Hierbij houden we je graag ” up-to-date”

De gang van zaken

24 december 2022

Vanaf 2010 tot 2017 met een aantal mensen onderzoek gedaan naar anticonceptie. Dat wil zeggen gesprekken, brieven, vragen aan hoogleraren wereldwijd, die zich bezig houden met anticonceptie bij grazers in te zetten. Opzoek naar up to date praktijk kennis dus. Vanaf 2017 afspraken gemaakt met de universiteit Utrecht professor Stout. Na overleg 5 maanden ingesproken bij provincie Flevoland i.v.m beleidsverandering en alle tactieken die Flevoland hanteerde om onder anticonceptie uit te komen. 2019 tot 2020 hebben wij enkele acties uitgevoerd. De rechtbank geïnformeerd met de mededeling dat anticonceptie het enige alternatief is ipv afschot. Maar ook Zeeland gewezen op de voordelen van anticonceptie voor de herten daar. Zeeland koos voor A. afschot en B. geen reactie C. een debat over anticonceptie zonder ons te vragen. Geklukkig mocht Stout wel langskomen. Ook hebben we GroenLinks Noord Holland geïnformeerd over de mogelijkheden en het rapport van Stout i.v.m de grazers in de AWD ofwel Amsterdamse Waterleidingduinen. Toch is dat weggewuifd op twee manieren. De ene door VVD die complete onzin verkondigde dat medicijn in het water terecht komt en dus alle dieren die daar leven geen kleintjes meer zouden kunnen krijgen. Anticonceptie is een eiwit wat in het lichaam blijft, de eicel wordt afgeschermd zodat de zaadcel er niet in kan. De wetenschap die concludeerde dat anticonceptie ingezet kan worden in Natura 2000 gebieden in Nederland. Wordt keer op keer verdraait, mitsen en maren worden naar voren geschoven sprookjes worden verteld, achterhaalde info wordt verspreidt de wetenschap wordt zelfs tegengesproken. Alsof de politiek iets mag zeggen want jaren is afgestudeerd op dit ondewerp. Hoogleraren tegenspreken Flevoland doet dat gewoon. In 2020 heeft professor Stout in zijn onderzoek anticonceptie toegezegd. Dat werd weggewimpeld door de opdrachtgever : Flevoland. Ondanks beleidsbeloftes. Wij hebben daarom precies 2 weken na deze wegstemming ( op foutieve info van gedeputeerde D66) drie rechtszaken ingezet. Maar naast onze rechtszake gaan we het volgend jaar ietwat anders aanpakken. Daarom was 2022 het jaar van de multi-voorbereiding:

 1. Het verzoek tot debat. Voor de nieuwe inzichten die heel hard nodig zijn. Het vervolg zijn wij nu aan het voorbereiden.
 2. Televisieprogramma ingelicht. Er is er maar 1 die de combi kan maken. Zodat je niet de televisie uit doet en in een depressie schiet. Want het onderwerp van: er kan helaas niets gedaan worden daarom gaan we gewoon door met doodschieten van duizenden grote zoogdieren in Nederland, terwijl er al lang een oplossing is, is best een tikje deprimerend.
 3. Uitleg op de site over het Axioma ‘de natuur’ en het ‘afzijdig blijven’ van de mens wat simpelweg niet mogelijk is. De overheid haar propaganda machine draait op volle toeren als het om het dode van grote zoogdieren in afgesloten Natura 2000 parken gaat. Maar dat hoor je de overheid niets over zeggen. Zij laten ons geloven dat er een hele harde natuur is. Waarin de grote zoogdieren aan zelfregulatie doen! En waarin de dieren uit hun lijden verlost moeten worden. En dat de jager dat op zich neemt. Allemaal best bizar als je bedenkt dat de dieren achter hekken in de door mens gemaakte terreinen geplaatst worden.
  Niks natuurlijks aan zou je zeggen. Verantwoording en zorg is het devies. De overheid heeft de regels zo gemaakt dat die prima uitkomen voor hun verhaal. De burger mag in rechtszaken niets zeggen want dierendoden behoort tot bestuurdersecht. Inmiddels zijn zelfs de 7 stichtingen die dan wel iets mogen zeggen , ook niet ontvankelijk verklaard. D.w.z die mogen ook niets inhoudelijks zeggen. M.a.w het is eenrichtingsverkeer. De muur is te dik gemaakt. De maatschappelijke onrust wordt steeds groter en zal t.z.t uitbreken. Ondertussen kiest de politiek voor elk jaar weer de kogel omdat hij anticonceptie in het perspectief van ‘ de natuur ‘ onnatuurlijk vindt! De kogel is dus natuurlijker dan een natuurlijk eiwit. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De propaganda machine maakt dat de burger zich niet verdiept in anticonceptie. Er valt daarom een hoop te doen.
 4. Tussentijds gespit + juridische feedback. Dit is een enorme kluif. Inmiddels doorzien wij de tegenstanders ; de overheid met passie voor dood wat bij het publiek weinig affiniteit krijgt, de natuur organisaties en dieren organisaties die zeggen op te komen voor natuur en dieren maar haar leden inslaap sust door (gelovige) bestuur . PvdD bestuur die alles wegpoetst door nu al weer 3 jaar te blijven verkondigen alle alternatieven te onderzoeken. Wat helemaal niet hoeft want er is maart 1 alternatief wat niet tot de dood leidt! Anticonceptie. Ook daar gaan we volgend jaar even anders mee om. Degene die uit deze organisaties vóór anticonceptie zijn verwelkomen wij en zullen samen acties inzetten.
 5. Netwerk aangesproken i.v.m media en acties. Omdat wij uit de wereld komen van actie voeren tegen dierenleed, kennen wij onze pappenheimers die de echte connectie kunnen maken. Ook deze lijst afvinken is volgend jaar onze move.
 6. Buitenlandse info. opgevraagd. Onderzoeken over averechtse werking van jacht, verspreiding van Lyme door jacht etc gaan door die aantonen dat anticonceptie de enige uitweg is om samen te leven met dieren.
 7. In de tussentijds kwam de PvdD-motie over anticonceptie waarbij het bestuur de smoes inzet dat er gekeken wordt naar ‘alle alternatieven’. Dat hadden ze ook al gedaan in 2020 Noord- Holland via een RedTeam. Dus een oude strategie die makkelijk te doorpikken is. Want het enige alternatief wat niet tot de dood leidt is anticonceptie. Andere leiden allemaal tot doodgaan en / of doodmaken dus waar hebben ze het over ? het zijn de bekende oeroude remstrategie. Om in de tussentijd er voor te zorgen dat de terreinen verbinden. Zodat de dieren kunnen rondtrekken …. Prachtige droom maar nog niet aan de orde naast het feit dat die strook ook omheind is. Waarop professor Stout aangaf dat ook die strook t.z.t vol loopt omdat er simpelweg geen predatoren zijn.

