Was er dan echt helemaal niemand die toen dacht als we 90 dieren in een afgesloten park zetten kunnen het er meer worden?

National Geographic oppervlakkig

Het artikel geschreven door de hoofdredacteur van de National Geographic Nederland – Belgie ; Aart Aarsbergen. Uitgave Augustus 2018.

Hierbij waar de werkgroep over struikelt. Aart had bijvoorbeeld de demonstrant of de werkgroep vragen kunnen stellen. Dat had misschien iets meer zin dan het zelf inkleuren van andermans gedachte. Allereerst bevat het stuk opvallend weinig diepgang. Dat zal deels liggen aan het fenomeen van geen vragen stellen. Daarbij valt op dat er meerdere malen zeer negatief over de burger wordt geschreven. Zij die zich beroeren om de situatie van de dieren in de Oostvaardersplassen worden voor van alles uitgemaakt. De hoofdredacteur spaart kosten nog moeite om een negatief licht over hen te schijnen. Geen vragen aan de burger maar hij noemt ze wel selectief en hypocriet en dat dus zonder enige uitleg. Waar is dat op gebaseerd ? Iets lezen over de bovenlaag met alle bureaucratie en autorisatie die tot ellende leidt tegenover de onderlaag die dat gaat veranderen vinden wij eigenlijk veel interessanter.

Onzinnig vasthouden aan ” de natuur ”

De redacteur blijft door het hele stuk schrijven over  ”de natuur”. Dat geeft het artikel in het algemene een zeer onzinnige klank. Verdere repliek staat onderaan dit artikel.

1.jpg 2_n.jpg

3.jpg

4.jpg

De basis waarom dit een onzinnige klank is, is te lezen in dit citaat pagina 2 eerste alinea. Vanaf 1983 werden de eerste grote grazers in het gebied geïntroduceerd: 32 heckrunderen achttien konikpaarden en 40 edelherten.

Dit behoeft geen ellenlange uitleg. Alles draait om ingrijpen door mensenhanden. Onder andere deze 90 dieren in een afgesloten park plaatsen zonder natuurlijke vijanden. De werkgroep vraagt zich daarom stellig af ; was er dan echt helemaal niemand die toen ( 35 jaar geleden ) dacht;  als we 90 dieren in een afgesloten park zetten dan kan het best in de loop der jaren wat meer worden?  Met alle drama’s die daarbij horen.

Ecoloog 

Citaat : In de winter sterft een deel van de dieren door honger en kou. Ecologen zien dat als een natuurlijk proces maar bij veel mensen wekt het lijden van de dieren tot ontzetting en boosheid.

Stel dat de planeet op dit moment in 1 keer implodeert. Ecologen gaan vermoedelijk zelfs dan ook nog uit hun pannetje. Hoe prachtig dat wel is! En niet te vergeten dat dit (drama) ”natuurlijk” is. Een ongeremde tunnelvisie die de negatieve inzet van de mens benadrukt als ”de natuur” en ”natuurlijk” ? Het is de gangbare tendens van de ecoloog tegenwoordig. Hij of zij mag er van een gepaste afstand er naar kijken en mag daarin de belangrijkste oorzaak volledig weglaten. De overheersende input van de mens die de populatie onstabiel maakt en dus de omgeving onstabiel maakt is voor ons moeilijk ”de natuur” te noemen. Zonder enorme studies is dat heel simpel te zien. Zodra de mens zich er mee bemoeit is er geen sprake van natuur.  Toch blijven de ecologen maar roepen hoe goed ”de natuur” het doet in de Oostvaardersplassen.  Absurd is het idee dat mensenhanden ”de natuur ” maken en dat ecologen dat ”natuur” vinden. Dat is niet serieus te nemen. Waar baseert ‘’ de ecoloog ‘’ zich op? De ham vraag die daarna bij de werkgroep speelt is dan ook ; waarom horen wij niet een massa aan ecologen roepen ‘’ hallo door deze vreemde redenering wordt onze geloofwaardigheid als ecoloog flink op scherp gezet‘’.  Uiteraard keuren veel mensen, met een gezond verstand, de vorm van dieren tergen zoals het uithongeren en opjagen en afschieten in de Oostvaardersplassen af. En dan komen we op de bodem van de zaak. Een kind weet dat 2 dieren of 2 mensen een of meer kleintje kunnen krijgen. Daar is geen rocket science voor nodig. Althans na 35 jaar moet dat geen verrassing zijn, zou je denken.

Omdat er in de tussentijd zeer sporadisch bijgevoerd is ( in 2010 en 2018 ) en er een aantal milde winters waren is het volgens de redacteur heel begrijpelijk dat er 3000 dieren in de strenge winter 2018 en wel 60 %  reactief dood zijn gemaakt. Allereerst weer de vraag , hoe kan de redacteur aldoor over ‘’ de natuur ‘’ blijven praten?  ”De natuur”  waarin de mensenhand overheerst en tevens door schietijzers de zwakkere om te leggen. Door de dieren te plaatsen, hekken erom heen te zetten. Zelfs de tekst te schrijven als ; Het was in het begin al een incompleet natuursysteem : afgerasterd en zonder natuurlijke vijanden. De vraag blijft het gehele stuk een echo, hoe kan er dan nog over ”de natuur ” geschreven worden?

Wilde dieren noemen ze de dieren in de Oostvaardersplassen.

We hebben mooie beelden van mensen die bij de grote grazers staan. Het zijn grote huisdieren en ze zijn alles behalve wild.

Een bizarre afsluiter 

Citaat : De Oostvaardersplassen zijn niet langer een tabula rasa. Waar ecologen hun paradigma van echte natuur kunnen schetsen. Het is een uniek en prachtig natuurgebied maar gelegen in een dichtbevolkt land en ingebed in een samenleving die een ingewikkelde relatie heeft met dieren en met dierenwelzijn , een relatie die vaak sentimenteel hypocriet en selectief is.

Een klein vraagje vanuit de werkgroep : heb je ook simpele relaties?

Tabula rasa wil zeggen een onbeschreven blad. De Oostvaardersplassen onbeschreven? Elke mens weet dat er na een paar jaar een overvloed aan dieren is. Hoe komt hij bij het onbeschreven blad? Paradigma wil zeggen een voorbeeld. Hij gebruikt ook de woorden “getemd natuurgebied”. Dat is een contradictie! 90 dieren worden 1000 dieren met alle wanhoop van dien. Is dat een natuurgebied?

De burger is volgens Aart sentimenteel hypocriet en selectief ? Daar mag de burger, die opkomt voor beter leven voor de dieren, in een door hekken afgesloten gebied, het meedoen. Aart geeft geen verdere uitleg wat hij daarmee bedoelt.  Zou hij misschien de vee-industrie en de abattoirs bedoelen?  Zou hij bedoelen dat de burger hypocriet is omdat de burger daar niet tegenin gaat ? Nou beste Aart vragen heeft misschien wat meer zin voor een andere kijk op de zaak. Want zolang de vee-industrie en de abattoirs allemaal strikt geheim worden gehouden dus geen wandelgebied zijn is het logisch dat men daar niet de hele dag gaat demonstreren. Maar de meeste demonstranten, deels de kern, zijn ook tegen vee-industrie en abattoirs omdat daar ook diezelfde mensenhand veel dierenleed veroorzaakt wat ook daar niet nodig is!