We hebben het niet over een hormoonprik ! Maar over een vaccin, wat de eicel afsluit voor zaadcellen. De toezegging door het veterinair instituut dat anticonceptie werkt bij herten paarden en runderen in het ( semi-wild ) is er niet voor niets. Het is 30 jaar onderzocht en tot succes ontwikkeld. Voldoet aan alle eisen en voorwaarden die Natura 2000 stelt. Sprookjes zoals hormonen in het drinkwater, vogels die van dode grazers eten en geen eieren leggen, kan je afvoeren naar de prullenbak : met de mededeling bewijs graag uit 2023 ! Die sprookjes worden ingezet om jagen mogelijk te maken. Wie daar intrapt verdiept zich niet. Niet verdiepen betekent dat je kiest voor dierenleed. Dierenleed vanwege doodmaken creëert een onomkeerbare situatie. Vaak fout schieten en heeft een verwoestende uitwerking op de groep. Naast het instandhouden van maanden uithongeren van grazers, elk jaar weer. Omdat de populaties weer kunnen aangroeien tot ver boven het aantal wat het terrein kan voeden.

Er is niet één alternatief zonder inmenging!

Er is maar één goedgekeurd alternatief wat niet tot de dood leidt.

De rest van de alternatieven leiden tot afschot en uithongeren.

LET OP !
🔁 Bij elk ander alternatief moet er elk jaar een massa afschot plaats vinden. Je komt door massa afschot in een loop terecht. ( zie cijfers Staatsbosbeheer )
🚫 Bij anticonceptie moet er eenmalig een Reset plaats vinden daarna is nooit meer massa afschot.

Reset is het verkleinen van een populatie
A Langzame Reset : door natuurlijk overlijden dus geen massa afschot, nooit meer.
B Snelle Reset is eenmalig een massa afschot daarna nooit meer.

Inmenging van mens in natuur vinden sommigen ‘’ onnatuurlijk ‘’ daarom willen ze dat niet. Maar er is geen enkel alternatief van beheer zonder inmenging.

FEITEN
Na afschot gaan herten snel meer jongen maken ter compensatie. Dat is een natuurlijke reactie, afschot werkt dus averechts. D.w.z begin je met afschot? Dan moet dat elk jaar doorzetten. Zie cijfers Staatsbosbeheer. Omdat dieren niet weg kunnen vanwege hekken groeit de populatie. Elk gebied heeft zijn eigen draagvlak. Te veel dieren, te weinig voedsel geeft uithongeren, Reactief beheer ( afschot ) en na één jaar: massa afschot.

Alternatieven van beheer: inhumaan of humaan ?

Inhumaan alternatief

 1. Inmenging van mens: verbinding van verschillende natuurgebieden gebied is omheind – geeft t.z.t overpopulatie geeft uithongering leidt tot afschot: dood door mens
 2. Inmenging van de mens: vergroten van gebied gebied is omheind ; geeft t.z.t overpopulatie geeft uithongering leidt tot afschot: dood door mens.
 3. Inmenging van mens : hekken : gebied is omheind geeft t.z.t overpopulatie geeft uithongering leidt tot afschot. Natuurlijk gedrag van herten is het zoeken naar voedsel. Bij gebrek trekken ze weg ( migreren ) Hekken barricaderen voedsel zoektocht gevolg is uithongering: dood door mens.
 4. Inmenging van mens: niks doen gebied is omheind geeft t.z.t overpopulatie geeft uithongering leidt tot afschot: dood door mens. (vanwege hekken )
 5. Inmenging van mens: uithongeren gebied is omheind. Overblijvers hun natuurlijke reactie is compensatie geeft t.z.t overpopulatie ; ziekte en verzwakte populatie leiden tot afschot: dood door mens.
 6. Inmenging van mens: bijvoeren gebied is omheind , de overlevers van de zware winter geeft t.z.t overpopulatie. Het gebied is omheind dat geeft uithongering dat leidt tot afschot: dood door mens.
 7. Inmenging van mens: massa afschot gebied is omheind geeft t.z.t overpopulatie leidt tot snelle vermindering daarna vanwege compensatie gedrag worden er snel veel jonge bij gemaakt. Afschot werkt averechts. Dus moet men elk jaar opnieuw afschieten: dood door mens.
 8. Inmenging van de mens : massa slacht gebied is omheind geeft t.z.t overpopulatie. Het leidt tot snelle vermindering en daarna overcompensatie-gedrag dat maakt vermeerdering van populatie dus moet het elk jaar opnieuw gebeuren. Massa slacht werkt averechts. Dood door mens.
 9. Inmenging van de mens : verplaatsing gebied is omheind geeft t.z.t overpopulatie mag alleen naar Natura 2000 gebieden! Daarna gingen ze massaal naar de slacht ( Texel 2019 / Oostvaardersplassen 2020 ) Dood door mens.

