In veel opzichten lijken mensen op dieren. Al zijn de uiterlijke verschijningen behoorlijk verschillend er blijken meer en meer overeenkomsten te zijn in het gedrag. Sterker nog, wat je niet weet kan je niet bestuderen!

15/12/13 magazine Knack :

Het is dan ook volgens ons onzinnig je boven de ander te plaatsen. Het recht toe te eigenen dat de ander minder is of zelfs een product is, met als consequentie de bijbehorende horroruitzichten voor de ander, is volgens ons niet van deze tijd. Frans de Waal bestudeerd het gedrag van apen en toont de gelijkheid daarmee aan. Zie hoofdstuk: Emo. dieren gelijke aan mens.