Chronologisch overzicht ontwikkeling WDP

De site volgorde is er 1 van belangrijk onderwerp eerst !

En dus niet een logische volgorde van stappen die de werkgroep heeft gezet om tot succes te komen. Vandaar deze pagina waar de juiste volgorde qua stappen wordt belicht

Voor dat de werkgroep de draad weer oppakte was er een andere groep bij de Universiteit Utrecht flink aan het vragen of ze niet in beweging wilde komen voor het inzetten van anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Rond 2010 is er een overpopulatie geconstateerd in de Amsterdamse Waterleidingsduinen. De werkgroep las met grote interesse het artikel over Hendrik Jan Bertschinger beginnend met  ;

De grote populatie konikpaarden, herten en heckrunderen in de Oostvaardersplassen kan in toom worden gehouden met een nieuwe prikpil. https://www.trouw.nl/home/nieuwe-prikpil-kan-ruimte-scheppen-in-oostvaardersplassen~a425f4d4/

De werkgroep besloot contact op te nemen met de Universiteit Utrecht.

In 2013 door plaatsing van een hek in Zandvoort overleden er 80 damherten aan verhongering. Dit is door de werkgroep gefilmd. De gesprekken gingen door op de universiteit Utrecht.

In 2018

De werkgroep hoorde dat ook provincie Flevoland met hetzelfde euvel kampte. En dus dieren voor geen nut aan het doodschieten / verhongeren was. Nog steeds waren we in gesprek met de universiteit Utrecht.

6 juni 2018

besloten we in te spreken voor de Statenleden van de Commissie Duurzaamheid die beslissen over het lot van de dieren in de Oostvaardersplassen. Zo konden ze de ervaring over de inzet van de faculteit Utrecht in de loop der jaren naar voren te schuiven.

ReView 20 juni 2018

Het rapport van de commissie van Geel ziet de minister als een onafhankelijk RieView op basis waarvan het college van gedeputeerde Staten de mogelijkheid heeft het beheer van de grote grazers te wijzigen. Om te veranderen moet de commissie volgens het kabinet en 2de kamer wel aan 1 eis voldoen! Er moet een inventarisatie komen van onafhankelijk, up to date, wetenschappelijk onderzoek over de Oostvaardersplassen. Dat noemen we een Review.

 

2de inspraak 27 juni  2018

De Review is alleen geldig als professor Tom Stout zo spoedig mogelijk aan het werk kan gaan. Hij is immers de enige gerenommeerde wetenschapper ! 2de inspraak citaat ” Die onderzoeken over anticonceptie die de Oostvaardersplassen raken zijn reeds afgerond. Van de rest van de onderzoeken is bekend dat het nog jaren zal duren voor het tot bruikbaar advies leidt.”

Historische dag + eis Nie wieder 11 juni 2018 

De historische dag van de beslissing van de commissie duurzaamheid tot verandering van het beleid Oostvaardersplassen. 22 stemmen voor onderzoek  naar anticonceptie bij grote grazers in de Oostvaardersplassen. Omdat wij al wisten dat deze beslissing meteen ook consequenties had voor de overpopulatie damherten hebben wij een eis gepubliceerd op de site genaamd ” Nie Wieder ”

‘De oplossing nu’  7 september ‘2018

Is gepubliceerd op de site. Omdat we veel Oostvaardersplassen actiegroepen hoorde dat hun eigen onderwerp ( beschutting , gifplanten , bijvoeren etc ) niet opgepakt werd door de provincie. Wij besloten uit te leggen dat dat een strategie is van de commissie duurzaamheid wat leidt tot niks. In juist deze tijd waar nu iets gedaan moet worden. Wij weten welke stappen eerst moeten gebeuren. De actiegroepen zouden dat moeten eisen willen ze dat hun onderwerp behandelt wordt.

De reset = 1000 herten 19 september 

De Reset ( populatievermindering ) zal plaats vinden via afschot , konikpaarden deels verhuizen en met de runderen gebeurt niets mee.

