NL loopt achter

Anticonceptie voor wilde dieren wordt al jaren met succes gebruikt in o.a de VS, Roemenië en Zuid – Afrika. Daarom hebben wij in 2010 advies gevraagd en gekregen van twee vooruitstrevende stichtingen. Er zijn zelfs mensen uit Amerika overgekomen om inzicht te geven in het gebruik van anticonceptiemiddelen bij wilde dieren. Wij werken samen met Human Society International en Stichting Vier Voeters.

HET RAPPORT

Wereld Literatuuronderzoek anticonceptie kwam uit: 5 maart 2020

Het woord van de Universiteit Utrecht tegenover het woord van Provincie Flevoland? Wat denkt u, wie kan iets melden over of anticonceptie ingezet kan worden bij grote grazers? Is dat de hoogleraar met dertig jaar expertise ( universiteit Utrecht ) of is dat de schietgrage Provincie Flevoland die beweert dat anticonceptie niet gegeven kan worden?

Ondanks dat anticonceptie al dertig jaar in het buitenland ingezet wordt bij paarden, runderen en herten. Ondanks dat de professor die het onderzoek begeleidt al dertig jaar anticonceptie geeft aan paarden. Ondanks de toezeggingen in de conclusie van het rapport, de brieven op deze website van de professoren, de filmpjes, de toezegging in het tijdschrift Vetscience blijft tot op heden de provincie zeggen dat anticonceptie niet gegeven kan worden. Is er iets mis met ons rechtssysteem?

https://www.uu.nl/achtergrond/wij-hebben-de-verantwoordelijkheid-om-te-zorgen-dat-deze-dieren-niet-verhongeren

Conclusie wereld literatuuronderzoek anticonceptie; kan gegeven worden aan herten, paarden en runderen in afgesloten parken, luister naar onze inspraken.

De avrechtse werking van afschot ”rebound effect” https://www.all-creatures.org/articles/ar-compensatory.html

Gestalt-voer

Herten hulp-toolkit & inzichten

Waarom het wiel opnieuw uitvinden ? Hier je toolkit eigen omgeving,  jacht goed voor lym verspreiding, aantasting biodiversiteit adresseren:  https://www.humanesociety.org/resources/controlling-deer-populations-humanely

” Killing deer can make matters worse”
De teken zullen overschakelen op alternatieve gastheren wanneer hun favoriete gastheersoort niet beschikbaar is, of de teken zullen samenkomen in hogere dichtheden op resterende herten.
Wetenschappers waarschuwen mensen extra waakzaam te zijn in gebieden waar op herten is gejaagd, omdat in dergelijke gebieden grotere aantallen teken ‘op zoek zijn’ naar een nieuwe grote gastheer in afwezigheid van herten – waardoor mensen en honden extra kwetsbaar worden. Zelfs als de hertenpopulatie met maar liefst 86 procent of tot wel negen herten per vierkante mijl wordt verminderd, neemt het aantal teekjes niet genoeg af om de voortplanting van teken of menselijke ziekten te verminderen. Kort gezegd: u hoeft geen wetenschapper te zijn om te begrijpen dat het doden van een gastheer van een multi-hostziekte een oefening in zinloosheid is.
Deer kills do not keep deer numbers down

Deer are highly prolific, and their high reproductive rate can quickly compensate for declines in their population. When deer numbers are reduced after killing programs, the remaining female deer will often respond to greater food abundance by giving birth to twins or triplets. Fawns also have higher survival rates and earlier onset of sexual maturity. The end result is a quick “bounce-back” in numbers.

Jaren stilte rond anticonceptie. Een uitgebreide uitleg waarom de meest humane oplossing; anticonceptie voor grote grazers maar niet genoemd wordt in de pers. Welke politiek partijen houden dit tegen?  En waarom ? De meest diervriendelijke politieke partij blijkt een horror scenario voor de Oostvaardersplassen in de hand te werken. De openbrief hieronder is daarom Gestalt-voer voor de inlezer!

1* openbrief van de Werkgroep Diervriendelijk Populatiebeheer

Rol v/d pers. Deze open brief is geschreven door de denktank van de werkgroep. Ofwel de befaamde Commissie van Gezond Verstand. Deze open brief is een van de vele ingezonden brieven. Helaas heeft zowel de Trouw, Volkskrant, de NRC als het Parool en de Telegraaf nooit 1 ingezonden brief of artikel willen plaatsen. Conclusie de afgelopen tien jaar was er geen behoefte aan een gestalts, ander geluid en constructieve kritiek. Maar ons credo, als actiegroep,  is frappé frappé toujour frappé!

Haarlems Dagblad 5 januari 2019

https://www.uu.nl/in-de-media/afschot-herten-lost-niks-op

Op 11 juli 2018 heeft De Commissie Duurzaamheid Provincie Flevoland gekozen voor onderzoek naar anticonceptie bij de grote grazers. Maar om dat te doen heeft zij besloten als eerste 1100 herten te laten afschieten. De werkgroep besloot daarom om op 12 december 2018 een actie in te zetten. Zo kon de werkgroep via de media het publiek informeren met een tegengeluid ;  ”afschieten is een dom besluit wat averechts werkt”

Rijnlandmodel

Winner or loser of het Rijnlandmodel?

Beste lezer; over onze natuur in Nederland die is van ons voor ons en door ons. Frank Vera van Staatsbosbeheer wil de natuur zijn gang laten gaan maar dan verdwijnen er teveel dieren vanzelf door de hongerdood. Oosterbaan van Natuurbeheer regelt het evenwicht door afschot. Wij stellen voor dat we onze verantwoording nemen en de natuur evenwichtig houden door geboorteregeling. Het Rijnlandmodel ook geschikt maken voor dieren. Want het lot van de losers dat zouden we toch niemand toewensen? Nekschot en hongerdood moeten we willen uitbannen waar we dat kunnen. We willen zo graag het goede doen laten we dan ook hier beginnen.

Comite Rijnlandmodel voor wilde dieren.

De werkgroep.

To: lezers@trouw.nl
Subject: reactie op discussie over de natuur
Date: Mon, 13 Sep 2010 10:16:08 +0200

Niet gepubliceerd