maar moet constateren dat zij er nog lang niet zijn.

Caring vets profileert zich :

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich uitspreekt over structurele schendingen van dierenwelzijn en zich inzet voor een consequente professionele uitvoering van wetten en richtlijnen. Dierenartsen voor Dierenwelzijn.’

De werkgroep vindt het een gemiste kans Caring Vets heeft blijkbaar nog niet gehoord van de 30 jaar ervaring in de VS met anticonceptie voor de herten. Al heeft de werkgroep dat laten publiceren. Zelfs op de pagina van provincie Flevoland. Ook is het op deze site te lezen. Caring Vets blijft volhouden dat anticonceptie niet kan bij herten. In het statement 2019 zeggen zij het volgende over anticonceptie:

Vermindering door anticonceptie/castratie
Het gebruik van een prikpil of chirurgische castratie/vasectomie is een derde genoemde mogelijkheid. Dit zou een elegante methode zijn om de populatie klein te houden zonder afschot en zonder hongeren in de winter. Echter, voor de herten is dit feitelijk ook geen optie. Het opjagen levert enorm veel stress en ongevallen op. En de behandelde mannelijke herten krijgen een zwaar afwijkend ‘pruiken’-gewei door testosterontekort met zelfs een deformatie van de schedel tot gevolg. Voor de paarden en runderen zou medicamenteuze antico
nceptie misschien wel een optie zijn, ware het niet dat de dieren dan eerst gevangen en gemerkt moeten worden en dan jaarlijks, of zelfs elke 3 maanden, moeten worden behandeld. De injecties geven verder een groot risico op ontstekingen en zijn pijnlijk. Bij chirurgische castratie of vasectomie moeten de dieren daarbij ook nog verdoofd en geopereerd worden. Het vangen en behandelen zal de dieren erg veel stress geven en hun welzijn ernstig aantasten.”

Zo nam Caring Vets in 2018 nog het massale afschot voorstel over.

Zij zeiden in 2018 ” wij willen alleen afschot als dit noodzakelijk is om lijden te voorkomen”

De werkgroep vindt dit een tegenstrijdigheid. Die attitude gonst al jaren door Nederland. De populatie groeit in de lente. Niet voor alle dieren is er genoeg voedsel. Ze kunnen niet weg en achter hekken worden ze zo uitgehongerd. Dan is de jager de verlosser elk jaar weer? Door niet voor anticonceptie te kiezen werk je zo de jacht in de hand. Lijden voorkom je met anticonceptie niet met de kogel.

Waar de werkgroep wel blij mee is is dat Caring Vets eindelijk een eerste belangrijke stap overneemt.

Nu in 2018 hebben zij een nieuw statement :” hoe meer dieren er geschoten worden hoe meer dieren erbij komen”. Dit is te lezen in de pdf van Caring Vets . Foto’s daarvan ziet u hieronder, dit om veranderingen door Caring Vets zelf te voorkomen. Want de visie van Caring Vets is nog steeds niet waterdicht.

De werkgroep heeft in haar inspraak en via de media het afschot – geeft groei – fenomeen een aantal keren uitgelegd. Ook in de acties die wij gevoerd hebben was aldoor het woord ‘‘ afschot werkt averechts ! Dat zal men daarom elk jaar weer moeten doen. Zo blijf je in een vicieuze cirkel hangen.

Dieren insluiten achter hekken en wachten tot de populatie groot groeit geeft een onnatuurlijke situatie. En dus zijn het de mensen die met die keuze de dieren doodmaken door ze uit te laten hongeren en / of af te laten schieten. De mens creëert daardoor al het leed. Onnodig als overpopulatie met anticonceptie opgelost kan worden.

Hierbij het gehele statement van Caring Vets over de Oostvaardersplassen

Klik om toegang te krijgen tot Caring-Vets-Statement-Oostvaardersplassen-2018.pdf