Op 5 november heeft de rechter een aantal zaken lopen tegen het besluit 1830 herten af te schieten ( het advies van van Geel ). Opmerkelijk is dat zij duidelijk vindt dat de provincie iets vreemds vraagt. Al die jaren niks doen aan de Oostvaardersplassen en dan plotseling massaal afschot in een half jaar ? Na deze uitspraak, die overduidelijk uit haar zelf komt, heeft ze de opdracht gekregen of neemt zij de beslissing twee weken te overwegen wat haar vaste besluit wordt.

19 november ; Na twee weken krijg je toch een heel ander beeld van dezelfde rechter. Zou zij beïnvloed zijn? Deze gedachte staat immers lijnrecht tegenover haar eerdere uitspraak.

19 november werd er door de rechter besloten dat er 1830 herten afgeschoten mogen worden en wel zo spoedig mogelijk. Code Rood was aanwezig bij de zitting. Als actiegroep bestaande uit 28 groepen die strijden tegen dierenleed. Dit keer tegen het massa afschot. Zij hebben allerlei humane opties aangedragen die nog wetenschappelijk goed onderbouwd zijn ook. Een hekel puntje want daar schort het behoorlijk aan als het om de adviezen aan de provincie gaat. Die uiteindelijke resulteren in een beslissing. De werkgroep was toen nog deel van Code Rood.


Er zijn opties genoeg. De werkgroep gaf te kennen dat de provincie meteen moest beginnen met monitoren en anticonceptie toedienen. Naast de zwakkere mondjesmaat te verplaatsten. In de tussentijd moeten de overige dieren uiteraard bij gevoerd worden. Andere actiegroepen hadden particulieren parken in Duitsland en Spanje gevonden. Waar uiteraard ook anticonceptie gebruikt zou worden. Anders verplaats je het probleem. Het vergroten van de omgeving is een optie maar moet ook in combinatie met anticonceptie. Afin genoeg opties vanuit de actiegroepen. Helaas luistert de provincie daar tot op heden niet naar.