Op 3 juli 2020 verstuurd de werkgroep een aangetekend bezwaar naar Provincie Flevoland. De provincie is er maar druk mee. Het traineert, negeert , schept verwarring en doopt ons onder in administratieve wirewar. Wij zijn vanaf het moment dat het weteschappelijk rapport uit kwam ( 5 maart 2020 ) compleet versteld van alle sluwe moves van de provincie Flevoland. We zijn nu al weer wat maanden verder. Tien september 2020 , direct hieronder te lezen, hebben wij echt voor de aller laatste keer helder gemaakt wat ons bezwaar is! Wij willen nu eindelijk wel eens een antwoord op ons bezwaar. Daaronder is de complete duckdive van de provincie te lezen.

De brief van provincie Flevoland

Tot op heden ( 6 december 2021 ) is dit nog steeds de reactie

Geen vervolg geven aan literatuuronderzoek anticonceptie ? Geen wijziging in het beleidskader ?

Dat wil zeggen dat je in het beleid van 2018 blijft hangen! In de periode 2018 werd er afgewacht wat er uit het onderzoek zou komen. Afwachten terwijl de conclusie van het onderzoek al gegeven is? Dat kan niet ! Zie hier hoe dat afwachten ging.

Politiek akkoord met advies Van Geel
De omroep zegt :
‘’ De kuddes moet je ook op langere termijn zo klein houden.
Hoe gaan ze dat doen? De provincie hoopt dat dat met de prikpil kan maar dat is nog geen gelopen race hoor! Want er zijn ook onderzoeken die zeggen dat dat helemaal niet kan…Dus dat wordt nog nader onderzocht hoe je op termijn de kuddes klein kan houden zodat het aantal niet zodanig groeit dat er weer kaalslag ontstaat in de ovp. Maar goed dat moet nog even onderzocht worden dus , is nog even onduidelijk dus hoe dat gaat uitpakken. ”

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/162075/vandaag-besluit-over-beheer-oostvaardersplassen

De werkgroep vraagt zich af wat al die onderzoeken zijn die zeggen dat anticonceptie niet gegeven kan worden. Want als het wereldwijd al 30 jaar gegeven kan worden waar baseren ze dat dan op? Deze vraag hadden we al eerder aan van Geel verstuurd en nooit antwoord gekregen. Wie weet in de rechtszaak.