Strategie van de overheid

De strategie van de overheid is te vinden in 2 groepen : ministerie van Landbouw en provincie Flevoland. Daarmee is het bewezen dat zij hebben samengewerkt.

De strategie gaat als volgt : het Ministerie van Landbouw meldt in de pers dat ‘ het beleid van de Oostvaardersplassen gaat veranderen ‘ maar stilzwijgend worden de horror rapporten die juridisch leidend zijn niet veranderd. Die rapporten worden wel structureel verzwegen en zijn onvindbaar op internet. Want al deed de Minister van Landbouw geloven geheel afstand van de Oostvaardersplassen te doen 2016 ‘door de verantwoording daarover door te schuiven naar de provincie Flevoland’ ( fase 1) , in de leidende rapporten zwaait haar besluit nog steeds de scepter. Het is de lange arm van het Ministerie van Landbouw waar de jachtlobby een forse plek opeist. De ethische richtlijn (newspeak) is geheel en alleen opgebouwd door Staatsbosbeheer (semi overheid wat onder ministerie van Landbouw valt) zo ook de Leidraad ‘ de BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUUR- BEHEER EN VISSERIJ’ Deze twee rapporten eisen een horror-beleid wat op geen enkel wetenschappelijk feit is gebaseerd. Fase 2: Provincie Flevoland doet daarna een oproep 2017 ‘ samen met de burger op zoek te gaan naar humaan beheer i.p.v. dieren te laten uithongeren om daarna te laten afschieten als reductiemethode’ Zoeken naar humaan beleid maar juridisch horror beleid niet veranderen is een bewijs dat de burger is belazerd.

Wil de participerende burger echt verandering ? Dan moet deze niet naïef zijn, eerst vragen om juridisch leidende rapporten, alvorens te gaan praten over ‘oplossingen’ en ‘ander beleid’. Plus een handhaving / inspanningsverplichting plus een direct onderhandeling dat er op de besluiten bezwaar gemaakt moet kunnen worden door burgers die participeren. Het is belangrijk om als burger te zien dat de overheid kosten wat het kost niet wil veranderen vanwege de jachtlobby. In dit geval doet de overheid er alles aan om afschot te behouden.

Rapport : ethische Richtlijn & rapport de Leidraad.