Overzicht van happenings van de werkgroep

De site volgorde is er 1 van belangrijk onderwerp eerst ! En dus niet een logische volgorde van stappen die de werkgroep heeft gezet om tot succes te komen. Vandaar deze pagina waar de juiste volgorde qua stappen worden belicht.

Voor dat de werkgroep de draad weer oppakte was er een andere groep bij de Universiteit Utrecht flink aan het vragen of ze niet in beweging wilde komen voor het inzetten van anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Rond 2010 is er een overpopulatie geconstateerd in de Amsterdamse Waterleidingsduinen. De werkgroep las met grote interesse het artikel over Hendrik Jan Bertschinger beginnend met  ;

De grote populatie konikpaarden, herten en heckrunderen in de Oostvaardersplassen kan in toom worden gehouden met een nieuwe prikpil. https://www.trouw.nl/home/nieuwe-prikpil-kan-ruimte-scheppen-in-oostvaardersplassen~a425f4d4/

De werkgroep besloot contact op te nemen met de Universiteit Utrecht. In 2013 door plaatsing van een hek overleden er 80 damherten aan verhongering. Dit is door de werkgroep gefilmd. De gesprekken gingen door op de universiteit Utrecht.

In 2018

1ste inspraak 6 juni 2018.

De werkgroep besloot in te spreken en de ervaring over de inzet van de faculteit Utrecht in de loop der jaren naar voren te schuiven.

ReView 20 juni 2018

Het rapport van de commissie van Geel ziet de minister als een onafhankelijk RieView op basis waarvan het college van gedeputeerde Staten de mogelijkheid heeft het beheer van de grote grazers te wijzigen. Om te veranderen moet de commissie volgens het kabinet en 2de kamer wel aan 1 eis voldoen! Er moet een inventarisatie komen van onafhankelijk, up to date, wetenschappelijk onderzoek over de Oostvaardersplassen. Dat noemen we een Review.

 

 2de inspraak 27 juni  2018

de Review is alleen geldig als professor Tom Stout zo spoedig mogelijk aan het werk kan gaan. Hij is immers de enige gerenommeerde wetenschapper ! 2de inspraak citaat ” Die onderzoeken over anticonceptie die de Oostvaardersplassen raken zijn reeds afgerond. Van de rest van de onderzoeken is bekend dat het nog jaren zal duren voor het tot bruikbaar advies leidt.”

Historische dag + eis Nie wieder 11 juni 2018

De historische dag van de beslissing van de commissie duurzaamheid tot verandering van het beleid Oostvaardersplassen. 22 stemmen voor onderzoek  naar anticonceptie bij grote grazers in de Oostvaardersplassen. Omdat wij al wisten dat deze beslissing meteen ook consequenties had voor de overpopulatie damherten hebben wij een eis gepubliceerd op de site genaamd ” Nie Wieder ”

 

‘De oplossing nu’  7 september ‘

gepubliceerd op de site. Omdat we veel Oostvaardersplassen actiegroepen hoorde dat hun eigen onderwerp ( beschutting , gifplanten , bijvoeren etc ) niet opgepakt werd door de provincie. Wij besloten uit te leggen dat dat een strategie is van de commissie duurzaamheid wat leidt tot niks. In juist deze tijd waar nu iets gedaan moet worden. Wij weten welke stappen eerst moeten gebeuren. De actiegroepen zouden dat moeten eisen willen ze dat hun onderwerp behandelt wordt.

De reset = 1000 herten 19 september 

De Reset ( populatievermindering ) zal plaats vinden via afschot , konikpaarden deels verhuizen en de runderen gebeurt niets mee.

 Visite adviseurs op provincie Flevoland 26 september

De befaamde woensdag 26 september viel bij vele actievoerders rauw op het dak. Men wist niet dat er ingesproken zou worden. De commissie zou de adviseurs 10 minuten laten uitleggen wat zij hadden bedacht. Professor Tom Stout mocht ingaan op een onzin vraag van de commissie duurzaamheid, Wageningen en RDA mochten uitleggen waarom afschot de beste optie is voor de damherten. De konikpaarden worden deels verhuist en de runderen daar gebeurt niets mee. Gelukkig had professor nog wel een statement te maken.

3de inspraak 26 september

de werkgroep had besloten het niet te hebben over de domme vraag van de commissie duurzaamheid aan professor Tom Stout die zou alleen maar afleiden. We zagen wel een een kans het over ”de oplossing nu” te hebben en in dat daglicht het flauwekul is voor een besluit ( wat niet mag ) te kiezen ; 1000 herten af te schieten.

demonstratie Lelystad tegen Reset via afschot 30 september

De werkgroep leest de excuus brief voor die de provincie had moeten schrijven.

Hoop 2 oktober 

Het gesprek met professor Tom Stout geeft hoop dat er toch een grote kans in zit dat anticonceptie onderzocht wordt ondanks het feit dat de commissie duurzaamheid buitengewoon stil blijft.