Dierbare raadgeving over anticonceptie of sterilisatie bij grote grazers.

Deze brief was na aanleiding van de geopperde sterilisatiemethode op televisie verspreid. Het plan bleek te kostbaar ( enkele tonnen ) en van de honderden herten zouden er vier gesteriliseerd worden, wat niet veel uitmaakt. Mevrouw Pijpelink uit Zeeland heeft helaas nooit gereageerd. Wel is er nog een debat door Klaver ( sterilisatie ) georganiseerd waar Stout ( anticonceptie ) bij betrokken werd. Helaas waren alle partijen op de hoogte van onze input maar werd de werkgroep niet betrokken.