1.” De natuur” beheren : https://dewerkgroep.info/staatsbosbeheer/(opent in een nieuwe tab)

2. Partij voor de Dieren tegen anticonceptie : https://dewerkgroep.info/tegen-anticonceptie-dus-voor-schieten/(opent in een nieuwe tab)

3. Groepen tegen anticonceptie : https://dewerkgroep.info/groepen-tegen-anticonceptie/(opent in een nieuwe tab)

4. SBB reset afschot : https://dewerkgroep.info/opdracht-aan-staatsbosbeheer-tot-afschot-edelherten-ovp-19-september-2018/

5. Oppervlakkig : https://dewerkgroep.info/info-oostvaardersplassen/(opent in een nieuwe tab)

6. Remmen vanuit de Provincie: