De provincie probeerde zes maal via de Statenvergadering de beheermethode met anticonceptie in een zeer negatief daglicht te zetten. Zodat Statenleden anticonceptie als beleidsverandering niet zouden kiezen.

Toch werd anticonceptie gekozen als beleidsverandering ! Het voorwerk was een ware job ! Wij moesten aldoor vreemde meningen gedaan door iemand die zich Raad noemde , verouderde informatie, misleidingen, verkeerde vragen, het rookgordijn als brief van de minister , beloftes die niet ingewilligd werden, weerleggen.

De beleidsverandering was als eerste een onderzoek.

  1. Een literatuuronderzoek met de hamvraag of anticonceptie bij herten paarden en runderen in de Oostvaardersplassen ingezet kan worden. Als dat kan dan kon praktijk onderzoek ingezet worden ( gemeld in beleidskader , minister brief , afschot ontheffing ) De onderzoek uitkomst was : anticonceptie kan ingezet worden bij de 3 soorten grazers.
  2. Een pilot praktijk onderzoek ; kwam er nooit

Omdat de provincie de positieve uitkomst van het onderzoek glashard ontkend. De provincie zei dat anticonceptie niet gegeven kan worden! Zonder enige vorm van handhaving. Dus anticonceptie wordt wereldwijd al 30 jaar wetenschappelijk bestudeerd , onderbouwde met groot succes ingezet onderhevig aan snelle ontwikkelingen omdat er wereldwijde kennis is. Vijf hoogleraren geven groen licht ( de toezegging voldoet aan zeer strenge voorwaarde en eisen ) En Flevoland kan dit alles gewoon ontkennen.

Inspraak bleek een wassen neus

De inspraken zijn continu reactie op de trucks die Gedeputeerde Staten ( D66 ) had ingezet. Zij bedenken wij reageren. Zo loop je dus continu achter meest vreemde streken aan om die met waarheid te bestrijden. Daardoor werd ” inspraak ” een wassen neus ! Deze feiten waren verzonnen trucks om anticonceptie te laten afwijzen, in 6 stappen. Daarom was ons werk ook niet alleen 1x introductie maar moesten we continu het werkelijke verhaal met de juiste feiten uitleggen aan de Statenleden.

Naast het feit dat de provincie Flevoland ons keer op keer weigerde op de hoogte te houden van de verzonnen moves , ons structureel negeerde, inspraakverbod oplegde , verbod op gesprek met van Geel oplegde, niet reageerde op verzoeken en brieven ( wat zij wettelijk wel verplicht is ) De inspraken zijn daarmee gedegradeerd tot schoolvoorbeeld. De wandaden van de provincie om afschot ( doodmaken ) door te laten gaan en de meest humane oplossing ; anticonceptie onmogelijk te maken.

Resulteert in : 2 rechtszaken tegen de provincie Flevoland. Het is het woord van de universiteit tegenover dat van de Gedeputeerde !

1ste inspraak 6 juni 2018 : https://dewerkgroep.info/inspraak-6-juni-flevoland-mov/(opent in een nieuwe tab)  De introductie van de expert plus de uitleg van de oplossing : anticonceptie

2de inspraak 27 juni 2018 : https://dewerkgroep.info/inspraak-27-juni-mov/(opent in een nieuwe tab) De enige eis van de minister de Review kan doorgaan als de expert doorgang krijgt.

3de inspraak 26 september 2018 : https://dewerkgroep.info/3de-inspraak-26-september/(opent in een nieuwe tab) Fout beleid want geen monitoren wel afschot inzet. Gevolg is moordloop. Lak aan lijden van grazers en protest wat daaruit voort komt. Suggesties : 1. wekelijks weghalen grazers , 2. uitrekenen draagkracht , 3. database van parken die vragen naar grazers. Eis allerlaatste keer afschot! Daarna anticonceptie

4de inspraak 13 februari 2019. Bijvoeren : https://dewerkgroep.info/4de-inspraak-bijvoeren/(opent in een nieuwe tab) Door verbod op inspraak over anticonceptie wijs ik op de verboden speech te zien via internet . Daarin weerleggen wij de inhoud van de brief NR 66 van de minister over anticonceptie . Zodat Statenleden toch een afgewogen beslissing kunnen maken. Ook wijzen we in deze inspraak op de zinloosheid van het gekozen onderwerp ” bijvoeren ” omdat gevolg en niet de oorzaak ; populatiegroei besproken wordt.

De verboden speech 13 februari 2019 : https://dewerkgroep.info/de-verboden-speech/(opent in een nieuwe tab) feiten die de achterhaalde informatie in brief NR 66 weerleggen. Remmen van Gedeputeerde in de afgelopen maanden zoals foutieve vraag aan de professor , achterhaalde informatie etc de boosheid wordt zo niet gedempt maar aangewakkerd ! De minister geeft een go tot anticonceptie.

5de inspraak 15 maart 2020 : https://dewerkgroep.info/5de-inspraak-mov-15-april Anticonceptie kan het krijgt groen licht. Achterhouden van gepaste informatie doet het rapport en conclusie geen recht misleidt de Statenleden. De belangrijkste feiten van de toezegging worden op een rij gezet

Inspraak teksten : https://dewerkgroep.info/inspreek-flevoland-statencommissie-duurzaamheid-oostvaardersplassen-moet-aan-de-anticonceptie-https-www-youtube-com-watchvkxtai1evuny/(opent in een nieuwe tab)

Historische dag : https://dewerkgroep.info/11juli-een-historische-dag/(opent in een nieuwe tab)

beeldvormede met professor stout 15 april 2020 ; https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte,-Natuur-en-Duurzaamheid-RND/2020/6-mei/19:00/Literatuuronderzoek-anticonceptie-grote-grazers-Oostvaardersplassen