Het kan !

Hierbij de inspraak van 15 April 2020 via een link op de website van provincie Flevoland te downloaden maar niet in de vergadering publiekelijk te zien.

Op 5 maart kwam het langverwachte literatuuronderzoek van de Universiteit Utrecht openbaar! Het rapport was een opdracht van Provincie Flevoland. De conclusie van het zwaarwegende rapport is dat anticonceptie gegeven kan worden aan alle grote grazers en wel direct!

De conclusie :
Het is mogelijk twee soorten anticoncepties in te zetten bij de edelherten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Het vaccins PZP en GnRH waarvan het laatste middel zelfs direct ingezet kan worden! Deze vaccins voldoen aan zeer strenge eisen. Wat de randvoorwaarde en deze eisen betreft verwijzen we naar de inhoud van het rapport.

Maar Gedeputeerde Staten ( GS ) ontkent de conclusie en misleidt. GS geeft diezelfde dag nog een persbericht uit dat anticonceptie niet gegeven kan worden. De taak van GS is beslissingen voorbereiden en die doorgeven aan de Statenleden. Een conclusie zo ombuigen zou niet mogen kunnen. Waarom de burger steeds meer wantrouwen krijgt ? Er is geen enkele instantie die deze procedureregeling berecht. Zo helpt GS het in de hand dat er grote onvrede en burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat.

Het is de onwil van de gedeputeerde Staten en Staatsbosbeheer.
Maar die hebben niets te willen!
Het beleid zou veranderen mits het kan en het kan.