Volhouden dat doodmaken van 1400 Edelherten , 200 Konikpaarden en 200 Heckrunderen per jaar de enige optie is? Dat volhouden kan alleen door glashard zes hoogleraren te ontkennen. Die in opdracht van de provincie Flevoland een toezegging hebben gedaan dat anticoncptie gegeven kan worden aan de edelherten , heckrunderen en konikpaarden ( zie homepage de conclusie van het wereldliteratuuronderzoek) Deze toezegging maakt dat dit alternatief een wettelijke verplichting is geworden bij de herten. Paarden en runderen bestempelen als excoten ? Zodat je mag doen en laten met de dieren wat je wil ? D.w.z een publiekspark creëren en daarna doodleuk tegen de wens van het publiek 1800 grazers onnodig willen doden? Per jaar ? Ofwel grote maatschapplijke onrust creëren? Na massa afschot anticonceptie was onze reactie in 2018. Om de populatie stabiel te houden dus de gevraagde doelstand van 1100 grazers per jaar vast te houden. Dwz nooit meer doden ; afschot & slacht.

De werkgroep zegt ” see you in court ” Provincie Flevoland & Pels Rijcken. Het ligt nu bij de Raad van State. De eis ; honoreer de uikomst van het literatuuronderzoek en ga over tot de beloofde praktijk onderzoek.

Anticoncptie is een wettelijke verplichting bij herten natuurwet 3.8 5a ( 2461473 ontheffing 18.09.2019 ) de beloftes ; anticonceptie in de praktijk te brengen, na de positieve uikomst van het onderzoek staat gewoon in het beleidskader , de minister brief , de ontheffing , de brief van van Geel , de brief van Gedeputeerde Staten. Ook is anticonceptie de enige wetenschappelijke onderbouwing als beheermethode dus volstaat de Review, zie de avrechtse werking van afschot ( rebound effect home page ) zie de verspreiding van Lyme door afschot ( home page onderzoek ). Genoeg feiten die de geframde onzin van ” doden is noodzakelijk ” tegengaan.

Update 7 april 2022

Er zijn politieke partijen , organisaties zoals jagers, de tegenpartij daarvan ( groepen die uithongeren ”natuurlijk ” vinden achter hekken) En een enkeling die onzin verkondigd dat anticonceptie niet werkt, verkeerde uitwerking heef, onnatuurlijk is bij grote grazers.

Het zijn dus meerdere groepen die niet graag willen dat anticonceptie als beheervorm doorgaat. En daarom iets verkondigen wat niet op de wetenschap gebaseerd is maar vaak ontstaat uit emoties. De verborgen agenda zit in eigen vertier ( jacht ) of in het geloof zevende dag adventist ofwel geen menselijk ingrijpen. De uitingen zijn niet mals vandaar dat de werkgroep de meest verwarrende uittingen op een rijtje heeft gezet.

1) Het werkt niet 2) Er zijn te veel dieren dus het werkt niet 3) De Professor zegt het kan niet 4) Het is slecht voor de natuur 5) De wetenschap maakt alles kapot 6 ) Het experiment moet stoppen 7) Alleen jacht helpt 8) Verbreden van de ruimtes is beter ( dat ziet de Universiteit als het probleem voor je uit schuiven ) 9) niks doen is het beste en het meest natuurlijk 10) Het gedrag van de grote grazers zal veraderen 11) Herten kan je niet schieten want die lopen weg. 12) Het is juridisch niet te doen. 14) Het middel is verboden. 15 ) Staatsbosbeheer is geen dierenarts. 16) Staatsbosbeheer is niet bevoegd, 17) Het middel geeft bijwerkingen in gedrag

Wereldwijd werkt het middel al 30 jaar bij grote grazers , Professor Tom Stout zegt in het onderzoek, brieven naar de werkgroep en in meerder artikelen dat anticonceptie met groot succes werkt dus gegeven kan worden. Niks doen leidt tot overpopulatie en dus uithongering ( wetenschap ). Het gedrag van de grote grazers zal niet anders zijn dan anders. Je kan er wel vanuit gaan dat als de samenstelling stabiel is er minder onderlinge vechtpartijen zijn. Dus wat eigenlijk in de natuur voorkomt is dan aan de orde. Er worden geen hormonen gegeven. Het is in juridische termen een ”experiment” genoemd. Het is een voorwaarde om een anticonceptie te mogen inzetten. Maar je kan het geen experiment framen want iets wat al 30 jaar in de bijvoorbeeld America wordt ingezet kan je lastig een experiment noemen. Dat het niet werkt op een grote groep van 1500 grazers is logisch. Anticonceptie werkt na een laatste Reset. Anticonceptie werkt ook zonder Reset maar dan heb je wel een hele lange adem nodig ( 10 jaar zo zegt Stout tijdens een statenvergadering 2018 ). Het is natuurlijk pijnlijk de vraag te stellen aan een autoriteit op het gebied van anticonceptie … of anticonceptie werkt op een populatie van 1500 herten? Als dan de professor nee zegt alleen dat antwoord vergroten en daarmee zeggen dat het dus niet kan is misleiding en foutief informeren. Het maakt toekomstige samenwerking lastig. En die gaat zoals wij weten zeker komen. Dat is geen glazenbol- effect maar de geschiedenis van de strijd om humaan beheer dus anticoncptie volgen.