Plus 2022 is het jaar waarin Flevoland haar top brutaliteit inzet. Deze keer met de oeroude strategie: aanval is de beste verdediging. Met grote verbazing mochten wij het incidenteel hoger beroep ontvangen. Flevoland gaat in hoger beroep ( de enige overgebleven stichting die door de rechter ontvankelijk is verklaart ) met de wens dat de Raad van State Edev misschien niet ontvankelijk wil verklaren. Edev werd als enige ontvankelijk verklaard. Flevoland had de andere 6 stichtingen ver daarvoor al niet ontvankelijk verklaard. Zoals afgesproken zijn de mensen die de stichtingen hebben opgericht verder in bezwaar gegaan als burger; via het Verdrag van Aarhus. Het incidenteel hoger beroep is een heel nieuw proces wat provincie Flevoland mee begonnen is tegen Reerink en Edev. Daar mag men wel even bij stilstaan! De overheid strijdt tegen haar burgers en tegen een diervriendelijke stichting (Edev) Waarom komt Flevoland niet op voor de bezorgde burger? Waarom gaat Flevoland de strijdt aan met een diervriendelijke Stichting? Flevoland is bang. Bang want bij de Raad van State gaat de rechter in op de inhoud. Flevoland doet er alles aan om niet tot die inhoud te komen. Omdat praten over een beleidsverandering en afschieten niet samengaat. Omdat Flevoland zich moet houden aan het wettelijke verplichte alternatief ..wettelijk …verplicht… Omdat ze maatschappelijke onrust aanwakkeren en een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Ga zo maar door. O en wat dacht u van al die dieren doodmaken wat groot dierenleed is. Wat niet meer aan de orde is als je anticonceptie inzet. Flevoland heeft geen boodschap aan burgers die de oplossing aanreiken. Sterker nog wij zijn er inmiddels wel achter dat Flevoland er alles aan doet de Reset ofwel elk jaar doodmaken van veel dieren tegelijkertijd, graag wil behouden. En ja daar hoort natuurlijk bij dat ieder zijn mond dicht moet houden die daar tegenin gaat.

 1. Het is nu de laatste hand aan…
  Waarna wij met een persoonlijk verzoek komen voor de nodige onderdruk.
  Voor het jaar 2023 want dat is het jaar van kleur bekennen. Na 13 jaar informeren. Waar staan ze nou eigenlijk echt voor ? Die instellingen, semi-overheids instelling, de wetenschap, de overheid, de omroepen, de organisaties, politieke partijen?

Is het onder het mom van ‘ maatschappelijk georiënteerd’ maar wordt de burger even niet gevraag, even niet betrokken, even aldoor afgehouden? We gaan het allemaal meemaken en verheugen ons op een goede samenwerking want samen staan we sterk. De foto komt van Ada van haar facebook pagina : Oostvaardersplassen de ‘waarheid’ wij zwijgen niet!

9 april 2022

De twee rechtszaken liggen beide bij de Raad van State. De ene zaak tegen afschot – slacht van Konikpaarden en Heckrunderen. De andere zaak tegen de ontkenning dat anticoncptie gegeven kan worden. Te lezen in de conclusie van het wereldliteratuuronderzoek geschreven door 6 hoogleraren universiteit Utrecht. In opdracht van de provincie Flevoland.

Ook hebben wij in de tussentijd een belangrijk onderzoek gevonden die laat zien dat afschot averechts werkt : Rebound Effect https://www.all-creatures.org/articles/ar-compensatory.html

17 augustus 2021 Zitting Utrecht vanwege Statenvoorstel 2550357 waarin de rapportconclusie gehonoreerd moet worden.

De vraag naar de rechter was ; hoe kan het publiek zich inzetten voor een beter milieu als de overheid onbetrouwbaar blijkt tevens datzelfde publiek buiten het rechtssysteem zet? Vanwege nul handhaving nul inspanningsverplichting…

Gedeputeerde informeerde de Statenleden onjuist. Door het besluit vol mitsen en maren ( wat hoort bij wetenschappelijke onderzoek ) te zetten als enige optie. De zes hoogleraren zeiden dat de opties over mitsen en maren niet goed werkte. De positieve conclusie van het onderzoek werd niet in het besluit gemeld. Waarom wil de provincie het verzwijgen dat anticonceptie succesvol ingezet kan worden? Omdat de wettelijke verplichting tot alternatief in alle afschot vergunningen 2018-2021 staan ( WNB Artikel 3.85a ) Maar dat er ook gewacht wordt op de uitslag van het onderzoek om de volgende stap te zetten in de praktijk. In het beleid 2018 en in de brief van de minister NR 66 ; in afwachting wat er uit het anticonceptie onderzoeken komt. Met de positieve uitspraak van expert professor Stout zou anticonceptie zonder twijfel ingezet moeten worden. De tactieken dat tegen te houden zijn het afstuderen waard.

Het werd steeds duidelijker dat de provincie anticonceptie niet zag zitten. Van geen Review terwijl de minister de Review als eis had gesteld. De foutieve vragen aan professor Stout : ” werkt anticonceptie op grote grazers als het er 1100 zijn? Nee natuurlijk niet. Wie gaat er aan een moeder met tien kinderen vragen of anticonceptie werkt zodat er minder dan tien kinderen bijkomen? Het antwoord wat de professor gaf was ”nee zo werkt anticonceptie niet” . De provincie liet in de krant melden dat anticonceptie niet werkt! De vraag werd niet vermeld. Staatsbosbeheer sprak de professor tegen tijdens de presentatie van het onderzoek anticonceptie. Staatsbosbeheer zei tegen de pers, in aanwezigheid van de professor, dat anticonceptie niet gegeven kan worden. Staatsbosbeheer denkt dus meer te weten dan de expert op het gebied van anticonceptie. De professor met dertig jaar ervaring en een wereldwijde achterban. De werkgroep werd trouwens niet door de provincie uitgenodigd bij de presentatie van het rapport. De werkgroep had van de professor vernomen dat dat ging gebeuren en mocht daar niet bij zijn. De aanloop naar het rapport was een grote klucht.

