Op 3 juli 2020 verstuurd de werkgroep een aangetekend bezwaar naar Provincie Flevoland. De provincie is er maar druk mee. Het traineert, negeert , schept verwarring en doopt ons onder in administratieve wirwar. Wij zijn vanaf het moment dat het wetenschappelijk rapport uit kwam ( 5 maart 2020 ) compleet versteld van alle sluwe moves van de provincie Flevoland. We zijn nu al weer wat maanden verder. Tien september 2020 , direct hieronder te lezen, hebben wij echt voor de aller laatste keer helder gemaakt wat ons bezwaar is! Wij willen nu eindelijk wel eens een antwoord op ons bezwaar. Daaronder is de complete duck-dive van de provincie te lezen.

De brief van provincie Flevoland

Tot op heden ( 6 december 2021 ) is dit nog steeds de reactie

Geen vervolg geven aan literatuuronderzoek anticonceptie ? Geen wijziging in het beleidskader ?

Dat wil zeggen dat je in het beleid van 2018 blijft hangen! In de periode 2018 werd er afgewacht wat er uit het onderzoek zou komen. Afwachten terwijl de conclusie van het onderzoek al gegeven is? Dat kan niet ! Zie hier hoe dat afwachten ging.

Politiek akkoord met advies Van Geel
De omroep zegt :
‘’ De kuddes moet je ook op langere termijn zo klein houden.
Hoe gaan ze dat doen? De provincie hoopt dat dat met de prikpil kan maar dat is nog geen gelopen race hoor! Want er zijn ook onderzoeken die zeggen dat dat helemaal niet kan…Dus dat wordt nog nader onderzocht hoe je op termijn de kuddes klein kan houden zodat het aantal niet zodanig groeit dat er weer kaalslag ontstaat in de ovp. Maar goed dat moet nog even onderzocht worden dus , is nog even onduidelijk dus hoe dat gaat uitpakken. ”

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/162075/vandaag-besluit-over-beheer-oostvaardersplassen

De werkgroep vraagt zich af wat al die onderzoeken zijn die zeggen dat anticonceptie niet gegeven kan worden. Want als het wereldwijd al 30 jaar gegeven kan worden waar baseren ze dat dan op? Deze vraag hadden we al eerder aan van Geel verstuurd en nooit antwoord gekregen. Wie weet in de rechtszaak.

11 maart 2021 Ondanks advies van de Raad van State en de ombudsman heeft de burger niks te zeggen

Eindelijk na 1 jaar na ons bewaar komt er een antwoord van Gedeputeerde State. Ee jaar dus nadat het onderzoek uitkwam, dus Gedeputeerde Staten antwoord kreeg van vijf hoogleraren op hun onderzoeksvraag; kan anticonceptie als beheer ingezet worden bij de grote grazers ? Het antwoord van de vijf hoogleraren was ja ! Deze toezegging was een voorwaarde om door te gaan met het praktijkonderzoek. Het was een rede voor GS om daarom het hele onderzoek ondanks de ” ja” van vijf hoogleraren af te keuren. En lees hier waarom Reerink niet in bezwaar mag gaan volgens de provincie. Geld te over om tegen de burger in te gaan. Niet open staan maar blind er tegen in. Onderwijl groeit het #buikpijndossier , Flevoland gaat prima door met afschot en de oplossing te negeren remmen op te gooien. Ze doet 100% haar best om de mond van de burger te snoeren. De taakomschrijving van de overheid zouden ze toch eens onder de loep moeten nemen.

https://www.npostart.nl/VPWON_1332216