Humaan alternatief

 1. Inmenging van de mens : anticonceptie: geeft stabiele populatie. Blijft in leven door mens! Gebied is omheind
 2. Inmenging van de mens : sterilisatie: geeft stabiele populatie. Blijft in leven door mens! Gebied is omheind.

Alternatief anticonceptie:


1. Vijf hoogleraren van het Veterinair Instituut Utrecht hebben zeer recent ( 5 maart 2020 ) een wereldliteratuuronderzoek, in opdracht van Flevoland, anticonceptie onderzocht en goedgekeurd.

2. Het werkt en kan gegeven worden aan herten. Die goedkeuring van de universiteit diergeneeskunde afdeling voortplanting maakt dat dit alternatief wettelijk verplicht is ( natuurwet 3.8 5a ) want het is beter dan afschot.

3. Professor Stout heeft dertig jaar een expertise opgebouwd op het gebied van anticonceptie. Hij werkt aan het veterinair instituut Utrecht heeft een grote achterban over de hele wereld.

4. Anticonceptie wordt al dertig jaar structureel ingezet bij wilde herten in het buitenland o.a Amerika ( test fase voorbij )

5. Humane Society werken in VS met anticonceptie voor herten en paarden en Stichting VierVoeters werken in o.a Roemenië met anticonceptie voor paarden.

6. Zowel anticonceptie middel PZP als GnRH kan ingezet worden bij de herten.

 1. Beide anticonceptie middelen voldoen aan strenge Natura 2000 eisen.
 2. Anticonceptie is juridisch mogelijk.
 3. Beide anticonceptie zijn via darts (pijltjes, red.) te geven waarmee je een dier
  in een keer kunt verdoven, inenten en merken ‘’
 4. GnHR is bij herten via een dierenarts als cascade te gebruiken.
  (GnRH = geen hormoon) er moet een juridische toestemming verleend
  worden voor gebruik bij herten.
 5. GnRH wordt gebruikt in vleesproductie dus men eet het daarom kan het door
  Ministerie van Landbouw nooit afgekeurd worden.
 6. Anticonceptie PZP kan na registratie ingezet worden.
 7. PZP wordt in de EU (Roemenië) gebruikt.
 8. PZP vaccin kan in NL gemaakt worden.
 9. Groot voordeel anticonceptie is stuurbaar ofwel reversibel
 10. Anticonceptie is omkeerbaar dus terug te draaien, dit tegenover doodmaken
  wat onomkeerbaar is. Hiermee is het ‘’ wij willen het gebied verbinden ‘’ en
  daarom niks doen, van tafel. In de tussentijd kan men anticonceptie inzetten
  i.p.v afschot tot dat de verbinding er is!
 11. Dierenartsen van de Universiteit hebben al in 2019 toegezegd in de
  Amsterdamse waterleidingduinen een anticonceptie pilot te willen uitvoeren.
 12. Anticonceptie gebruik is een stuk goedkoper dan afschot.
 13. Het gebruik van anticonceptie darts blijft buiten het dier.
 14. Anticonceptie geeft geen gedragsverandering en de groepsdynamiek van de
  kudde wordt niet aangetast.
 15. Door de darts kan er heel soms een abces ontstaan wat langzaam verdwijnt
  zet dit tegenover doodschieten dan kan dat nooit het struikelblok vormen.
 16. Anticonceptie is te geven door de herten te lokken met bv voedsel.
 17. Rapporten die zeggen dat anticonceptie niet kan zijn door Stout’s rapport
  allemaal verouderd.
 18. Door de meest humane oplossing; gebruik van anticonceptie, komt het publiek
  niet in opstand.