Vanaf 2018 tot 2021 dus na ongeveer drie jaar kan geconcludeerd worden dat de provincie op alle vlakken heeft tegengewerkt. Zoals : het besluit Statenvoorstel 2550357 geen Awb maken, geen rechtsgevolg geven. Het een beleids-besluit noemen want dan kan niemand bezwaar maken. Zelfs omwonende kunnen niet tegen het Statenvoorstel 2550357 ingaan. Reerink woont niet naast de Oostvaardersplassen dus Reerink heeft geen belang dus Reerink verklaart de provincie als niet ontvankelijk. Dwz de inhoudelijke grond van het bezwaar wordt niet voorgelegd aan de rechter. Zo gaat de wet. Daarmee gaf de provincie weer foutieve informatie. Want niemand bleek ontvankelijk te kunnen worden vanwege het een beleidsbesluit te noemen.

Na twee jaar bezwaar maken. Om de zoveel maanden bij Flevoland navraag plegen waarom er geen antwoord op het bezwaar komt. Aldoor hetzelfde antwoord dat er geen besluit gemaakt wordt en daardoor er teruggegrepen wordt naar het vorige beleid ( 2018). Waarin er gewacht werd op de uitkomst van het rapport. Wat niet kan want die uitkomst is er al. De ingebrekestelling , het beroep aantekenen. Iets meer dan een jaar is er gewacht van 6 juni 2020 bezwaar ingeleverd tot de zitting 17 augustus 2021. Het werd eindelijk tijd voor de zitting. In de tussen tijd zijn er al weer jaren verstreken en dus vele slachtpartijen verder. Vanwege die befaamde nul komma nul handhaving.

Reerink was aanwezig in de rechtbank. Flevoland niet. Die was via de Skype op een enorm scherm te zien. Flevoland vond het waarschijnlijk niet de moeite waard op de rechtbank te komen. Dat varkentje konden ze zo wel wassen. Appeltje, eitje de zoveelste af serveren. Zij hadden het rechtssysteem zoals altijd prima dichtgetimmerd. Dat hebben ze vast en zeker moeten denken.

Het verbod op inspraak over anticonceptie. Geen toegang tot de heer van Geel die praktisch naast Reerink stond. Nee mevrouw Reerink die mag niet mee met professor Stout om hem bij te staan ( vele momenten). Het besluit ? Geen idee wat Reerink daarmee bedoelt? Zij vroeg om het besluit maar ontving dat niet tijdig om daar nog op te reageren. Eigenlijk was er al die jaren geen enkele informatie over de stappen en de consequenties/. Laat staan de manier daar op in te kunnen gaan. Nul betrokken. Wie is mevrouw Reerink ? Flevoland had geen idee wie dat is …Hoort Reerink bij de werkgroep? De provincie was zich de 17de van geen kwaad bewust. Uilig keken de aangestelde ambtenaren in de camera. Zij die goed betaald worden daarbij zeer goed op de hoogte van de regelgeving zijn. Zij die tien nul voor staan. Ofwel de geoliede machine. Tegenover degene die een jurist in dienst moet nemen, geen verstand van zaken heeft. Het is achteraf een lelijke en van te voren al extreem oneerlijke race. Het Reerink negeren wat de Pavlov van de provincie is , was de 17de best lastig. Van de rechter mocht Reerink melden wat haar op het hart lag. De rechter woog rustig en gedegen de reacties af. Reerink had die uilige gezichten van de mensen die voor al de provincie werken erg graag willen delen met de rest van Nederland. Die mensen die afschot boven een prikje stellen blijven zeggen ondanks de hele wereld die al dertig jaar verder is , dat anticonceptie niet kan.

30 juni 2020: in voorbereiding van … ontdekte de werkgroep dat de belangrijke brief van professor Bertschinger niet op de site staat. Ondanks het feit dat het wel geplaatst is geweest. Er is blijkbaar iets fout gegaan. Dus is er snel een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Na onze aderlating zal de originele brief ook op de site komen. Nu in ieder geval de Nederlandse vertaling. Onder het hoofdstuk wetenschap ”AC kan ” Daar staan nu twee persoonlijke brieven van de twee professoren aan de werkgroep gericht , te lezen.

25 mei : Op 16 mei heeft de werkgroep een belangrijke brief ontvangen uit Zuid Afrika. Deze is hoogst persoonlijk geschreven door professor Henk Bertschinger een autoriteit als het om anticonceptie voor wilde dieren gaat. De werkgroep heeft hem gevraagd wat hij vond van de gang van zaken in politiek Nederland. En vertelde hem over de strategieën : hoe politieke partijen de bijzaken uitvergroten en de hoofdzaak ; dat anticonceptie gegeven kan worden , daardoor geheel negeren. Wij hebben een zeer gedetailleerde leerzame en verfijnde reactie van de professor mogen ontvangen. Deze mochten we op deze website plaatsen. Om zo aan te tonen dat de politiek meningen kan spuien maar de werkgroep de kennis echt in huis heeft ; die toch echt iets iets heel anders zegt !

Wij hebben besloten op dit pad verder te gaan !

1 mei 2020

Het is een bak met werk. Het college van 30 minuten is inmiddels uitgetypt en zal op de website geplaatst worden. Vanuit dat werk hebben wij het nodige na te vragen. Er zijn wat opmerkelijke uitspraken gedaan en met er is ook mee gemonteerd op een manier waar wij onze vraagtekens bij zetten. Dat laatste is gedaan door Omroep Flevoland. Dus die kan zal ook bevraagd worden. Maar nu de samenvatting er is is er overzicht. Het gaat ook om het besluit wat we nu moeten uitwerken om daar vragen over te kunnen stellen. Wij hebben nu nogmaals gevraagd of we mogen inspreken op 6 mei en of 27 mei. Maar de eerste keer is ons al gezegd dat dat niet kon.

