Statenvergadering 15.03.2020 heeft professor Tom Stout vragen van de Statenleden over anticonceptie beantwoord. Deze hebben wij gemonteerd naar een waar ” college.”

Kan anticonceptie gegeven worden aan de grote grazers ofwel edelherten , konikpaarden , heckrunderen? Dit was ”de” hamvraag in 2018. Tweeëntwintig leden stemde in om anticonceptie gebruik in te zetten in het grote probleempark : Oostvaardersplassen. De onwerde vanuit de burger werd steeds groter. Omdat dieren uithongerde en afgeschoten werden. Elk jaar weer. Eventueel anticonceptie kunnen geven aan de grote grazers was een van de opties waar men voor koos in 2018. Maar alvorens daar mee bezig te gaan was er een verzoek naar een onderzoek over anticonceptie of dat wel gegeven kan worden! Wij zeiden namelijk dat het kan. En professor Tom Stout zei dat het kan! Professors in Amerika en Zuid Afrika zeiden dat het kan maar het rapport van Geel zei van niet! Maar dat rapport bleek , zoals wij al verkondigde flink verouderd. Een nieuw onderzoek aanvragen was ondanks alle bewijzen op wetenschappelijk niveau een bevreemde move van de provincie.

De professor met 25 jaar ervaring op het gebied van anticonceptie en een enorme groep professionals om hem heen had vanaf 2010 al gezegd dat anticonceptie gegeven kan worden aan de grote grazers. Blijkbaar is die kunde & titel voor de Provincie Flevoland onvoldoende. Er werd ingestemd om wereldliteratuuronderzoek te doen of anticonceptie gegeven kan worden. Wij dachten prima want het is ook wel eens hard nodig om alle informatie bij elkaar te hebben. Er is veel info maar als een lappendeken over de wereld verspreidt. Professor Tom Stout heeft met vijf hoogleraren en diverse doctores 1 jaar lang gewerkt aan dat onderzoek. Het onderzoek werd afgerond op 5 maart 2020. Maar de professor is altijd helder geweest: anticonceptie kan met groot succes gegeven worden aan alle soorten grote grazers. In de VS is dat al 25 jaar aan de orde, zelfs al een aantal jaren aan de orde binnen Europa.

De conclusie van het onderzoek blijkt ” een dingetje”.

Of het nu onwil is of complexiteit de conclusie van dat onderzoek blijkt een dingetje. Maar de professor is glashelder in zijn conclusie. Anticonceptie kan gegeven worden. Zowel PZP vaccin als GnHR vaccin kan ingezet worden via een cascade via de dierenarts. Ondanks de positieve conclusie van het onderzoek had Gedeputeerde Staten een foutief persbericht en tevens een foutief adviesvoorstel gegeven. Ongelofelijk dat dit mogelijk is. Er zou een A team moeten zijn om dat te bewaken en aan te vechten. De zoveelste manier van wegduiken van de verantwoordelijkheid. Omdat dat er niet is kan men helaas niet praten over een democratische gang van zaken. Onze inspraak wijst daarop. De inspraak werd niet in de vergadering vertoond. Wij zijn van mening dat ook dat niet zou mogen als men praat over transparant en democratisch. Dat er om de vier jaar andere Statenleden met de Oostvaarderplassen bezig zijn helpt ook niet. Wij hadden een aantal Statenleden leren kennen, zij hebben ons leren kennen door te weten dat wij zeer serieus zijn en niet op kortstondige emoties liften. Zij zijn helaas allemaal vervangen. Ook dat helpt de gang van zaken niet.

Wij waren wel blij met de vragen van de Statenleden. Al merken wij nog steeds dat zij het hele fenomeen ‘anticonceptie’ nog steeds niet goed begrijpen. Professor Tom Stout mocht op de vragen van de Statenleden reageren. Het was soms overduidelijk dat sommige Statenleden het te complex vinden of niets hadden gelezen of zelfs tegen beter weten in niet juist geïnformeerd zijn zoals de PvdD. In deze corona- vergadering heeft de professor op de vragen een antwoord gegeven. De oordeelsvormende commissie is op 6 mei en op 27 mei kunnen de Statenleden kiezen het beleid te veranderen in een humane omgang i.p.v uithongeren en afschot. Het ziet ernaar uit dat Statenleden het een lastig onderwerp vinden concluderen wij. Dit ook vanwege de vragen die allang beantwoord zijn in het onderzoek. Ook de omroep heeft moeite, dat is te zien aan het item wat weer niet klopt. Wij zullen daarom dit college in Jip en Janneke (titel ) vertalen. Zodat het gecompliceerde en soms wat verwarrende verhaal een helder betoog wordt. Er wordt op dit moment door meerdere wetenschappers hard aan gewerkt. Voor die tijd hebben we de eerste opname college sessie direct met alle hobbels en remmen op deze website gezet.

Deze sessie zal pas aangepast worden als de beslissing achter de rug is. Op dit moment werken wij heel hard aan de druk op te voeren. Om zo het publiek te informeren van de enige echte juiste informatie via verschillende kanten. Onder dit ”college” is een interview met de professor te lezen uitgegeven door de Universiteit Utrecht. Waarin nogmaals duidelijk wordt dat de conclusie van het rapport luidt : ja anticonceptie kan je geven aan alle grote grazers.https://www.uu.nl/achtergrond/wij-hebben-de-verantwoordelijkheid-om-te-zorgen-dat-deze-dieren-niet-verhongeren

15 April 2020 Statenvergadering anticonceptie.

De gehele vergadering is te zien op deze link hieronder. De duur daarvan is 2:15:45. Daarin zijn naast professor Tom Stout zijn reactie en antwoorden op de vragen van de Statenleden de Statenleden zelf ook te zien. De ener laatste vergadering voor de beslissing op 27 mei 2020.

De vergadering in beeld :

Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen

Het literatuuronderzoek over anticonceptie voor de grote grazers openbaar vanaf 5 maart 2020 Helaas is deze pagina niet meer te vinden u zou de provincie moeten vragen deze vergadering te mogen bekijken : stateninformatie.flevoland.nl Vergaderingen/ Beeldvormende-sessie-RND 2020 15-april 15:30 Literatuuronderzoek- anticonceptie- grote-grazers- Oostvaardersplassen

Stateninformatie – vergadering – 8b statenvoorstel anticonceptie

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/27-mei/15:30

pagina 41 genaamd literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers onderwerp : onderzoek heckrunderen.

Dit onderzoek geldt voor alle grote grazers

” Met het tijdig starten van deze onderbouwing, nieuwe vertraging door eventueel nieuwe juridische procedures zoveel mogelijk kan worden voorkomen ”

” De resultaten van dit (juridisch) onderzoek, binnen 3 maanden aan Provinciale Staten voor te leggen” refereert naar van geel . De brief van de minister maakt duidelijk dat er wel degelijk een urgentie is.

De brief van de minister met de aanvulling van de werkgroep