Afschot of de ‘’ catastrofe theorie’’ ofwel uithongeren

 1. Afschot is onnodig want dat anticonceptie kan is toegezegd door universiteit Utrecht.
 2. Afschot geeft extreem veel leed van het dier zelf maar ook van zijn omgeving (autonomie van het dier).
 3. Beweert men dat er geen leed is? Graag via feiten, onderzoek dat het leed aantoont.
  Afschot werkt averechts: de natuurlijke reactie van de herten die worden bedreigd is dat ze zich massaler gaan voortplanten. Kortom: je kunt dus blijven schieten!
 4. De crux, de consequentie van massa afschot is dat je dat dus elk jaar opnieuw moet doen!
 5. Afschot verstoort de omgeving.
 6. Afschot tast de groepsdynamiek van herten aan ( autonomie van het dier ).
 7. Afschot is onomkeerbaar niet terug te draaien juridisch een zwaar punt
 8. Afschot is een vorm van genetisch manipulatie ; de mens faseert, beslist zonder studie. Bij massa afschot is het zwak, sterk m.a.w ‘’ random ‘’ dat geeft een onnatuurlijke bepaling van de genen.
 9. Afschot stuit op publieke weerzin
 10. Hieruit volgt: het lijden van de dieren is continu voor niets geweest.


valkuilen

 1. Sommige zeggen dat een HEK hetzelfde is als een natuurlijke segregatie.‘’ Een hek staat rondom een park. Heeft u wel eens een ronde bergpas – ronde rivier gezien? Hekwerk is geen natuur maar mens bemoeienis.

2. Is het mogelijk om door middel van anticonceptie een grote groep terug te brengen naar een gewenst aantal het volgende jaar ?
Wat je vraagt is of anticonceptie werkt als je al 100 jonge dieren hebt gekregen.
Anticonceptie stopt aanmaak van nieuwe dieren ofwel jonge dieren. Stel je hebt een overpopulatie en je begint met anticonceptie dan is de grote populatie natuurlijk niet in 1 jaar terug te brengen naar een kleine populatie. Dat is na enkele jaren pas te merken.
Als er al jonkies geboren zijn verdwijnen die niet door anticonceptie! De groep verkleint alleen omdat er geen meer kleintjes bij komen en omdat er dieren dood gaan door ouderdom. Zonder afschot blijft een grote groep jaren groot.
Als men die groep snel klein wil hebben dan is een massa afschot nodig.
Maar dat massa afschot is dan wel de allerlaatste keer !

Dit is de enige manier van het stoppen van dierenleed

Het is dus zaak na massa afschot , wat elk jaar aan de orde is , meteen te beginnen met anticonceptie! Anders moet men volgend jaar weer een massa afschieten.

3. Verplaatsen is het probleem van populatiegroei verplaatsen.
Uiteraard kan je ook kiezen voor een verkleining van populatie via verplaatsing. Maar dan verplaats je wel het probleem. Sterker nog je maakt het tweemaal zo groot ! Want op de tweede lokatie groeit de populatie ook weer vol. Dus moet er op twee locaties anticonceptie ingezet worden.

Organisaties die ons steunen :

Universiteit Utrecht faculteit diergeneeskunde voortplanting
Tufts university
Stamina
Jane Goodall
Humane Society
University of Pretoria department production of animals studies
Stichting viervoeters
Animal Rights

En uiteraard Diervriendelijk Nederland

1500 handtekeningen via twee petities.

De werkgroep diervriendelijk populatiebeheer