De griffie ” Er is geen inspraak meer mogelijk vanuit de kant van de werkgroep omdat dit op 15 april jl. al heeft plaatsgevonden. Op deze websitepagina staat onder 1 inspreken. Dat is op 15 april gebeurd. Onder 5 staat een brief schrijven aan PS. Deze brieven (ingekomen stukken) worden echter één maal per week op donderdag verstuurd naar de Statenleden. Dat is voor 6 mei nu te laat. ”

Partij voor de Dieren

We hebben uit de samenvatting afgelezen dat de PvdD zijn inzichten spoedig zal moeten herzien. De partij die graag flaneert met wetenschap kan nu plots niet zeggen dat Professor Tom Stout als wetenschapper even niet mee mag doen! ” De haas in de marathon” lijkt dan meer op een wolf in schaapskleding. Dus als eerste heeft de werkgroep deze boodschap de ether in geslingerd. Om daarna de leden te informeren naar de meest humane vorm van beheer ; anticonceptie!23 april 2020 Geen democratische besluitvorming

De werkgroep heeft elke maand contact gehad met de universiteit Utrecht. Specifiek met professor Tom Stout. Om af te tasten hoe het ging met het literatuuronderzoek wat in opdracht van de provincie gedaan werd. Wij hebben immers vanaf 2016 de universiteit betrokken bij het plan anticonceptie in parken in Nederland te introduceren. En initieerde daarom anticonceptie in de discussie rond de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Wij hebben het laatste jaar rond de stilte in voorbereiding tot het onderzoek niet bepaald stil gezeten! Al eerste een aantal initiatieven uitgezet waar wij t.z.t op terug moeten komen vanwege tijdgebrek. Wij hebben een verzoeken gedaan. Allereerst naar de Universiteit waarin wij verzochten om een Jip en Janneke rapport zodat we daar goed op konden reageren. Helaas is dat niet ingewilligd en hebben wij dus onze eigen achterban moeten aanspreken deze complexe materie te ontcijferen.

De hoofd en de bijzaken moesten wij onderscheiden waardoor de mitsen en maren een consistent verhaal wordt. Wat wij tot op heden zien is dat A ) men de tekst anders kan invullen B) zeer verwarrend werkt ( zelf de omroep begrijpt het niet ) Het artikel geschreven op 23 juli 2019 is helaas niet gepubliceerd ( zie hieronder ). Na dat het rapport uit kwam was het helder dat gedeputeerde Staten een foutieve conclusie aan de pers had gegeven. Wij vonden het belangrijk een volledig weerwoord te kunnen geven dus moesten allereerst het rapport zelf begrijpen. Dat heeft een aantal weken in beslag genomen. In de tussentijd werd het duidelijk dat de inspraak verschoven werd. Wij kozen als enige voor een video inspraak omdat wij ervan uitgingen dat de clip gezien kon worden in de virtuele vergadering. Zonder enig overleg werd het op de provincie site geplaatst als download mogelijkheid. Een typisch geval van eenrichtingsverkeer zonder enig overleg welke manier werd gehanteerd. Wij hebben daarop gereageerd maar geen enkel geluid terug ontvangen. Ook hebben wij de griffie gevraagd welke route te doorlopen als een conclusie van een rapport foutief wordt gepresenteerd. Ook daarop geen reactie op ontvangen. Wij hebben enkele dagen voor de inspraak de bijlagen ingeleverd en kregen van de griffie te horen dat eens per week bijlagen aan Statenleden verzonden wordt. We hebben een aantal keren in 2019 gebeld naar de provincie Flevoland, gemeld dat wij verwachten betrokken te worden i.v.m een transparant proces. Wij hebben dat hele jaar 2019-2020 geen enkele reactie of uitnodiging ontvangen.

Ernstig zorgen

Wij maken ons ernstig zorgen over de democratische besluitvorming. Wij hebben gepleit voor een rectificatie van de persvoorlichting en het Statenadvies omtrent de conclusie van het literatuuronderzoek anticonceptie van professor Tom Stout. Het Statenadvies ontvingen wij via een tip twee dagen voor de inspraak. Wij zijn de laatste maand veelvuldig in contact geweest met afdeling Tuft University in Amerika maar ook met Stichting Vier Voeters en de dierenarts ter plaatse in Roemenië Donau Delta paarden. Uiteraard in de aanloop naar de inspraak hebben we ook veel contact met de professor gehad die ons nog een prachtige uitleg heeft verzonden. Deze is terug te vinden bij hoofdstuk ” Anticonceptie ” prof. brief inspraak’ geschreven 01.04.20. We hebben contact gehad met omroep Flevoland en verteld van de misleiding. Op de 15de hebben we de vergadering via internet over het rapport en de vragen die daarmee gepaard gingen ademloos aangehoord . Deze vergadering kreeg een eigen plekje op onze website. Unieke hoor-college waar we eigenlijk al 10 jaar naar snakte. Wat ons verzoek was naar de Universiteit Utrecht in 2016 ” de informatie op het gebied van anticonceptie te bundelen omdat het over de hele wereld onderzocht wordt. Toen waren de hoogleraren nogal verbaasd om die vraag. Inmiddels ligt er een 75 dik uitgebreid rapport geschreven door vijf professoren en enkele doctores. De samenvatting van het rapport is deels te lezen in de 5de inspraak. De samenvatting van het hoorcollege wordt aan gewerkt. op 22 april hebben wij een clipje ontvangen van een ”AC-shooter” uit het veld genomen. Ook dat was een van onze verzoeken richting America. Er is nu eindelijk beeld hoe een hert behandeld wordt met anticonceptie via een dart-pistool. Te zien onder het kopje ” Anticonceptie ” ” Zie daar het kan”. Er zit redelijk veel nog in de pen voordat de beslissing de 27 mei valt. Er moet veel gebeuren en hopen t.z.t op jullie steun.

