De kern : het beleid herzien – rectificatie van het laatste besluit

1.Onzin rapporten

Er bestaat al dertig jaar anticonceptie gebruik in het buitenland. Toch is er geen anticonceptie gebruik voor de grote grazers in Nederland. Dat roept de nodige vragen op. Hoe dat kan is hier gereconstrueerd. Dit is een optelsom van onzin rapporten die de doorslag geven waarom tot op heden de dieren uitgehongerd mogen worden. De evidente teksten op het gebied van anticonceptie worden uit de rapporten gehaald en hier weergegeven. Het is een herhaling van het vorige.

 1. Onzin rapporten
 2. De strategie van de overheid .
 3. Samenvatting moves tot nu toe
 4. Waarom zo tegenwerken?
 5. Waarom een rapport ICMO1?
 6. Houdt in achterhoofd
 7. Het rapport ICMO1:
 8. Twee regels over AC in ICMO – Engels – 2.4 :
 9. Twee regels over AC in ICMO – Nederlands – 2.4:
 10. Verwijzing uit ICMO1, niet te herleiden
 11. Subjectieve onderzoeker
 12. Tweede de rapport

2. De strategie van de overheid .

Welke Strategie gebruikt de overheid ? De wetenschap die blijft herhalen dat anticonceptie mogelijk is voor de grote grazers maar het beleid veranderd niet. Er blijkt een hele tegenwerking te bestaan als strategie van de overheid. Die zich uit in; negeren , wetenschappelijke uitkomsten ombuigen, bijzaken in de spotlights zetten zodat er niet over hoofdzaak gepraat hoeft te worden, en als laatste mekaar blijven napapegaaien. Neem daarbij de Statenleden die nergens tegenin gaan , klakkeloos het advies van de sturende factoor overnemen zonder zichzelf te informeren. In het achterhoofd houdend dat de grootste groep een sterk gelovige achtergrond heeft zodat vooruitstrevende inzet zoals ” anticonceptie ” tegen het geloof in gaat ( wat in de 3de wereld nog voor mensen geldt ). Plus een grote onverschilligheid die zich voornamelijk laat zien in de weinig essentiële vraagstellingen . Statenleden die iets zeggen bespreken alleen futiele bijzaken die allen ontstaan doordat de kern van het probleem niet wordt aangepakt ; overpopulatie. Zoals honger, agressief hengsten gedrag, ziekte , slechte afschot, biodiversiteit etc ( dat is terug te zien via de site van de provincie Flevoland) Dat zijn de ingrediënten die het beleid maar niet doen veranderen.

Hoe ziet die rem op de vooruitgang er precies uit?

A. De meest heldere positieve uitkomsten wordt bij elk beginnend onderzoek op het vlak van anticonceptie genegeerd. B. Een positieve uitkomsten met kans op andere interpretatie wordt omgebogen naar een negatieve uitkomst. Dat is mogelijk omdat het gaat om wetenschap. De clausule dat een uitvindingen 100% de waarheid bevat hoort niet bij een ontwikkeling in wetenschap. De tegens worden misbruikt. Wat je ziet is dat de basis stelling ” anticonceptie werkt al 30 jaar ” wordt genegeerd. Anticonceptie werkt en kan gewoon ingezet worden. Logischerwijze komt dan daarna pas de vraag ” hoe wordt anticonceptie ingezet” dus welke methode. Die vraag kan het beste beantwoord worden door degene die de knowhow bezit en toegang heeft naar een bredere wetenschappelijk knowhow : universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde afdeling : anticonceptie voor grote grazers. C. Wat er gebeurt is dat de negatieve uitkomst vervolgens jaarlijks herhaald wordt. Als het moet wordt het beleid gebaseerd op het vorige beleid, wat ook al een negatieve uitkomst had. Dat heet ” napapegaaien ‘. De mening van een ander naar boven halen zonder daar iets aan toe te voegen. Het is een strategie die al jaren zo ingezet wordt. De werkgroep herkent deze strategie en zal dat hierbij aantonen.

3. Samenvatting moves tot nu toe

4.Waarom zo tegenwerken?

Net als wat de provincie Flevoland deed op 27 mei 2020 worden de beweringen continu bewust verkeert geïnterpreteerd en zo dus omgebogen. Maar men kan zich afvragen waarom is de inzet van de provincie zo negatief ? De provincie kijkt en luistert naar de bedrijven en instanties want zij wil geld verdienen! Het zijn de wandelaars waar je geld aan kan verdienen. Het vlees wat je kan verkopen. Oostvaardersplassen is een Natura 2000 gebied wat subsidie oplevert. Staatsbosbeheer een semi overheid die een salaris moet verdienen. Maar de kern van het bestaan van een overheidsinstantie zoals de provincie Flevoland is daardoor volledig uit het oog verloren. Een provincie hoort niet zo te zijn maar hoort te zijn naar waar het voor bedoelt is ; de burger ondersteunen.

