Gestalt-voer

Jaren stilte rond anticonceptie. Een uitgebreide uitleg waarom de meest humane oplossing; anticonceptie voor grote grazers maar niet genoemd wordt in de pers. Welke politiek partijen houden dit tegen?  En waarom ? De meest diervriendelijke politieke partij blijkt een horror scenario voor de Oostvaardersplassen in de hand te werken. De openbrief hieronder is daarom Gestalt-voer voor de inlezer!

1* openbrief van de Werkgroep Diervriendelijk Populatiebeheer

Rol v/d pers. Deze open brief is geschreven door de denktank van de werkgroep. Ofwel de befaamde Commissie van Gezond Verstand. Deze open brief is een van de vele ingezonden brieven. Helaas heeft zowel de Trouw, Volkskrant, de NRC als het Parool en de Telegraaf nooit 1 ingezonden brief of artikel willen plaatsen. Conclusie de afgelopen tien jaar was er geen behoefte aan een gestalts, ander geluid en constructieve kritiek. Maar ons credo, als actiegroep,  is frappé frappé toujour frappé!

Haarlems Dagblad 5 januari 2019

https://www.uu.nl/in-de-media/afschot-herten-lost-niks-op

Op 11 juli 2018 heeft De Commissie Duurzaamheid Provincie Flevoland gekozen voor onderzoek naar anticonceptie bij de grote grazers. Maar om dat te doen heeft zij besloten als eerste 1100 herten te laten afschieten. De werkgroep besloot daarom om op 12 december 2018 een actie in te zetten. Zo kon de werkgroep via de media het publiek informeren met een tegengeluid ;  ”afschieten is een dom besluit wat averechts werkt”

NL loopt achter

Anticonceptie voor wilde dieren wordt al jaren met succes gebruikt in o.a de VS, Roemenië en Zuid – Afrika. Daarom hebben wij jaren geleden advies gevraagd en gekregen van twee vooruitstrevende stichtingen. Er zijn zelfs mensen uit Amerika over gekomen om inzicht te geven in het gebruik van anticonceptiemiddelen bij wilde dieren. Wij werken samen met Human Society International en Stichting Vier Voeters.

Rijnlandmodel

Winner or loser of het Rijnlandmodel?

Beste lezer; over onze natuur in Nederland die is van ons voor ons en door ons. Frank Vera van Staatsbosbeheer wil de natuur zijn gang laten gaan maar dan verdwijnen er teveel dieren vanzelf door de hongerdood. Oosterbaan van Natuurbeheer regelt het evenwicht door afschot. Wij stellen voor dat we onze verantwoording nemen en de natuur evenwichtig houden door geboorteregeling. Het Rijnlandmodel ook geschikt maken voor dieren. Want het lot van de losers dat zouden we toch niemand toewensen? Nekschot en hongerdood moeten we willen uitbannen waar we dat kunnen. We willen zo graag het goede doen laten we dan ook hier beginnen.

Comite Rijnlandmodel voor wilde dieren.

De werkgroep.

To: lezers@trouw.nl
Subject: reactie op discussie over de natuur
Date: Mon, 13 Sep 2010 10:16:08 +0200

Niet gepubliceerd