7 September 2019. Om de achterban en geïnteresseerde op de hoogte te houden over de ontwikkelingen gaande anticonceptie voor wilde dieren in afgesloten parken ( vb. de OVP ) zijn wij in voorbereiding voor enkele acties. In deze acties komt de nadruk te liggen op de rol van het bestuur. De werkgroep wil u hiermee ook graag de diepte in nemen vanwege een geheel nieuwe zienswijze! Dit zal allereerst ter berde gebracht worden bij de Commissie van Duurzaamheid te Flevoland. Zodat de gepaste uitleg helder staat. Via de wetenschap in combinatie met logica worden de Statenleden ingelicht. De gefilmde inspraak is zo vaker te beluisteren ( net als 2018 inspraken ). U begrijpt dat dit de nodige voorbereiding vergt. Het is niet zo zeer de actie als de voorbereiding wetenschappelijk inzicht om te vormen tot een staande zienswijze in Jip en Janneke taal, zodat het voor ieder te begrijpen valt. Een van de taken van de werkgroep die veel tijd kost. Hierbij houden wij u op de hoogte, en hopen dat u t.z.t bij de inspraak en/of actie aanwezig bent.


BNNVARA blokkeert statement Frans de Waal

Vanaf 5 juni 2019 is de werkgroep bezig geweest een zeer belangrijk fragment voor de site vast te leggen op youtube. Op ons kanaal ( AnitaWDPopulatiebeheer ). De clip waar Frans de Waal bij Pauw (donderdag 23 mei 22:55) aanwezig was. De clip 16:58 tot 33:22 is gefilmd en op de site gezet. BNNVARA heeft de clip geblokkeerd de rede is plagiaat. Als eerste zou je kunnen denken dat dat terecht is want het is dat wat BNNVARA heeft gefilmd en uitgegeven. Maar onze site vecht voor dierenrecht. In dat kader is deze clip zeer belangrijke om een punt te maken. Wij zijn daarom ook een geschil gestart. Wij vermoeden dat de heer de Waal daar niet voor niets is gaan zitten. Hij zat daar vanwege zijn nieuwe boek wat helder en wel betoogd dat dieren emoties hebben en wel dezelfde als mensen. En juist dat maakt het zo belangrijk. De wetenschap erkent een zeer belangrijk onderdeel van het dierenrecht gevecht : gelijkheid. De consequenties zijn gigantisch. De revolutie is allang begonnen. Maar om onzinnige argumenten voor te zijn is dit boek en het werk dus de conclusies van de Waal een grote en belangrijke uitkomst. Het materiaal ; de clipjes die de emoties illustreren, komen bij professor de Waal vandaan. Dus is niet van BNNVARA !

Vanwege verbod werd het een dubbele inspraak

13 februari 2019

Eind januari had de werkgroep kaltgestelt dat zij een inspraak zou doen voor de Statencommissie Duurzaamheid. De griffie kon nog weinig zeggen over de verloop van de dag maar wel stond vast dat het thema over bijvoeren ging. Het verzoek van de griffie was daarom of de werkgroep het wel uitdrukkelijk alleen over bijvoeren zou gaan houden. Omdat de werkgroep niet stil had gezeten had het weer de nodige nieuwtjes. De brief van de minister over geen anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen, moest natuurlijk tot het bot worden uitgezocht. Het bleek een rookgordijn. Een strategie die ons steeds sneller opvalt. Huiswerk moest gedaan worden om te achterhalen wat waar en niet waar was. Maar ook de uitleg naar de Statenleden toe over het onderwerp bijvoeren vonden wij belangrijk. De zogenaamde banaan het oerwoud instuur strategie. Afine, genoeg te vertellen en dat in 3 minuten. Ofwel het inspreken naar de Statenleden hierover. Maar daar werd een stokje voor gestoken en wel de dag voor de inspraak! De griffie belde met een verhuisadres en de waarschuwing als er toch over andere onderwerpen zoals b.v. anticonceptie gesproken wordt degene gestopt zou worden, als het moet met een uitzetting. Wat de griffie niet wist was dat de werkgroep op dat moment een vergadering had met de denktank en de commissie van gezond verstand. Het gesprek kwam op de speaker en er werd ter plekken een andere speech geschreven. De nieuwe speech ging over bijvoeren waarom het daar over hebben zinloos is ! Met daarbij een verwijzing naar de verboden speech te zien op YouTube. De volgende dag moest de bijvoer-speech aangepast in spreektaal pan klaar gemaakt worden. En de verboden speech op het kanaal geknalt worden. Een hectisch klusje. In de avond was het tijd voor de bijvoer- inspraak. Dat ging niet zonder horten en stoten. In de gemeentezaal werd niet gefilmd. Wat belangrijk is zodat je achteraf kan nagaan wie wat heeft gezegd en hoe de beslissingen tot stand zijn gekomen. De werkgroep moest op de afgesloten publieke tribune gaan zitten en mocht haar eigen inspraak niet filmen. Gelukkig draaide de heer Janssen van O.P.A zijn hand er niet voor om. Voor de inspraak heeft PVV helder en wel aangegeven dat anticonceptie onderdeel was van de inspraak. Helaas werd dat door de voorzitter weg gehoond. De werkgroep heeft de 2 inspraken voorgelegd aan de Statencommissie zodat ze zelf kon kiezen. De voorzitter gaf aan dat er helemaal geen keuze was. Het gaat over bijvoeren anders niet ! ”Ik zou het niet doen !” Zei de voorzitter toen Reerink de keuze voorlegde. Na de inspraak was er een verzoek tot vragen stellen vanuit de Statenleden. De voorzitter heeft zonder blikken en blozen dit van tafel geveegd. Tien minuten persoonlijk even vragen aan de insprekers was het devies. Wat A te kort was en B niet iedereen daarom vragen kon stellen en dus antwoord kon krijgen. Na dat gesprekje terwijl er enkele Statenleden in de rij stonden om vragen te stellen moest de inspreker naar de afgesloten tribune. De remmen waren opzichtig, zonder enige vorm van gene. Zo is het een feit dat wanneer je tegen deze vastgeroeste massa ingaat ze er alles aan doen om dat weer tegen te gaan. Ze willen niet zien dat dit de enige manier is om de eeuwige ruzie van burgers naar de provincieleden te dempen. Ze willen niet zien dat ze, door hun gladde manier van doen, de burgers alleen maar bozer maken. Intern denkt de werkgroep dan ook lever alle diploma’s maar in. Jullie zijn zo ongelofelijk knullig bezig. Anticonceptie inzetten had natuurlijk allang gekund. Want je kan wel schrijven en lezen en zo onderzoeken doen. Maar het onderzoek in praktijk doen is toch het beste onderzoek! I.p.v aannames. Met de gedachte dat alle fundamentele onderzoeken de afgelopen 20 jaar al wel gedaan zijn. En uiteraard is elk gebied uniek maar dan is dat onderzoek niet het hoofdonderzoek maar aan de hand van die factoren. En dat kan nooit lang duren. De werkgroep zegt ”op naar het volgende evenement”

samenwerken

7 januari maandag ” De ijzeren rem ”

