17 juli 2018

Een kort verslag over onze ervaring en ontmoetingen.

We hebben vanaf 2010 contact gehad met meerdere experts en organisaties om de mogelijkheden voor anticonceptie in o.a. de Oostvaardersplassen te inventariseren. De Werkgroep heeft als kernpunt het stabiel houden van de populatie door middel van anticonceptie. Anticonceptie om reductie te bewerkstelligen is mogelijk maar heeft een lange duur afhankelijk van de maximale leeftijd die de dieren in een gebied krijgen.
Hieronder een opsomming van onze bevindingen tot nu toe.

Allen Rutberg, Ph.D., Director Tufts Center for Animals
and Public Policy, en Research Assistant Professor Biomedical Sciences Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University. Tevens lid van de Advisory Board van het Botstiber Institute for Wildlife Fertility Control – heeft praktijkervaring met anticonceptie bij in het wild levende herten, betrokken bij meerdere projecten met herten en heeft ook artikelen hierover geschreven. De werkgroep heeft een verzoek ingediend voor eventuele hulp bij uitvoering van anticonceptie bij de herten vanwege zijn expertise en ervaring hiermee.

Stichting Vier Voeters
Robert Hengl, Head of Competence Centre Horses, Four Paws en Dr. Ovidiu Rosu, Four Paws Romania – beiden dierenartsen zijn betrokken bij het project om met behulp van anticonceptie de populatie paarden in de Donau Delta Roemenië te beheren. Zij hebben dus ervaring in het veld met anticonceptie en met de begeleiding en coördinatie van een lokaal team voor de toediening en monitoring, en zij kunnen eventueel helpen met advies over coördinatie van een dergelijk project in de OVP.

Humane Society International (HSI)
Teresa Telecky, Ph.D., Director of Wildlife, Humane Society International en Stephanie Boyles Griffin, Senior Director for Innovative Wildlife Management Services Humane Society US, tevens Science & Policy Director of the Botstiber Institute for Wildlife Fertility Control – beiden zijn in de VS betrokken bij projecten met anticonceptie voor populatiebeheer van in het wild levende dieren en hebben een uitgebreid netwerk aan binnen- en buitenlandse experts waar wij dankbaar gebruik van mochten maken.

Twee van HSI experts
Dr. Jay Kirkpatrick , helaas overleden , en Prof.em. Henk Bertschinger hebben in 2010 de Oostvaardersplassen bezocht en hebben toen geconstateerd dat het daar mogelijk moet zijn en dat het een humane oplossing zou betekenen voor het probleem van overpopulatie in het gebied. Ook financiert HSI meerdere projecten waaronder anticonceptie bij olifanten in Zuid-Afrika.

The Science and Conservation Center
Billings, Montana, VS. Zij produceren en leveren PZP, verder bieden zij trainingen aan en stellen zij documentatie ter beschikking over de wijze van toedienen, de werking van het middel PZP en over projecten waarbij zij betrokken zijn. Tevens hebben zij enkele instructie- en informatiefilms online beschikbaar gesteld, zie: https://www.sccpzp.org/scc-gallery/videos/

Workshop geboortebeperking bij herten
De Botstiber Institute for Wildlife Fertility Control heeft onlangs (2 mei 2018) een workshop georganiseerd over populatiebeheer met geboortebeperking bij herten. De lezingen staan online: https://www.wildlifefertilitycontrol.org/deer-workshop/deer-presentations/

2010 Symposium te Utrecht
Ook is er in Nederland in 2010 een symposium geweest over het beheer van grote herbivoren in het wild en de mogelijkheden van anticonceptie voor populatiebeheer, georganiseerd door de Universiteit Utrecht n.a.v. de promotie van Henk Bertschinger. Prof.em. Ben Colenbrander, promotor van Henk Bertschinger, heeft ons ook van informatie voorzien. Prof. Tom Stout is zijn opvolger.

2017 Symposium te Chicago
Op 18 en 21 juli 2017 organiseerde het Botstiber Institute for Wildlife Fertility Control de 8e Internationale Conferentie over Wildlife Fertility Control , in Washington DC. De conferentie is een voortzetting van een internationaal forum over het beheer van anticonceptie voor dieren in de natuur, dat 30 jaar geleden begon. https://www.wildlifefertilitycontrol.org/8th-international-conference-on-wildlife-fertility-control/

 

 

PZP immunocontraceptive the truth and facts