Waarom een werkgroep Diervriendelijk populatiebeheer? Wij zijn gestart naar aanleiding van de beheervorm van de dieren in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en de Oostvaardersplassen. Onze werkgroep vindt het afschieten van grote grazers niet de juiste oplossing voor het komen tot een stabiele populatie met zo min mogelijk leed.

Kernstelling: Onze kern is oplossingen aandragen die de dieren zo min mogelijk leed berokkent.

Doel: de werkgroep heeft als doel het publiek, politiek, en beheerders te informeren.

#Hoedan? Wij kunnen in beweging komen. Door middel van acties te organiseren. Wij zijn dus een actiegroep. Dat doen we niet vaak ! We zijn zeer efficiënt met onze energie, willen niet dat onze vrijwilligers murw worden van actievoeren wat weinig uit maakt. Wij informeren daarom op structurele basis. Dat kan gaan via ingezonden brieven naar kranten, radio, websites, Facebook, YouTube, petitie,inspraak bij gemeente of provincie  en steun vragen bij gerenommeerde personen. Na elke ”move ” zal dat op deze website hoofdstukje ” Blog-move ” uitgelegd worden.

De kern van de werkgroep heeft mekaar leren kennen via verschillende dierenwelzijn acties. Wij hebben vanaf jaren 90 tot nu ervaring op gedaan door acties te voeren voor : Wakker Dier , Bont voor Dieren , Proefdiervrij, Respect voor dieren, CIWF etc. Daarnaast waren we zeer actief betrokken bij de start van de Partij voor de Dieren.

Samenwerking: Wij zijn van mening dat de groepen die beheer uitvoeren en beslissen over de dieren in de Oostvaardersplassen en Amsterdamse waterleidingduinen allen eigen belangen hebben. Daardoor is het dier een product geworden. Of het nou om de handel in vlees gaat na afschot of het plaatsen van hotels vlakbij het park ,wandelroutes promoten, waterwinning , er spelen veel eigen belangen. Het welzijn van de dieren staat niet voorop. Wij hebben daarom meerdere verzoeken bij de universiteit Utrecht Faculteit diergeneeskunde ingeleverd. Deze verzoeken zijn om het proces naar een duurzamer beheer in te zetten. Zij zijn immers degenen die de belangen behartigen van de dieren. Zij hebben de kunde in huis. Zij krijgen vanuit de samenleving de vraag hun expertise over  anticonceptiemiddel voor de grote grazers in te zetten (zie de petities). De werkgroep heeft de afgelopen jaren een aantal verzoeken bij de faculteit ingeleverd. Deze zullen zo spoedig mogelijk op deze site gepubliceerd worden.

 

voeg een nieuwe pagina toe.