Chronologisch overzicht ontwikkeling WDP

De site volgorde is er 1 van belangrijk onderwerp eerst !

En dus niet een logische volgorde van stappen die de werkgroep heeft gezet om tot succes te komen. Vandaar deze pagina waar de juiste volgorde qua stappen wordt belicht

Voor dat de werkgroep de draad weer oppakte was er een andere groep bij de Universiteit Utrecht flink aan het vragen of ze niet in beweging wilde komen voor het inzetten van anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Rond 2010 is er een overpopulatie geconstateerd in de Amsterdamse Waterleidingsduinen. De werkgroep las met grote interesse het artikel over Hendrik Jan Bertschinger beginnend met  ;

De grote populatie konikpaarden, herten en heckrunderen in de Oostvaardersplassen kan in toom worden gehouden met een nieuwe prikpil. https://www.trouw.nl/home/nieuwe-prikpil-kan-ruimte-scheppen-in-oostvaardersplassen~a425f4d4/

De werkgroep besloot contact op te nemen met de Universiteit Utrecht.

In 2013 door plaatsing van een hek in Zandvoort overleden er 80 damherten aan verhongering. Dit is door de werkgroep gefilmd. De gesprekken gingen door op de universiteit Utrecht.

In 2018

De werkgroep hoorde dat ook provincie Flevoland met hetzelfde euvel kampte. En dus dieren voor geen nut aan het doodschieten / verhongeren was. Nog steeds waren we in gesprek met de universiteit Utrecht.

6 juni 2018

besloten we in te spreken voor de Statenleden van de Commissie Duurzaamheid die beslissen over het lot van de dieren in de Oostvaardersplassen. Zo konden ze de ervaring over de inzet van de faculteit Utrecht in de loop der jaren naar voren te schuiven.

ReView 20 juni 2018

Het rapport van de commissie van Geel ziet de minister als een onafhankelijk RieView op basis waarvan het college van gedeputeerde Staten de mogelijkheid heeft het beheer van de grote grazers te wijzigen. Om te veranderen moet de commissie volgens het kabinet en 2de kamer wel aan 1 eis voldoen! Er moet een inventarisatie komen van onafhankelijk, up to date, wetenschappelijk onderzoek over de Oostvaardersplassen. Dat noemen we een Review.

 

2de inspraak 27 juni  2018

De Review is alleen geldig als professor Tom Stout zo spoedig mogelijk aan het werk kan gaan. Hij is immers de enige gerenommeerde wetenschapper ! 2de inspraak citaat ” Die onderzoeken over anticonceptie die de Oostvaardersplassen raken zijn reeds afgerond. Van de rest van de onderzoeken is bekend dat het nog jaren zal duren voor het tot bruikbaar advies leidt.”

Historische dag + eis Nie wieder 11 juni 2018 

De historische dag van de beslissing van de commissie duurzaamheid tot verandering van het beleid Oostvaardersplassen. 22 stemmen voor onderzoek  naar anticonceptie bij grote grazers in de Oostvaardersplassen. Omdat wij al wisten dat deze beslissing meteen ook consequenties had voor de overpopulatie damherten hebben wij een eis gepubliceerd op de site genaamd ” Nie Wieder ”

‘De oplossing nu’  7 september ‘2018

Is gepubliceerd op de site. Omdat we veel Oostvaardersplassen actiegroepen hoorde dat hun eigen onderwerp ( beschutting , gifplanten , bijvoeren etc ) niet opgepakt werd door de provincie. Wij besloten uit te leggen dat dat een strategie is van de commissie duurzaamheid wat leidt tot niks. In juist deze tijd waar nu iets gedaan moet worden. Wij weten welke stappen eerst moeten gebeuren. De actiegroepen zouden dat moeten eisen willen ze dat hun onderwerp behandelt wordt.

De reset = 1000 herten 19 september 

De Reset ( populatievermindering ) zal plaats vinden via afschot , konikpaarden deels verhuizen en met de runderen gebeurt niets mee.

Visite adviseurs op provincie Flevoland 26 september 2018

De befaamde woensdag 26 september viel bij vele actievoerders rauw op het dak. Men wist niet dat er ingesproken zou worden. De commissie zou de adviseurs 10 minuten laten uitleggen wat zij hadden bedacht. Professor Tom Stout mocht ingaan op een onzin vraag van de commissie duurzaamheid, Wageningen en RDA mochten uitleggen waarom afschot de beste optie is voor de damherten. De konikpaarden worden deels verhuist en de runderen daar gebeurt niets mee. Gelukkig had professor nog wel een statement te maken.