Visite adviseurs op provincie Flevoland 26 september 2018

De befaamde woensdag 26 september viel bij vele actievoerders rauw op het dak. Men wist niet dat er ingesproken zou worden. De commissie zou de adviseurs 10 minuten laten uitleggen wat zij hadden bedacht. Professor Tom Stout mocht ingaan op een onzin vraag van de commissie duurzaamheid, Wageningen en RDA mochten uitleggen waarom afschot de beste optie is voor de damherten. De konikpaarden worden deels verhuist en de runderen daar gebeurt niets mee. Gelukkig had professor nog wel een statement te maken.

3de inspraak 26 september 2018

De werkgroep had besloten het niet te hebben over de domme vraag van de commissie duurzaamheid aan professor Tom Stout die zou alleen maar afleiden. We zagen wel een een kans het over ”de oplossing nu” te hebben en in dat daglicht het flauwekul is voor een besluit ( wat niet mag ) te kiezen ; 1000 herten af te schieten.

30 september 2018

Op de demonstratie Lelystad tegen Reset via afschot heeft de werkgroep de excuus brief voor gelezen . De brief die de provincie eigenlijk had moeten schrijven aan de hand van alle verschrikkelijke gebeurtenissen.

2 oktober 2018 , Hoop 

Het gesprek met professor Tom Stout geeft hoop dat er toch een grote kans in zit dat anticonceptie onderzocht wordt ondanks het feit dat de Statencommissie Duurzaamheid buitengewoon stil blijft.

19 november 2018 Besluit afschot , actie Code Rood ,

waar de werkgroep toen nog bij hoorde, demonstreerde tegen het besluit 1830 herten af te schieten.  Deze actie was voor het gerechtsgebouw in Lelystad. Meerdere groepen en stichtingen hadden een rechtszaak aangespannen tegen de provincie vanwege deze overweging https://www.destentor.nl/lelystad/ongeloof-en-verdriet-bij-actievoerders-oostvaardersplassen-een-zwarte-dag~ae7e77e1

6 december 2018

Heeft de rechter besloten dat er 1830 herten afgeschoten mag worden in de Oostvaardersplassen.

12 december 2018 Actie van de werkgroep
Na het besluit 1830 herten af te schieten in de Oostvaardersplassen onder het mom van reguleren, heeft de werkgroep als tegen aanbod ingezet dat reguleren via anticonceptie slimmer en humaner is. Afschot verergert het probleem van overpopulatie. Dus actie om dat kenbaar te maken
13 december 2018
De werkgroep verliet Code Rood het in de avond van 13 december bij het kaarsjesprotest in de Oostvaardersplassen. De werkgroep ging daarheen om mee te protesteren. Daar vernam ze dat Code Rood uit naam van de werkgroep vragen aan Harold Hofstra en zijn adviseurs had gesteld over anticonceptie. De werkgroep was niet op de hoogte van dit initiatief sterker nog die had dat afgekeurd. Ook was de werkgroep niet gevraagd mee te gaan om de vragen te stellen. Al bij al rede genoeg om de Code Rood uit te zwaaien.
7 januari 2019
De werkgroep werd uitgenodigd om met de provincie te praten over het vervolg beleid en betrokkenheid. Wassen neus is na het bezoek het juiste antwoord. Alles refereerde naar een rapport van van Geel (Advies beheer Oostvaardersplassen  zie hoofdstuk onzin rapporten) waarin wel geteld maar 4 regels over anticonceptie staat. Wat ook nog eens totaal niet klopt! Ergens anders nog eens enkele regels dat ze het onderzoek van monitoren voor anticonceptie naar voren halen. Te vaag. Deze bijeenkomsten leveren dus te weinig op want de werkgroep kan een rapport ( als het ergens over gaat ) ook op eigen bestemming lezen en hoeft niet af te reizen naar Lelystad om dat te constateren.
21 januari 2019
Deponeerde de werkgroep een verzoek tot inspreken voor de Statencommissie van Duurzaamheid op 13 februari.
31 januari 2019 Ministers brief
Ofwel haar rookgordijn over anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen.
12 februari 2019
Belde de griffie van provincie Flevoland om aan te geven dat deze inspraak alleen over bijvoeren mocht gaan. Andere teksten werden gestopt.
12 en 13 februari 2019
Heeft de werkgroep de bijvoer-speech gemaakt en de verboden speech op YouTube gezet.