Er zijn tegenwoordig enorme geavanceerde apparaten om de prikpil te darten. Het is van ver verleden dat anticonceptie geven ” lastig ” was. Het wordt graag als voornaamste rede ingezet. Juridisch is het mogelijk omdat anticonceptie al geregistreerd staat en gebruikt wordt in Roemenië ( binnen EU refererend naar de brief van de minister van LNV geboortebeperking 32563 OVP 28 286 Dierenwelzijn NR 66 ) Bepaalde middelen bv GnRH is niet verboden want het wordt gebruikt in de intensieve veehouderij. Het wordt dus zelfs geconsumeerd. Staatsbosbeheer kan prima werken met anticonceptie maar dat moet altijd in toezicht van een dierenarts. Die is degenen die het middel begeleidt. Smoezen van Staatsbosbeheer als ” wij zijn geen dierenarts” gaan niet op. Smoezen dat ze niet kunnen darten gaat ook niet op want 250 herten in 1 dag doodschieten verraad hun inzet. Dat geeft het antwoord. Naast het feit dat anticonceptie vele malen goedkoper is. En dan de uitsmijter :

AFSCHOT WERKT AVERECHTS

Afschot is tot nu toe het beleid. Waar zelfs dier- natuurgroepen op aansturen, zij die eisen en strijden ( rechtszaken ) voor beleid zonder menselijk ingrepen en staan voor ”niks doen”. Zij helpen de jager in de hand. Zij staan achter het beleid van uithongeren wat eindigd in Reactief beheer ofwel vroegtijdig doodschieten van grazers.

Hoe kan men deze foutieve bleidsgang zo goed verspreiden?

Anticonceptie voor grote grazers is nog steeds taboe. Daarbij heeft het ministerie er van alles aan gedaan om anticonceptie zwart te maken. Het ICMO tot het beleid 2018 staat in drie regeltjes dat anticonceptie niet mogelijk is. Verouderde informatie zou niet mogen maar er is geen handhaving. En dat tegen het licht dat er een enorme vooruitgang is. Daarbij in 2020 een wereldliteratuuronderzoek anticonceptie uitkwam die een hele andere conclusie beslaat: anticoncptie kan gegeven worden aan de Edelherten , Konik paarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Zes hoogleraen en diverse doctores zeggen dat niet als dat niet waar is. Deze toezegging doet aan de eisen en voorwaarde van van Geel, bleiedskader , natura 2000 en op juridisch vlak. Uiteraard is het verzinnen van uitgwegen na 2020 niet aan de orde. Toezeggingen maken dat anticonceptie een wettelijke verplichting is geworden ( de basis van de natuurwet – alterantieven voor afschot 3.8 5a )

De pers speelt een grote rol

Die nemen persberichten over van de overheid maar niet van ons de Werkgroep. De broodnodige informatie blijft uit. Tegenwerking met machtsmisbruik door de overheid en de aanjagers zoals PvdD en Dierenbescherming. Zij kunnen zomaar wat roepen. Dat wordt klakkeloos overgenomen door de pers. Als wij aangeven dat de pers even naar de universiteit moet bellen blijft het vreemd genoeg stil. Wij hadden De Trouw 2020 en Omroep Flevoland 2020 ingelicht. De universiteit vernam geen vragen. Faunabeheereenheid ofwel de de jachteenheid , dier en natuuurgroepen houden stijf de kaken op mekaar over dat anticonceptie blijkt te werken. Dat mag niet uitkomen. Er is namelijk een juridischproces aan de gang 2020. De rechter heeft aangegeven dat zowel de provincie die voor afschot staat als de natuurgroepen die voor geen menselijk ingrijpen staan alle alternatieven boven tafel moeten krijgen. 2 weken tijd was gegeven. De provincie had de conclusie ontkent om zo onder de eis uit te komen van Voorlopige voorzieningsrechter en later van de de hoogste rechter.

We richten onze pijlen op de Partij voor de Dieren die de toon uitmaakt. Zij prediken de natuurvisie van Frans Vera. Zij maken dat groepen luisteren en die weinig doordachte visie klakkeloos overnemen. Merendeel van de politieke partijen hebben zich niet verdiept, door verbod op inspraak, het verstoppen van de laatste inspraak op internet ( Corona ) konden Statenleden verkeerde voorlicht worden door Gedeputeerde Staten. Statenleden gingen stemmen of zij de wettelijke verplichting zouden willen in de Oostvaarderplassen. Dat ging ons te ver wij zijn daarom twee rechtzaken begonnen. Deze twee zaken liggen nu bij de Raad van State.

We richten onze pijlen ook op de befaamde jachtgemeenschap. Zij zijn onder te verdelen in groepen. Op twit wordt duidelijk dat de jachtvereniging hels is over de situatie van de Oostvaardersplassen. Verwar je omgeving is het motto. De jagers van Staatsbosbeheer die dezelfde jachtvergunning hebben dus lid is van dezelfde vereniging voeren het afschot beleid uit. Faunabeheer is een jachtgroep vanuit het ministerie. Niet te verwarren met de groep die zichzelf Faunabescherming noemt. Deze zijn tegen jacht , hen grootst speerpunt maar ageren tegen anticonceptie. Dus willen liever een kogel dan een prikje. Dan hebben we nog Stichting Edelhert wat ook weer een jachtvereniging is.

https://dewerkgroep.info/groepen-tegen-anticonceptie/