3de inspraak 26 september 2018

De werkgroep had besloten het niet te hebben over de domme vraag van de commissie duurzaamheid aan professor Tom Stout die zou alleen maar afleiden. We zagen wel een een kans het over ”de oplossing nu” te hebben en in dat daglicht het flauwekul is voor een besluit ( wat niet mag ) te kiezen ; 1000 herten af te schieten.

30 september 2018

Op de demonstratie Lelystad tegen Reset via afschot heeft de werkgroep de excuus brief voor gelezen . De brief die de provincie eigenlijk had moeten schrijven aan de hand van alle verschrikkelijke gebeurtenissen.

2 oktober 2018 , Hoop 

Het gesprek met professor Tom Stout geeft hoop dat er toch een grote kans in zit dat anticonceptie onderzocht wordt ondanks het feit dat de Statencommissie Duurzaamheid buitengewoon stil blijft.

19 november 2018 Besluit afschot , actie Code Rood ,

waar de werkgroep toen nog bij hoorde, demonstreerde tegen het besluit 1830 herten af te schieten.  Deze actie was voor het gerechtsgebouw in Lelystad. Meerdere groepen en stichtingen hadden een rechtszaak aangespannen tegen de provincie vanwege deze overweging https://www.destentor.nl/lelystad/ongeloof-en-verdriet-bij-actievoerders-oostvaardersplassen-een-zwarte-dag~ae7e77e1

6 december 2018

Heeft de rechter besloten dat er 1830 herten afgeschoten mag worden in de Oostvaardersplassen.

12 december 2018 Actie van de werkgroep
 
Na het besluit 1830 herten af te schieten in de Oostvaardersplassen onder het mom van reguleren, heeft de werkgroep als tegen aanbod ingezet dat reguleren via anticonceptie slimmer en humaner is. Afschot verergert het probleem van overpopulatie. Dus actie om dat kenbaar te maken
 
 
 
13 december 2018
 
De werkgroep verliet Code Rood het in de avond van 13 december bij het kaarsjesprotest in de Oostvaardersplassen. De werkgroep ging daarheen om mee te protesteren. Daar vernam ze dat Code Rood uit naam van de werkgroep vragen aan Harold Hofstra en zijn adviseurs had gesteld over anticonceptie. De werkgroep was niet op de hoogte van dit initiatief sterker nog die had dat afgekeurd. Ook was de werkgroep niet gevraagd mee te gaan om de vragen te stellen. Al bij al rede genoeg om de Code Rood uit te zwaaien.
 
 
 
7 januari 2019
 
De werkgroep werd uitgenodigd om met de provincie te praten over het vervolg beleid en betrokkenheid. Wassen neus is na het bezoek het juiste antwoord. Alles refereerde naar een rapport van van Geel (Advies beheer Oostvaardersplassen  zie hoofdstuk onzin rapporten) waarin wel geteld maar 4 regels over anticonceptie staat. Wat ook nog eens totaal niet klopt! Ergens anders nog eens enkele regels dat ze het onderzoek van monitoren voor anticonceptie naar voren halen. Te vaag. Deze bijeenkomsten leveren dus te weinig op want de werkgroep kan een rapport ( als het ergens over gaat ) ook op eigen bestemming lezen en hoeft niet af te reizen naar Lelystad om dat te constateren.
 
 
 
 
21 januari 2019
 
Deponeerde de werkgroep een verzoek tot inspreken voor de Statencommissie van Duurzaamheid op 13 februari.
 
 
 
 
31 januari 2019 Ministers brief
 
Ofwel haar rookgordijn over anticonceptie bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen.
 
 
 
 
12 februari 2019
 
Belde de griffie van provincie Flevoland om aan te geven dat deze inspraak alleen over bijvoeren mocht gaan. Andere teksten werden gestopt.
 
 
 
 
12 en 13 februari 2019
 
Heeft de werkgroep de bijvoer-speech gemaakt en de verboden speech op YouTube gezet.
 
Bewuste stilte feb 2019 t/m maart 2020

De werkgroep moest zich terugtrekken in afwachting op het literatuuronderzoek. In de tussentijd was er natuurlijk veel aan de hand in de Oostvaardersplassen.
Bijvoorbeeld de verplaatsing als 1 van de opties van een ander beheer gaft naderhand slechte resultaten. En zelfs slacht voor een aantal paarden. In de tussentijd groeide de populatie weer aan. De provincie heeft daarom 2019 besloten een nieuwe Reset in te zetten.
maar gelukkig heeft oa Stichting Stamina daar een stokje voor gestoken.
In de tussen tijd zijn we niet betrokken bij enig gesprek , klankbord-groep of dergelijke initiatieven vanuit de provincie.

