Op 5 november heeft de rechter een aantal zaken lopen tegen het besluit 1830 herten af te schieten ( het advies van van Geel ). Opmerkelijk is dat zij duidelijk vindt dat de provincie iets vreemds vraagt. Al die jaren niks doen aan de Oostvaardersplassen en dan plotseling massaal afschot in een half jaar ? Na deze uitspraak, die overduidelijk uit haar zelf komt, heeft ze de opdracht gekregen of neemt zij de beslissing twee weken te overwegen wat haar vaste besluit wordt.

19 november ; Na twee weken krijg je toch een heel ander beeld van dezelfde rechter. Zou zij beïnvloed zijn? Deze gedachte staat immers lijnrecht tegenover haar eerdere uitspraak.

19 november werd er door de rechter besloten dat er 1830 herten afgeschoten mogen worden en wel zo spoedig mogelijk. Code Rood was aanwezig bij de zitting. Als actiegroep bestaande uit 28 groepen die strijden tegen dierenleed. Dit keer tegen het massa afschot. Zij hebben allerlei humane opties aangedragen die nog wetenschappelijk goed onderbouwd zijn ook. Een hekel puntje want daar schort het behoorlijk aan als het om de adviezen aan de provincie gaat. Die uiteindelijke resulteren in een beslissing. De werkgroep was toen nog deel van Code Rood.

Op 26 september heeft de commissie van duurzaamheid provincie Flevoland advies gevraagd aan Professor Tom Stout en de Raad van Dierenaagelegenheden (RDA) hoe het overschot grote grazers te verminderen ofwel de ‘reset’ toegepast kan worden. Zodat de burger de volgende winter ( 2019 ) niet in opstand komt omdat er te veel dieren massaal lijden aan uithongering en ziektes.

Er zijn opties genoeg. De werkgroep gaf te kennen dat de provincie meteen moest beginnen met monitoren en anticonceptie toedienen. Naast de zwakkere mondjesmaat te verplaatsten. In de tussentijd moeten de overige dieren uiteraard bijgevoerd worden. Andere actiegroepen hadden particulieren parken in Duitsland en Spanje gevonden. Waar uiteraard ook anticonceptie gebruikt zou worden. Anders verplaats je het probleem. Het vergroten van de omgeving is een optie maar moet ook in combinatie met anticonceptie. Genoeg opties vanuit de actiegroepen. Helaas luistert de provincie daar tot op heden niet naar.

Professor Tom Stout de autoriteit op het gebied van anticonceptie voor grote grazers heeft 26 september in de avond mogen uitleggen waarom anticonceptie de oplossing is. De provincie heeft advies gevraagd of de herten-stand verminderd kon worden met anticonceptie. Dat kan! Maar dat duurt wel jaren. Want er komen geen grote grazers door anticonceptie meer bij. Maar de sterfte gaat langzaam. Althans als men kiest voor de humane weg; bijvoeren. Maar wil men het probleem van te weinig voedsel voor zijn dan is anticonceptie voor de korte termijn niet aan de orde. Professor Tom Stout heeft genoeg kennis in huis om dat te beoordelen en een grote achterban met wetenschappelijke kennis om dat te kunnen aantonen. Ook werd de Raad van Dierenaangelegenheden (RDA) gevraagd om advies. De RDA hoort bij de universiteit Wageningen en wordt ook vaak gevraagd voor advies door het ministerie van Landbouw. Die gaf aan dat ze geen wetenschappelijke rapport hadden. Ze vonden hoe het was eigenlijk wel het beste. Zo min mogelijk mee bemoeien. En als de dieren lijden moeten ze worden afgeschoten. Bij overmaat aan dieren zou massaal afschot de beste optie zijn. Ook mocht de RDA zijn licht schijnen over of verplaatsen eventueel mogelijk was. Na hun mening niet en als het dan toch moest; niet naar particuliere parken maar alleen naar parken met dezelfde regels. De regels van de Rewilding d.w.z niet aankomen en bij lijden van de dieren krijgen zij het genadeschot. En dit alles gebaseerd op geen enkel wetenschappelijk bewijs. Zo had de Stichting Grote Grazers een aantal particuliere parken geregeld waar de grote grazers terecht konden en behandeld werden zodat er geen nageslacht zou komen. De dieren zouden zorg en dus bijgevoerd worden in lastige tijden. Deze parken mochten niet meedoen van de RDA. Op basis van eigen verzonnen regelgeving en dus zonder enige wetenschappelijke onderbouwing heeft de RDA gezegd dat alleen Rewild parken in aanmerking komen voor de herten. Maar liever geen gesleep met dieren. Dit advies is overgenomen door de rechter en zodoende mogen er dus 1830 herten afgeschoten worden. Wat er met de konikpaarden en de runderen gaat gebeuren is de vraag.