Het was me het ochtendje wel! Maya en Anita hebben gesproken met de adviseurs van de commissie Duurzaamheid. Genaamd Mark Waaijenberg ( Afdeling Ruimte en Economie) en mevrouw Bos ( ecoloog ). Het gesprek vond plaats in het provinciehuis Lelystad. Gelukkig staat het gesprek op tape d.w.z het huiswerk kan grondig gedaan worden. Voor het nodige vuurwerk. Het was een redelijk fel debat. De werkgroep kreeg het idee dat het rapport, waar continu naar verwezen werd, niet leidend maar lijdend was! Een strategie die wij eigenlijk wel hadden kunnen verwachten. Jaren geleden hadden wij het niet willen zien en horen. Maar nu we al wel wat langer in de (wet)strijd meedoen is er een alarm ontwikkeld. Deze keer gaat het om het fenomeen van de ” ijzeren rem” in de vorm van continu rapport verwijzingen i.p.v een gesprek met nieuwe uitkomsten. De denktank heeft zo zijn eigen woordkeuze. Er is nu tijd voor bezinning of zoals de werkgroep dat zelf zegt ” we zijn een ei aan het uitbroeden ” De strategie van de provincie mag dan nu geslaagd zijn door ons met een banaan het oerwoud in te sturen. Wij komen terug en dat zal niet direct met een banaan of aanverwante zijn. De werkgroep zal terugkomen op haar eigen wijze. Dat roept uiteraard vraagtekens op. Maar zij hebben zich al op meerdere manieren bewezen. Nu ligt de zet bij de werkgroep plus denktank. Die zullen daarom eerst zich sterk maken daarna voorleggen van uitkomst aan de provincie en uiteindelijk mag het publiek oordelen.

5 januari zaterdag 

Het is het begin van het jaar 2019. En dus beginnen we met een juiste aanval. Dit keer hebben we het niet over de grote grazers in de Oostvaardersplassen maar over de herten in de Waterleidingsduinen. Die ook daar massaal af geschoten worden. Het Haarlems Dagblad heeft lef en publiceert over de battle, de visie, de onderdrukking en de spectaculaire uitkomst zie hoofdstuk ”Publiciteit ”

28 december vrijdag 

Een hele belangrijke brief is eindelijk klaar. Er is ongeveer een week aan gewerkt en op de bus! Het is nu afwachten of daar het moois uit zal komen wat wij hopen… Fingers crossed.

14 december vrijdag.

Op 13 december heeft de werkgroep besloten uit Code Rood belangengroep ( 27 groepen die voor de dieren van de OVP strijden ) te gaan. Dit vanwege strategische redenen. Specifieke vragen aan de provincie over anticonceptie uit naam van de werkgroep maar de werkgroep zelf niet inlichten daarover, was volgens ons onhandig. Code Rood had geen programma, geen afspraken dat maakt juist onze werkgroep kwetsbaar, vandaar die keuze.

12 december woensdag

De tweede actie van de werkgroep was in Lelystad. Aan de voordeur van het provinciehuis Visarenddreef 1. Het doel was het sprookje te doorbreken dat anticonceptie bij herten niet mogelijk is! Want dat is wat wij nu al veel te lang horen. Bronvermelding wie dat via onderzoek bewezen heeft wordt nergens genoemd. Wel spreekt iedereen mekaar mekaar na. Wij weten dat herten in het buitenland , in grote parken, behandeld worden met anticonceptie. Nee we hebben het hier niet over particulieren met een weilandje of dierentuinen. Wij hebben het over grote gebieden waarin grote groepen herten leven.

De actie was geslaagd we hebben weer enkele mensen kunnen informeren. En een tegengeluid gegeven. Er was veel pers. Omroep Flevoland was op meerdere manieren aanwezig ; via de radio (kort interview ) via live radio ; de gehele actie en via te televisie. Omroep Powned die altijd vraagt naar de bekende weg was ook van de partij. Een verslaggever van het Noord Hollands Dagblad kwam ons achterna reizen nieuwsgierig waarom een Haarlemmer in Flevoland actie gaat voeren tegen afschot van herten en niet in Zandvoort ! Wat weer resulteerde in dubbele pagina en dat weer resulteerde in een interview voor het Haarlems Dagblad wat nog gepubliceerd moet worden.

19 november

Code Rood voerde actie voor de rechtbank in Lelystad. Dit omdat er werd beslist over het lot van 1830 herten. Uiteraard was het weer eens een uitspraak van niks, waar je weer de grootste vraagtekens bij kan zetten. Het afschot mag uitgevoerd worden dag en nacht. Vijf natuurgroepen ( hands-off beleid ) waaronder Faunabescherming plus Stamina ( anticonceptie en uitplaatsing en zorg ) hadden aangegeven niet akkoord te gaan met het massale afschot. De rechter gaf twee weken voor de uitspraak nog aan uit te zoeken wat de beste optie was. Omdat het publiek niet meer wil dat er dieren worden doodgeschoten. Gek genoeg was na twee weken de uitspraak alles behalve dat gene wat het publiek wil.

2 oktober dinsdag : HOOP

Gesprek met professor Tom Stout.

Net als ons heeft professor Tom Stout een goed gevoel bij de inzet van anticonceptie door de provincie. De reset daarentegen zal waarschijnlijk , hoe verschrikkelijk ook , gedaan worden via afschot.  Maar daarna heeft hij en wij nog steeds goede hoop op het uitzoeken en het in werking zetten van anticonceptie voor de grote grazers. Het kan ook niet anders wil de werkgroep hier aan toevoegen. Tweeëntwintig partijen hebben daarvoor gestemd. En de burger is helemaal klaar met het aldoor uithongeren en afschotbeleid in het kader van ”natuur ” ! Wat jammer is is dat de provincie zelf , niet helder is in het statement dat zij doorgaan met onderzoek naar anticonceptie. Dat zou waarschijnlijk een dempend effect hebben op de terechte boosheid van de burger nu. De werkgroep kijkt uit naar de volgende stap, samenwerking met de professor Tom Stout en de provincie. Wij hopen spoedig wat te horen van de provincie Flevoland want dat wordt na onze mening wel een beetje tijd.

