De Catastrofe theorie of Crash theorie als wens van Partij voor de Dieren (PvdD). Het is heel simpel. Men neemt een heel klein stukje grond en kijkt er niet naar om. Dat noemt de PvdD ‘de natuur’. Andere organisaties zoals Staatsbosbeheer beheren zo een stukje grond, waar de PvdD dan weer helemaal op tegen is. Maar ondanks dat gaat de PvdD daar niet tegenin. De Natura 2000 parken met grazers worden 24/7 beheert. En PvdD blijft het ‘de natuur’ noemen. Veterinair instituut vergelijkt deze omheinde Natura 2000 parken met een dierentuin. PvdD staat dus lijnrecht tegenover het Veterinair Instituut. Vroeg of laat gaat de PvdD, die zegt op te komen voor dieren, inzien dat hun theorie alles behalve waterdicht is.

Omheind park door populatiegroei loopt het vol

Grazers leven tussen hekken. De populatie groeit na reductie: slacht-hongeren-jacht weer aan. Uiteindelijk komt er een moment dat er dan geen voedsel voor alle grazers is. Door het hekwerk kan men zeggen dat het een bewuste keuze is te wachten op een zware winter die 70% reduceert ofwel laat overlijden van de honger. De winter is in feite het laatste duwtje. Het is wel erg makkelijk dat een ‘natuurlijk proces’ te noemen. Koop ik een aquarium zet dat tijdens een zware winter buiten en spreek ik over ‘de winter doet haar werk’ dan zullen veel dierenvrienden dat terecht veroordelen.

Hekwerk ziet PvdD als ‘ de natuur ‘ wij zien dat als ‘ ingrijpen door de mens ‘

De reductiemethode door bewust aangroeien van de populaties tot dat de groep uithongerd met een forse winter als laatste zetje noemt de PvdD een ‘natuurlijk proces’. Wij noemen dat de Catastrofe-theorie of Crash theorie. Dit beheer is bewust gekozen. Want de grazers kunnen niet weg om ergens anders voedsel te zoeken. Wat grazers eigenlijk in de echte natuur wel doen. In de echte natuur zijn er geen hekken, is het land vele malen groter dus zijn er meer mogelijkheden voor de grazers om voedsel te vinden.

Hoe kan de PvdD mensenwerk als de natuur zien? De PvdD vergelijkt de park-afrastering zoals hekwerk met een rivieren of met een bergpas of zelfs met eilanden! Waarop de werkgroep de vraag stelde : wij willen heel graag een ronde bergpas of een gehele ronde rivier zien. De PvdD loopt vast. En dat kan ook niet anders want de blinde vlek jezelf als mens niet meenemen in het natuur verhaal loopt vroeg of laat mank.

Hoe de werkgroep ‘de natuur’ ziet

De natuur zien wij als een gebied zonder mensen bemoeienis. Daarbij is de natuur ook nog eens een gigantisch grote oppervlakte. Een strookje als in Nederland valt daar buiten. Nederland is geheel omringd door verkeer en huizen en overal zijn mensen. In Nederland zijn de omheinde parken 24/7 beheert door boswachters en parkbevoegde. Deze mensen hebben taken zoals: moeras creëren, watertje weghalen, planten erin zetten, visjes eruit halen, bomen struiken eruit halen etc. Neem daarbij een flinke periodes waarin gejaagd wordt op de grazers. En daarbij geeft het vollopen van een park de nodige drama’s het jaar rond. Daarbij de bewuste keuze van uithongeren, jacht, slacht of verschuiven naar andere Natura 2000 gebieden waar de grazers alsnog afgemaakt worden als reductiemethode. Dat ‘de natuur’ noemen speelt vawnege uithongering jacht juist in de hand ( genade schot ) en houdt daarbij vleesparken in stand.

PvdD heeft in 2013 in Zandvoort gepleit voor hekwerk bij het Amsterdamse Waterleidingsduinen. Dit had desastreuze gevolgen voor de herten. Hekken plaatsen maakte dat de herten niet meer bij hun voedsel konden komen. Dat gaf een onnoemelijke sterfte. Dat had een klein kind kunnen voorzien. Het was daarom een vooropgezet plan van de PvdD om op die manier tot een reductie te komen. Langzaam uithongeren ( kan weken duren ) Dat maakt PvdD van de meest diervriendelijke organisatie de meest dieronvriendelijke.

De werkgroep heeft deze herten in de Amsterdamse Waterleiding gefilmd. Het was een gruwel. Zij vonden tachtig doden herten direct naast het hek. Kleintjes en volwassene lagen tegen elkaar aan. Soms met de bek open, aangevallen door de vossen. Een drama waar de PvdD schuldig aan is.

En als hekwerk dan zo nodig moet, zijn er humane oplossingen om het uithongeren tegen te gaan. De PvdD had een bioloog kunnen inhuren die de herten begeleidde naar een andere plek waar wel voer was. Het is vooral onkunde en het niet willen verdiepen wat continu de grootste valkuil is van zowel de politiek als ide meeste mensen die zich met Natura2000 gebieden vol grazers bemoeit. Argumenten als overlast : aantasting van verbouwde groenten of gevaarlijke verkeersmomenten zijn argumenten die vaak gebruikt worden om tot reductie van de herten te komen. Uiteaard moet er rekening mee gehouden worden maar het wordt helaas al te vaak als smoes ingezet. Een kleine populatie beheren via anticonceptie zou uithongeren drama’s overlast tegen gaan. Anticonceptie wordt door het veterinair instituut de afgelopen 30 jaar wereldwijd ingezet. Anticonceptie kan ook hier ingezet worden zo heeft het Nederlandse Veterinair Instituut aangetoond in hun onderzoek.

Luisteren naar belanghebbende geeft geen zuiverheid van doel : het beste voor de dieren !

De politiek heeft haar oren naar boswachters, jagers, boeren, natuurpark, slagers ( Rewild ), politici, natuur groepen die de catastrofe theorie aanhangen, ecologen ( merendeel geldverdieners ) hangen, naar de burgers niet !