In de pers 5 maart ‘’ Anticonceptie kan niet gegeven worden ! “

Het literatuuronderzoek over anticonceptie voor de grote grazers komt openbaar maar wel in de diepste stilte! Het rapport is een inventarisatie van wereldwijde literatuur over technieken van anticonceptie van vrijlopende dieren wat 110 titels bevat. Waar diverse doctores en vijf professors op de relevante vakgebieden over schrijven. Met recht een zwaargewicht! Begeleid door professor Tom Stout gespecialiseerd bijzonder hoogleraar op het gebied van anticonceptie voor paarden tevens diergeneeskundig. De werkgroep las o.a de landelijke krant de Trouw waar een bericht in stond dat de grote grazers niet aan de anticonceptie kunnen. Wij hebben navraag gedaan bij de universiteit waar direct duidelijk was dat de berichten onjuist waren.Het rapport bleek groen licht te geven aan de oa alle projecten in Nederland met grote grazers.

vanaf maart tot de inspraak 15 maart

De werkgroep heeft in ” Coronatijd ” fulltime met de wetenschappelijke denktank samengewerkt. Om voornamelijk uit te zoeken wat er aan de hand was. Waarom zou Gedeputeerde Staten een extreem foutief persbericht publiceren ? Wat klopt er precies niet. En wat zegt professor Tom Stout eigenlijk allemaal? We hebben allereerst het onderzoek gelezen en de professor een aantal vragen mogen stellen. Daarna hebben we de inspraak gemaakt.

Op 4 maart werden wij getipt met een extreem foutief besluitadvies.

We hadden geen tijd meer dit besluitadvies uit te pluizen. Maar het was in 1 oogopslag duidelijk dat er werkelijk niets van klopte.

Voor 6 maart inspraak inleveren!

Het moest 1 week voor de werkelijke datum ingeleverd worden. Daarna werd de vergadering een week uitgesteld . De inspraak stond meteen al openbaar op de site van de provincie ( bij flink zoeken ) maar het werd niet tijdens de vergadering uitgezonden. Dus Statenleden konden het prima negeren.

Na 6 maart gestart aan de zoektocht i.v.m het foutieve besluit .

15 maart Statenvergadering beeldsessie met professor Tom stout

Er bleken zoveel vragen dat professor Tom Stout antwoord mocht geven. Dat was via internet vanwege Corona en heeft de werkgroep vastgelegd ” het hoorcollege ”

15 maart tot 6 mei

Allereerst is er besloten het hoorcollege uit te typen en te gebruiken om het besluitadvies te weerleggen samen met het literatuuronderzoek van professor Tom Stout uit 5 maart 2020.

We hebben er een tijd aangewerkt om elk detail onder de loep te leggen. Op de pagina ” besluit aangepakt ” is het besluit weerlegd door alles wat de professor had gezegd in de Statenvergadering beeldsessie 15 april 2020. Op 6 mei was er een Statenveradering vergadering over het besluitadvies. Behalve PVV heeft elke partij ingestemd met het advies van Gedeputeerde Staten. Het foutieve besluit op feiten afwijzen dit publiceren via Twitter was overduidelijk niet gezien door de Statenleden. Andere manieren waren er niet ze adequaat te informeren. Mailen is een helse klus de mailadressen staan per partij genoemd. Een lijst is er niet.

6 mei tot 12 mei

De grote verassing ! Er is inmiddels een petitie , een aantal brieven uit met hopelijk het beoogde resultaat en meer zullen volgen 😉 Enkele eerste uur en later bijgekomen demonstranten zijn gecontacteerd, zij maken zich op! Want we zijn er eigenlijk, zoals de werkgroep het nu proeft , wel heel erg klaar mee. We hebben het netjes geprobeerd !En zijn volgens de regels blijven reageren in de tussen tijd is er nog steeds niets veranderd. Heet blijven praten en soms werkelijk over de domste dingen en uitspraken als ” ik weet er eigenlijk niets over ” en mee mogen beslissen geeft te denken. Het is dus optie 1 leeg of optie 2 anticonceptie. Andere opties zijn er niet want anders gaan we weer naar elk jaar uithongeren / afschieten.