2295583