Persbericht 26 mei :

  1. Het persbericht
  2. Professor Henk Bertschinger de originele brief daaronder de Nederlandse vertaling. ( geel refereert naar persbericht )

3. Professor Tom Stout universiteit Utrecht Faculteit der Diergeneeskunde ( geel refereert naar persbericht )

Twee autoriteiten op het gebied van anticonceptie spreken zich uit :

Professor Henk Bertschinger originele brief daaronder de vertaling.

Professor Tom Stout universiteit Utrecht Faculteit der Diergeneeskunde

Its not a opinion its a fact

30 jaar geleden werd de anticonceptie -wetenschappers al genegeerd door belangengroepen. In Nederland anno 2020 herbeleven wij dit bizarre fenomeen.

Dit is Jay Kirkpatrick, Ph.D ofwel de vader van de anticonceptie voor grote grazers. Hij hoort tussen zijn collega’s thuis dus op deze pagina. Hij was de firestarter in Amerika. Jay heeft tot zijn eind gestreden voor anticonceptie voor de dieren in het wild. Jay Kirkpatrick was een prijswinnende natuuronderzoeker met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van anticonceptie en reproductie van dieren in het wild. Ook hij kende, nu 30 jaar geleden , diezelfde op niets gestoelde ontkenning. Vanwege allerlei belangen is er aldoor die ontkenning met zeer uitlopende vreemde argumenten. Ontkenningen dat anticonceptie niet werkt bij grote populaties tot handen af van ” de natuur ”. Alle argumenten zijn weerlegt door wetenschappers ondanks dat blijven ze als een boemerang verschijnen. Of het nu het geloof is, het dier als product waar je geld mee kan verdienen de tegenwerking is halsstarrig. Maar net als met ander onderwerpen als bijvoorbeeld roken weet de werkgroep dat ook dit onderwerp zal aanslaan bij de burger. In Europa zal het niet heel lang meer kan duren voordat de burger het niet meer pikt. Simpelweg omdat het effectief en de meest humane oplossing is. De werkgroep zal blijven informeren zodat de burger een keuze kan maken. Uiteindelijk zal men zeggen ‘ deze harteloze en nodeloze moordloep moet maar eens over zijn! ‘ Afschot hoeft niet! Anticonceptie kan.