2005: werd de International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO1 en ICMO2) ingesteld

5.Waarom een rapport ICMO1? ''de winter van 2004-2005 leidde echter tot een debat over dierenwelzijn en ecologisch beheer'' Dit debat blijft zich terugkeren omdat dierenwelzijn tot 2020 niet is opgelost. Met de vertragende werking van weer een aanvraag voor een nieuw rapport. Dat rapport zal dezelfde uitkomst prediken of het tegengestelde maar dan door de provincie omgebogen ( geïnterpreteerd worden naar het oude beleid ) 

6.Houdt in achterhoofd : Adviezen komen van WUR (die veel samenwerkt met het ministerie van landbouw en dus daar vaak opdrachten van krijgt ) ipv kunde wat betreft dierenwelzijn: faculteit diergeneeskunde. Advies werd gegeven door de Raad Dieraangelegenheden (RDA) die niet wetenschappelijk is, die in 2018 ook weer wordt gevraagd ( ondanks het feit dat minister Carola Schouten zei dat alleen wetenschappelijk advies rechtsgeldig is) 

7.Het rapport ICMO1: 

8. Twee regels over AC in ICMO – Engels – 2.4 :

9. Twee regels over AC in ICMO – Nederlands – 2.4:

2.4 ICMO is van mening dat kunstmatige controle van de voortplanting substantieel zou moeten worden ingegrepen en dat het moeilijk zou zijn om voldoende individuen te behandelen om de rekrutering aanzienlijk te verminderen. Er zijn ook aanzienlijke welzijnsproblemen die verband houden met het risico van traumatische verwondingen tijdens het hanteren en behandelen en met de wijziging van de natuurlijke cycli van voortplanting en vetafzetting en -gebruik (Putman, 1997).

10. Verwijzing ICMO1, niet te herleiden

Putman, R.J. (1997) Chemical and Immunological Methods in the Control of Reproduction in Deer and other Wildlife: Potential for Population Control and Welfare Implications, RSPCA Technical Bulletin Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Horsham, 50 p.

Als het om anticonceptie gaat staat er geen vindplaats, geen enkele verwijzing op de uitingen die op up to date (2006) wetenschap is baseert.De verwijzing is niet te achterhalen. De titel is gegeven maar de teksten van dat werk zijn niet aanwezig.

11. subjectieve onderzoeker

De subjectieve onderzoeker professor Rory Putman blijkt jager te zijn. Voor onderzoek op beheermethodes lijkt ons een jager niet objectief. De uitkomst werkt in eigen voordeel. Jagen is een beheermethode waar wij niet achter staan. Ook is de jacht het met de werkgroep oneens omdat er geen aanmaak bijkomt waar op gejaagd kan worden. Het is daarom bizar een jager te vragen of anticonceptie ingezet kan worden op iets wat zijn grote passie is. Een artikelen onthult zijn jachtinzet. Een interview van de jachtvereniging.

13. tweede rapport : ” contraceptie als methode in het beheer van hoefdierpopulaties ‘ ( van de WUR 2010 )

Derde rapport : ICMO2 ( 2014)

ICMO2

Specifiek :

2015: KNMvD willen meer proactief afschot. En refereren naar de ICMO1 en ICMO2.

2018: Advies beheer Oostvaardersplassen. Kaders voor provinciaal beleid provincie Flevoland.Pieter van Geel Voorzitter Externe Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen https://www.flevoland.nl/getmedia/a134c459-ad83-4cb4-a924-7fe65b03aaa4/Advies-beheer-Oostvaardersplassen-dvo.pdf

Rapport ” Contraceptie in het beheer van hoefdieren ” als afweer mechanisme.

Het rapport is misschien niet onzinnig maar geeft wel te veel ruimte om onzinnig te zijn. Het is gemengd positief en niet specifiek gericht op 1 gebied. Dat geeft ruimte om te zeggen dat het niet kan op speciaal dit soort of dat gebied etc. Met dit rapport wordt men weer met een banaan het oerwoud ingestuurd. Maar deze ” banaan ” is uit 2010 dus redelijk verouderd. Na dertig jaar ervaring; werken met anticonceptie in het buitenland, mag men ervan uit gaan dat er veel mogelijk is. Naast dat er een rapport is van professor Stout uitgebracht in 2020 wat via de conclusie aangeeft dat anticonceptie gegeven kan worden. Het middel is uiteraard in continu ontwikkeling.

Dit rapport wordt nog steeds gebruikt als afweer mechanisme. Als smoes! Zo ook in de gesprekken met Statenleden onderling op 14 december 2020 in de provincie Noord Holland. Toen er weer eens beslist werd over het lot van de damherten. Het ging over weer vijf jaar afschieten of kans op een onderzoek naar alternatieven. Daarmee wordt er een poging gedaan het alternatief in 2021 weg te wimpelen. Onzinnige smoezen als ” anticonceptie kan in het water terecht komen ” of ” er is al onderzoek gedaan over anticonceptie ” waren zonder repliek aan de orde. Wij hebben kenbaar gemaakt dat dat niet zo is en zullen het antwoord afwachten.

.

Besluit anticonceptie 2020 zie hoofdstuk : Foutief besluit Flevoland