Brief van Tom Stout: Anticonceptie grote grazers OVP 3 september 2018

Dit advies gaat om de ‘ reset grote grazers’ om tot een kleine populatie te komen. Het gaat dus niet om de verdere toekomst maar om de allerlaatste keer verkleinen van de populatieaantal genaamd ”reset”. De specifieke vraag van Staatsbosbeheer (SBB) en de provincie is of de overtollige populatie ”deze winter” beheerst kan worden via anticonceptie? Deze vraag  is uiteraard alleen te beantwoorden met ‘nee’ ! Want dat kan simpel gezegd niet. Hieronder de reactie van professor Tom Stout hierover. Gericht aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Het is onmogelijk anticonceptie voor de korte termijn in te zetten. Anticonceptie is  een middel wat alleen op langere termijn resultaat geeft. Is de populatie eenmaal klein ( wij betreuren stellig dat dit afschieten is ) dan kan anticonceptie ingezet worden zodat de populatie stabiel blijft! Het belangrijkste punt is dat dit betekent dat er daarna niet meer geschoten gaat worden. 1 maal ‘reset’ dan stabiel houden is het doel van de werkgroep. En is dus nog steeds een prangende eis van ons. Ook een verzoek naar alle actiegroepen die tegen schieten van de dieren zijn om dit ook hun eis te maken. Zodat we daarna kunnen zeggen afschieten ? NIE WIEDER!

1.png

2.png

3.png

Deze brief is op 3 september verzonden naar Gedeputeerde Staten van Flevoland en 19 september verzonden naar de werkgroep. Wij hebben meerdere malen met de provincie adviseur contact gehad om te vragen wanneer wij ingelicht zouden worden over de stand van zaken. Zodat wij waar mogelijk konden bijstaan of tegengas konden geven ( uit het oog van actievoerders). Wij wisten van het contact wat de provincie had met professor Tom Stout. Professor Tom Stout had geen bezwaar dat wij bij de gesprekken aanwezig zouden zijn. U begrijpt het al. De provincie had wel een bezwaar ! De provincie heeft daarmee verzaakt ondanks de belofte en het advies van van Geel ons niet te betrekken. Wat resulteert in een advies voor de reset ; afschot ! Wij zijn van mening dat dit niet nodig is. Er blijkt, nog steeds , advies van Wageningen aangehaald te worden door SBB. Dat advies is achterhaald. Actievoerders hebben uitgezocht dat verplaatsen in combinatie met ons plan (monitoren) een natuurlijker en logischer resultaat geeft. Wageningen glorieert in hardnekkig het verkeerde advies geven. SBB ( overheid ) glorieert in juist dat advies overnemen. Toch legt de werkgroep de nadruk op de tijd na de reset! Wij strijden voor anticonceptie zodat afschot nooit meer ingezet wordt.