De Raad voor dierenaangelegenheden ( LNV ) speelt een vals spelletje samen met de provincie Flevoland : haar eerste valse move.

Jan Staman van de RDA ofwel Raad voor dierenaangelegenheden promoter van ” natuurlijke processen ”wil geen zorg voor grazers want dan lijkt het op een veehouderij en heeft een angst voor overload aan dierenartsen in het park. Zijn gehele repliek is op niets gebaseerd. Hij uit zijn persoonlijke mening. En dat terwijl Flevoland rept over een onafhankelijke raad die geheel op wetenschappelijke feiten zich uit.

Op 26 september heeft de commissie van duurzaamheid provincie Flevoland advies gevraagd aan Professor Tom Stout en de Raad voor Dierenaagelegenheden (RDA) hoe het overschot grote grazers te verminderen ofwel de ‘Reset’ toegepast kan worden. Zodat de burger de volgende winter ( 2019 ) niet in opstand komt! Omdat er te veel dieren massaal lijden aan uithongering en ziektes.

Professor Tom Stout de autoriteit op het gebied van anticonceptie voor grote grazers heeft 26 september in de avond mogen uitleggen waarom anticonceptie de oplossing is. De provincie Flevoland heeft advies gevraagd of de herten-stand verminderd kon worden met anticonceptie. Het was een sluikse val vraag. Anticonceptie geven aan een grote groep ? Ja het kan! Maar dat duurt wel jaren. Het principe van anticonceptie is ( bij mens en dier hetzelfde ) dat er geen jonge meer bij komen. Natuurlijke sterfte gaat langzaam. Althans als men kiest voor de humane weg; bijvoeren. Maar wil men het probleem van te weinig voedsel voor zijn? Dus direct resultaat ? Dan is anticonceptie natuurlijk niet een optie. De vraag bleek een valkuil om zijn bevinding te framen: ” De professor zegt dat anticonceptie niet werkt! ” De kern van het betoog van de professor was : Een Reset is , wanneer je snel aan de slag wil , noodzakelijk maar daarna anticonceptie gebruik maakt dat die Reset wel de aller laatste keer is want daarna kan je verder met anticonceptie zonder afschot .

Professor Tom Stout heeft genoeg kennis in huis om dat te beoordelen en een grote achterban met wetenschappelijke kennis om dat te kunnen aantonen. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gevraagd om advies. De RDA hoort bij de universiteit Wageningen en wordt ook vaak gevraagd voor advies door het ministerie van Landbouw. Die gaf aan dat ze geen wetenschappelijke rapport hadden. Ze vonden hoe het was eigenlijk wel het beste. Zo min mogelijk mee bemoeien. En als de dieren lijden moeten ze worden afgeschoten. Bij overmaat aan dieren zou massaal afschot de beste optie zijn. Ook mocht de RDA zijn licht schijnen over of verplaatsen eventueel mogelijk was. Na hun mening was dat niet mogelijk. En als het dan toch moes zeker niet naar particuliere parken maar alleen naar parken met dezelfde regels. De regels van de Rewilding d.w.z niet aankomen en bij lijden van de dieren krijgen zij het genadeschot. En dit alles is dus gebaseerd op geen enkel wetenschappelijk bewijs!

Flevoland haar eerste #valse move *

Een LNV consorten uitnodigen en het een onafhankelijke Raad noemen , aangeven dat wat zij zeggen puur op wetenschappelijk feiten gebaseerd is wat meningen blijken te zijn op niets gebaseerd, de verkeerde vraag stellen aan een expert met 30 jaar wetenschappelijke kennis. om het antwoord te framen En zie daar Flevoland haar #eerste valse move. Stichting Grote Grazers had al een aantal particuliere parken geregeld waar de grote grazers terecht konden en behandeld werden zodat er geen nageslacht zou komen. De dieren zouden zorg en dus bijgevoerd worden in lastige tijden. Maar deze parken mochten niet meedoen van de RDA. Alles op basis van eigen verzonnen regelgeving en dus zonder enige wetenschappelijke onderbouwing heeft de RDA gezegd dat alleen Rewild parken in aanmerking komen voor de herten. Liever geen gesleep met dieren.

Dit advies wat op niets is gebaseerd is overgenomen door de rechter. Zodoende zijn er 1830 herten afgeschoten. De konikpaarden werden verplaatst daarna deels geslacht het overschot aan runderen is na uithongering afgeschoten. Provincie Flevoland had geen enkel oor voor de oorzaak: opstand vanuit de burger ! En waarom die opstand ? vanwege nodeloos doden of dood laten gaan van dieren. Ja nodeloos ! Want er was in 2018 al go om aan de slag te gaan met het alternatief zei Universiteit Utrecht : anticonceptie.

  • * Inspraak was dus duidelijk voor de bühne.