30 september zondag 

Er was een demonstratie van 13:30 tot 17:00 in Lelystad Provinciehuis Flevoland en centrum. Wij waren er bij .  Ook heeft A. Reerink een speech gehouden dit keer over een geheel andere boeg gegooid. In de vorm van een fictieve excuus-brief vanuit de provincie naar de burger toe. Met als inhoud een stof-bijtend excuus en uitleg hoe zij het nu heel anders gaan doen. Dit om een perspectief te krijgen wat er allemaal aan grove pijnlijkheden zijn gebeurd en wat er zou moeten gebeuren wil het euvel Oostvaardersplassen goed lopen. *De excuus-brief wordt donderdag gepubliceerd. De *inspraak is gefilmd door  van Eddy Nagel wij wachten zijn film af zodat we dat kunnen plaatsen.

26 september woensdag

In de avond heeft de werkgroep een inspraak gehad. Dit keer lag de nadruk op het eisen van monitoren. Dit is niet gedaan en dat is onoverkomelijk. Alleen via monitoren van het gebied kan men grip krijgen op de situatie en daardoor een plan maken. Dit zou een algemene eis moeten zijn van alle actiegroepen. Via dat plan kan er direct mondjesmaat dieren weggehaald worden ( uitzetten ). De RAD en Wageningen mochten zich over de uitplaatsing uitspreken en hadden opvallend genoeg niet de adressen meegenomen die de actievoerders hadden geregeld. Dat zijn parken waar niet gejaagd wordt en waar de dieren onvruchtbaar gemaakt konden worden. De parken waren niet goed volgens de richtlijnen van de RAD en Wageningen. Een grove smoes vinden wij. De provincie veroorzaakt een catastrofaal probleem , burgers komen met de oplossing en de provincie zegt dat die niet volgens de richtlijnen werken. Onzin, een falend beleid niet serieus te nemen is de mening van de werkgroep. U kunt stellen 0 monitoren 0 besluit wat betreft afschot.

Professor Tom Stout is langs geweest voor uitleg; een helder betoog waarom hij denkt dat het een goede kant is om anticonceptie te gebruiken in de Oostvaardersplassen. Tom Stout was de enige gerenommeerde wetenschapper die advies werd gevraagd. De RAD en Wageningen hadden een quikscan gemaakt maar dat valt onder ”onderzoek”. Wat iedereen kan doen ! Dat is heel wat anders dan wetenschappelijk onderzoek. En dat is dan weer een eis van het ministerie zodat het rapport van Geel aangenomen kan worden. Helaas waren de 2 adviseurs Rewild aanhangers en was er een sterk betoog tegen anticonceptie. Gelukkig is dat snel naar de vuilnisbak te vegen. Quickscan kan iedereen maken en oude gedachtes is niet hetgeen het publiek wil en waar de provincie Flevoland voor gekozen heeft. *Op 4 oktober zal de speech van A Reerink zowel schriftelijk als via film gepubliceerd worden. *Het film-betoog en de antwoorden van professor Stout in het provinciehuis worden ook gepubliceerd op 4 oktober. Wij zullen  *de brief van de minister publiceren.

7 september geschreven : Hoofdstuk ”Oplossing nu!” staat vanaf vandaag op deze website. Ook hebben we dit bericht verspreid via; twit @anitafilmt , facebook pagina Oostvaardersplassen Crepeerplek vol Karkassen NU ingrijpen , facebook pagina Anita Reerink. Hopelijk pakken alle groepen deze ‘close shave’ actie op! Nu kunnen we er nog wat aan doen we gaan dan zeer symbiotisch te werk i.p.v alles in een keer tegen de vlakte te schieten. Per berekening halen we een aantal dieren eruit. Dat kan meteen beginnen !

3 september geschreven : De enige juiste oplossing voor nu zodat er straks niet weer heel veel dieren gaan lijden,  is vandaag verzonden naar de adviseur. Over enkele dagen zal deze oplossing op de website staan. Hoofdstuk : Oplossing NU ! Wij zijn tot op heden een werkgroep die oplossingen zoeken die gaan werken! Wij zitten bij het opzetten van het plan en niet direct bij de uitvoering. Al willen we graag betrokken worden ( transparantie achterban ) is de uitvoering aan de experts. Zorgplicht , gehouden dieren , registratie zijn allen formaliteiten. Het is wel vreemd dat er geen registratie is voor het afschieten maar registratie wel nodig is voor verplaatsing van de dieren. Daar zou nog naar gekeken moeten worden door actiegroepen. Wij zijn van de richting aangeven en gaan geen formaliteiten eisen die logisch zijn en al beklonken zijn ( 11 juli voor gestemd ) Er is in een alternatief gesproken over de dieren verplaatsen dus daarmee is dat beklonken. Overtredingen van instanties moeten opgespoord en berecht worden. Ook daar zullen we verder geen actie ondernemen. Wij geven de richting aan van wat het belangrijkste is wat nu moet gebeuren zodat de dieren straks niet massaal gaan lijden.   Tot snel !

Afleidingsmanoeuvres vanuit de provincie krijgen toegang vanwege het feit dat hoofd en bijzaken niet aan de orde zijn bij de Oostvaardersplassen strijdgroepen, ofwel hoofdstuk NIE WIEDER!

26 augustus geschreven, degene die de politiek adviseert is even op vakantie…. Wij gaan maandag met frisse moed navragen hoe het er voor staat. Het is namelijk zo dat er een belofte lag vanuit de provincie. Eigenlijk vanuit van Geel : mensen die initiatief hebben genomen om zich te roeren in de Oostvaardersplassen-drama en met ”alternatieve” ( oplossingen)  komen gaan t.z.t o.a met de provincie samenwerken. Het worden dan betrokken burgers! Vanuit de provincie is er nog geen enkele inzet geweest om daadwerkelijk samen te komen. En we zijn al weer een maand verder ….

Continu dierenleed

En wel een maand vol met dierenleed in de Oostvaardersplassen! De uithongering vanwege voedsel tekort. De heftige warmte en dus watergebrek, de giftige planten, de verschrikkelijke klitten vanwege zaadbollen, verdrinking vanwege moerassen en ga zo maar door. Het is allemaal een gevolg van een te klein gebied wat een te grote hoeveelheid dieren niet kan dragen. Zo wel de populatie als de omgeving wordt onstabiel en veroorzaakt dierenleed.

#Hoedan

Maar nu terug naar NIE WIEDER. Wij waren er al bang voor. Dit alles gaat met een traagheid waar een slak nog wat van kan leren. De snelheid van verandering zit hem in onder druk zetten! De werkgroep noemt dat ”onderdruk” Dit fenomeen komt vanuit de onderkant van de maatschappij. En alleen dan zal het juiste gedaan worden ! Bij traagheid horen de zo veel voorkomende smoezen , doorschuiven van verantwoordelijkheid, kwijtraken en de zo vaak voorkomende over het hoofd zien van essentiële berichten etc. De enige manier om de boel in beweging te krijgen is 1) een heldere eis en 2) zwaar irritant zijn. Vechten voor de oorzaak en niet voor alle gevolgen op zich. Ook dat zijn allemaal afleidingsmanoeuvres. Het praten over beschutting, vergroting , verkleining, verandering, ontzetting van terrein, de sluisjes, het bijvoeren, de giftige bloemetjes noem maar op.  Het hoort er allemaal bij. Hoofd en bijzaken dat blijkt bij de Oostvaardersplassen strijdgroep toch het meest lastige.

Schermafbeelding 2018-08-26 om 21.52.22.png
Schermafbeelding 2018-08-26 om 21.36.42.png

24 juli geschreven , goed nieuws we zijn nog ”on the ball’. Het contact is gelegd met de universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde afdeling Voortplanting en de provincie Flevoland. Het gesprek is goed verlopen. De wensen van beide partijen weten nog niet maar er is onderhandeling en onderzoek naar anticonceptie voor de grote grazers gaat komen!

22 Juli geschreven – Op 11 juli 2018 kwam dan eindelijk het besluit ! Op die befaamde dag waren wij ook aanwezig in het provinciehuis in Flevoland. Het ging rommelig de partijen spraken, er waren moties, er waren de stemmingen. En in het hele programma waren een aantal korte pauze ingelast. De laatste pauze was zo goed als fnuikend. Iedereen ging even naar buiten. Daarna hadden we verwacht dat de voorzitter helder het nieuwe beleid zou voorleggen. Maar nee ! Bij het naar buiten gaan waren er meerdere felle discussies gestart, zelfs wat stemverheffing en een traan bij sommige actievoerders. De werkgroep liep van de spreekzaal naar de gang en daarna naar buiten om te weten wat er na de pauze ging gebeuren. ”Niets” was het antwoord van een baliemedewerkster ! Was er dan niemand die de actievoerders te woord kan staan, om het besluit uit te leggen ? In onze optiek een uitgelezen taak voor de voorzitter, die zo graag aan het woord was de gehele tijd. Aan de balie in gesprek , werden wij getipt.  De uitleg vond plaats in de actie-zaal te gaan. Maar geen voorzitter maar Gerben Laagland van de politieke partij 50 plus stond uit te leggen wat de uitkomst was! Hij sprak een zaal vol actievoerders toe. Na onze smaak redelijk gekleurd. In het licht van 50 plus om volledig te zijn. Begrijpelijk maar daardoor volgens ons best onhandig. Hij was namelijk ook de meest felle medestrijder geweest in het politieke landschap. De werkgroep heeft nog geopperd dat er geen enkele ”vaste afspraak ” gemaakt is door de provincie naar de actievoerders.Volgens ons waren de voorstellen om 4 alternatieve te onderzoeken wel heel vrijblijvend. Wij hebben duidelijk Gerben (dus ook de zaal) ons idee verteld ; dat door die vrijblijvende houding ruimte ontstaat voor allemaal openingen waar doemscenario’s makkelijk uitgerold kunnen worden. De meeste mensen begrepen dat blijkbaar niet. Of hadden geen zin in dat te horen. Het eisen van een stabiele populatie na een reductie ( liefst diervriendelijk ) bleek een brug te ver. De actievoerders waren blij en vonden het een historisch moment. Wat weer zeer  begrijpelijk is want jaar in jaar uit genegeerd worden was daarbij wel voorbij.  Yvonne Bierman ( partij 50 plus en Stichting Welzijn Grote Grazers) sprak daarom vooral de werkgroep maar daardoor ook de zaal toe met haar befaamde woorden ” het gaat nou eenmaal langzaam in de politiek dit wat er nu ligt is al heel wat ! ” Ook daar is de werkgroep het niet mee eens. Kijk naar de euro, naar de bejaarden tehuizen afbraak en ga zo door. Dat ging toch redelijk vlotjes toch? De druk mag opgevoerd worden vindt de werkgroep , wij allen ( alle actiegroepen ) mogen best een eisenpakket samenstellen. Dat er een verandering moet komen door burgers die boos zijn was A. Dat de burgers die boos zijn weten welke veranderingen moeten doorgaan is B. ( kort en lange termijn)  Dat provincie Flevoland daar naar gaat luisteren is C. En niet hun eigen verdekte strategieën inzetten die neigen naar de mallemolen. Wat nu? Wij zitten in spanning te wachten! Waarom , hoezo ? Als we meer weten dan kan je het hier als eerste lezen. Keep you posted!

Inspraak, uitspraak.

01 juli geschreven Op 11 Juli komt de definitieve uitslag. Wij zijn erg benieuwd naar de ‘radicale verandering’ die de  provincie is toegewezen door de minister. Wel kunnen we zeggen dat de burger een hele belangrijke rol speelt in deze transitie. Hoe meer lawaai hoe meer de Statenleden achter hun oren gaan krabben en in beweging komen !!!! Gisteren na de inspraak kwam het gek genoeg op 1 ding neer. WAT WILLEN WIJ ? Zij blijken er nog niet uit te zijn, wij wel! Wij willen het liefst een lege Oostvaardersplassen. De dieren horen er niet ze zijn in eerste instantie geplaatst!

De werkgroep

18 juli : Op vrijdag 3 juli is het bezwaar op de brievenbus gegaan en op maandag 5 juli is het ontvangen! Op onze facebook pagina het bewijs. Maar de provincie is waarschijnlijk in een slaapstand beland. Het is nu 2 weken later en geen geluid. Nog 4 weken te gaan.